Visti

Posita zaminika pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava
nacionalni manjina i za ravnopravnost polova BNS-u

Izvor: Bunjevački media centar   Petak, 18.05.2018.


Bunjevački nacionalni savit je u četvrtak, 17. maja, positila delagacija zaminika pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalni manjina, gospodin Janoš Oros i zaminica za ravnopravnost polova gospođa Snežana Knežević.

IMG 20180517 

Isprid BNS na ovom sastanku su bili prisutni pridsidnica BNS, dr Suzana Kujundžić Ostojić i pridsidnik IO BNS Mirko Bajić.

Povod njihovog dolaska su bile teme vezane za nove pridstojeće izbore za nacionalne savite, koji će bit održani tokom ove godine, ko i tema vezana za nov Zakon o nacionalnim savitima.

Zanimalo ji kako funkcioniše BNS, kako radi, funkcioniše i šta su potencijalni problemi sa kojima se BNS u svom radu susriće, ko i tema vezana za ravnopravnost polova u radu BNS.

T.B.

 

 

NSBNM 

S A O P Š T E NJ E

 

Grb BNS    Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine ukazuje da je na današnji dan, pre 73 godine, doneta naredba GNOV-a, kojom je Bunjevcima oduzeto pravo na lično izjašnjenje o svojoj nacionalnoj pripadnosti i kojom je izvršena potpuna asimilacija Bunjevaca u Hrvate. Bunjevci su, na žalost, i danas izloženi osporavanju sopstvenog identiteta, jezika i kulture, iako imaju svoj Nacionalni savet i priznati su u Republici Srbiji kao autohtona nacionalna manjina. Brojni su primeri ovakvog delovanja i postoje strukture koje se ponašaju kao da je naredba i danas na snazi.

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine je podneo inicijativu Skupštini APV, da donese Deklaraciju kojom bi se naredba GNOOV-a od 14. maja 1945. godine okarakterisala kao akt nasilne asimilacije i kojom bi se konačno konstatovala ništavnost tog akta.

Vlada Vojvodine je javno podržala ovu inicijativu, ali do danas ništa nije učinjeno po ovom pitanju.

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine i dalje instistira na donošenju Deklaracije, jer je to jedini način da se zaustave negativni tokovi i otvore putevi normalne komunikacije i saradnje.

 

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine

                                                                             predsednica

dr Suzana Kujundžić Ostojić

 

 

 

SBB

SAOPŠTENJE

 

SBB logoNa današnji dan 1945. godine donet je akt Glavnog Narodnooslobodilačkog Odbora Vojvodine u formi naredbe, kojom se svi Bunjevci, bez obzira na ličnu izjavu, imaju smatrati Hrvatima. Navedenom naredbom izvršena je nasilna asimilacija Bunjevaca u Hrvate sa posledicama koje su prisutne i danas.

Navedena naredba nikada nije ocenjena aktom nasilne asimilacije, niti je zvanično proglašena ništavnom. Ona se i danas indirektno primenjuje - efekti su prisutni u očiglednim pokušajima asimilacije Bunjevaca u Hrvate i danas. To se ogleda u nečinjenju državnih organa u osudi i sprečavanju takvih postupaka, i direktnom podrškom državnih organa aktivnostima hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji, kojima se Bunjevci, njihova kultura, tradicija i jezik, predstavljaju, odnosno smatraju obeležjima hrvatske manjine u Republici Srbiji.

Na predlog Saveza bačkih Bunjevaca, Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine podneo je inicijativu Skupštini AP Vojvodine da donese Deklaraciju kojom bi se navedeni akt - naredba GNOOV iz 1945. Godine, okarakterisao kao akt nasilne asimilacije i konstatovala ništavost tog akta. I pored činjenice da je Vlada Vojvodine javno podržala inicijativu, do danas nije ništa učinjeno.

Smatramo da bi usvajanjem Dekleracije bili trajno otklonjeni svi nesporazumi i dileme i da bi se omogućila normalna komunikacija i međusobno poštovanje i uvažavanje predstavnika hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji i predstavnika bunjevačke nacionalne manjine u Republici Srbiji, te da bi Bunjevci konačno dobili i moralnu satisfakciju od države u kojoj danas žive, Republike Srbije, koju priznaju kao svoju matičnu državu, a na osnovu uloge koju su Bunjevci imali u prisajedinjenju prostora današnje Vojvodine tada Kraljevini Srbiji.

Stoga,

zahtevamo da se bez odlaganja donese Dekleracija na Skupštini AP Vojvodine, kojom bi akt – naredba GNOOV od 14. maja 1945. bio ocenjen kao akt nasilne asimilacije Bunjevaca u Hrvate i kao takav proglašen ništavnim.

 

Subotica, 14. 05. 2018.

 

Mirko Bajić

Predsednik Saveza bačkih Bunjevaca 

 

 

 
Još članaka...