Društvo, kultura, umitnost

KUDŽ „BRATSTVO“ IZ SUBATICE ODRŽALO CILOVEČERNJI KONCERT U TAVANKUTU

 


KUDŽ „BRATSTVO“ IZ SUBATICE ODRŽALO CILOVEČERNJI KONCERT U TAVANKUTU

│ Izvor: BMC │ Ponediljak, 09.05.2022. │ Autor: Tamara Babić │


 

U Domu kulture u Tavankutu u nedilju, 8. maja, održan je cilovečernji koncert KUDŽ „Bratstva“ iz Subatice, koji su se pridstavili sa svojom reprezentativnom folklornom grupom ko i sa dičijom.

IMG 4239

Program cilovečernjeg koncerta je obuhvatio bunjevačke igre ko i igre iz drugi dilova naše zemlje. KUDŽ „Bratstvo“ iz Subatice se po prvi put pridstavio sa svojim folklorim programom od kad postoji ovo folklorno društvo u Tavankutu. Ovo folklorno društvo je osnovano još daleke 1945. godine 1. oktobra u Subatici i najstarije je subotičko folklorno društvo. Osnovano je pri željezničkom čvoru u Subatici i danas se vodi ko radničko društvo pri željeznici Srbije.

IMG 4014

Osnovno oprideljenje za rad ovog folklornog društva je nigovanje tradicije, običaja, kulture svi naroda i narodnosti koji žive u našem gradu il našoj zemlji. S obzirom na ovako oprideljenje, na programu ovog društva imamo priko 30 koreografija sa svi prostora ne samo Srbije, neg i bivše Jugoslavije.

IMG 4283

Med prisutnim zvanicama bili su dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica BNS, Dejan Lončarević, pridsidnik savita MZ Tavankut, Boris Bajić, direktor NIU BIC, Mirko Bajić, direktor Bunjevačkog media centra iz Subatice ko i pridstavnici bunjevački udruženja i media.

IMG 4745

Nakon ovog koncerta koji je održan očekiva se dalji rad sa dicom iz Tavankuta koji bi želili da se upišu na folklor di će stručni rukovodilac bit Antuš Romić, pridsidnik KUDŽ „Bratstva“ i koji očekiva dalji plodonosan rad ogranka njihovog folklornog društva u Tavankutu.

 

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE - 1. dio

FOTOGRAFIJE - 2. dio


 

 

OBILUŽEN MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA U ČETVRTOJ MINI JUGOSLAVIJI

 


OBILUŽEN MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA U ČETVRTOJ MINI JUGOSLAVIJI

│ Izvor: BMC │ Ponediljak, 02.05.2022. │ Autor: Tamara Babić


 

Tradicionalno devetnaesti put po redu je u ponediljak, 2. maja, obilužen Međunarodni praznik rada u Četvrtoj Mini Jugoslaviji u Subatici.

IMG 0157

Program ove tradicionalne manifestacije je obuhvatio niz manifestacija od međunarodnog šahovskog turnira, kulturno-umitničkog programa, igara za dicu u prirodi pa do revijalne fudbalske utakmice.

IMG 0050

U kulturno-umitničkom dilu programa učestvovali su: Aleksandar Toković, pevačka grupa „Frajle“, Tamara Babić, Cvijetin Milaković, pevačka grupa ličana iz Gračaca, pevačka grupa „Biseri“ nuz pratnju Irene Kovačev ko i orkestar Dejana Ibrahimovića.

IMG 0128

Na početku samog programa prisutnima se obratio počasni pridsidnik Četvrte Mini Jugoslavije, Blaško Gabrić a potom i pridsidnik Goran Gabrić koji je ujedno i spominio značaj učešća Bunjevaca na ovoj manifestaciji. Prisutnima su se obratili i pridsidnik opštinske organizacje invalida rada Grada Subatice Stanko Nimčević i Mikloš Nađ Olajoš isprid udruženja „Solidarnost“ iz Subatice.

IMG 0181

Takođe u samom programu otvaranja ove manifestacije prisutnima se obratila i pridsinica BNS dr Suzana Kujundžić Ostojić koja je istakla značaj pridstojećeg popisa stanovništva za Bunjevce i pozvala sve one koji se izjašnjavaju ko Jugosloveni da se na pridstojećem popisu stanovništva u oktobru misecu izjasne ko Bunjevci.

IMG 0227

Ko i uvik bio je organizovan tradicionalni ručak sa goveđim gulašom i vojničkim pasuljem. Isprid NIU „Bunjevačkog informativnog centra” bile su diljene svim positiocima „Bunjevačke novine“, KUD „Aleksandrovo“ iz Subatice je dalo svoj doprinos sa mladima obučenim u bunjevačku nošnju, a na samom kraju programa nastupila je vokalna solistkinja Tamara Babić sa bunjevačkim pismama.

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE


 

 

BLAGOSLOV ŽITA I ŽITNI POLJA NA MARKOV DAN U LEMEŠU

 


BLAGOSLOV ŽITA I ŽITNI POLJA NA MARKOV DAN U LEMEŠU

│ Izvor: BMC │ Utorak, 26.04.2022. │


 

Deveti put po redu održano je u ponediljak, 25. aprila, na blagdan Svetog Marka tradicionalno svećenje žita i žitni polja u Lemešu u organizaciji BKC „Lemeški Bunjevci“ iz Lemeša.

IMG 20220425 180635

Ova manifestacija je prva u nizu manifestacija u povodu obilužavanja jednog od bunjevački nacionalni praznika „Dana Dužijance“ 2022. godine koji će se održat 15. avgusta na Veliku Gospojinu.

Svečanost blagoslova žita i žitni polja na Markov dan započela je svetom misom u crkvi rođenja Blažene Divice Marije u Lemešu a potom procesijom do žitnog polja familije Ivana i Veronike Vidaković di je blagoslov žita i žitnog polja obavio župnik Antal Egedi. Med prisutnim zvanicama su bili pridsidnica BNS dr Suzana Kujundžić Ostojić, koja je istakla značaj održavanja ove već tradicionalne bunjevačke svečanosti na Markov dan, Kata Kuntić, pridsidnica odbora za kulturu BNS, Mirko Bajić, direktor BMC, Boris Bajić, direktor NIU BIC – a, ko i Branko Pokornić, pridsidnik IO BNS.

IMG 20220425 170636

BKC „Lemeški Bunjevci“ iz Lemeša su i ove godine pakazali da znaju da niguju stare bunjevačke običaje na ovaj veliki svetac ko i dobru organizaciju i drugi manifestacija koje rade tokom cile godine, a za to je najviše zaslužan Stipan Budimčević, pridsidnik ovog bunjevačkog udruženja.

IMG 20220425 165347

Ovu manifestaciju su ove godine podržali: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, BNS, UK „Centar za kulturu Bunjevaca“ i Bunjevački media centar Subatica, učešće pojedinaca iz bunjevački udruženja ko i učešće članova KUD „Aleksandrovo“ iz Subatice.

 

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE