Društvo, kultura, umitnost

Osamnaesta izložba Božićnjaka u Maloj Bosni

 


Osamnaesta izložba Božićnjaka u Maloj Bosni

│ Izvor: BMC │ Nedilja, 05.12.2021. │


 

Tradicionalna osamnaesta po redu izložba Božićnjaka u organizaciji UG „Bunjevačka vila“ iz Male Bosne održana je u nedilju, 5. decembra u Domu kulture u Maloj Bosni. Ko i svake godine okupio se veliki broj izlagača kako Božićnjaka tako i drugi esponata vezani za pridstojeći Božić.

IMG 4817

U okviru organizacije ove izložbe ujedno je obiluženo deset godina rada bunjevačkog udruženja „Bunjevačka vila“ čije članice su aktivno uključene u sve izložbe koje ovo udruženje godinama unazad radi.

IMG 5198

Jedna od najaktivniji članova i žena koja je dala velik doprinos da se Božićnjak sačuva ko običaj kod Bunjevaca jeste Marija Bošnjak koja puni 25. godina organizuje izložbe i radi na očuvanju ove tradicije u Maloj Bosni. Nela Ivić, pridsidnica UG „Bunjevačka vila“ iz Male Bosne je istakla koliko je truda i rada svi ovi godina uloženo da bi izložba doživila svoje punolitstvo.

IMG 5248

Izložbu je svečano otvorio vlč. Dragan Muharem koji je unazad deset godina bio prisutan na svim izložbama. Med prisutnim zvanicama bili su pridsidnik IO BNS Branko Pokornić, pridsidnica odbora za kulturu Kata Kuntić, član IO BNS Tihomir Vrbanović, direktor NIU BIC Boris Bajić ko i pridstavnici bunjevački ustanova i udruženja.

IMG 5236

U kulturno-umitničkom dilu programa učestvovala su dica koja uče bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture sa recitacijama vezanim za božićno vrime.

 

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE


 

 

Dani bunjevačke kulture u Subatici

 


Dani bunjevačke kulture u Subatici

│ Izvor: BMC │ Nedilja, 05.12.2021. │


 

UK „Centar za kulturu Bunjevaca“ u saradnji sa Gradskim muzejom iz Subatice organizovo je u subotu, 4. decembra, u prostorijama Gradskog muzeja radionice i izložbu pod nazivom „Božićnjak“ u okviru projekta Dani bunjevačke kulture u Subatici.

IMG 4776

U prvom dilu programa bile su organizovane radionice za dicu iz osnovni škula di su bila prisutna dica iz OŠ „Ivan Milutinović“ sa učiteljicama Slađanom Štetak i Tatjanom Šipoš Stantić ko i radionice za omladinu tj. dicu iz sridnje škule kojima je koordinirala Jadranka Tikvicki, pridsidnica odbora za obrazovanje pri BNS.

IMG 4553

Nakon ove dvi radionice održana je i radionica za odrasle, moderator svi radionica bila je Marija Bošnjak koja dugi niz godina izrađuje Božićnjake i prinosi znanja mlađim generacijama. U radionicama su asistirale Nela Ivić i Jovana Francišković.

IMG 4412

Svečani dio programa je upriličen sa izložbom Božićnjaka kako se on kadgod radio a na koji način se on danas čuva ko elemenat nematerijalnog kulturnog nasliđa Bunjevaca.

Na početku svečanog programa se prisutnima obratila dr Suzana Kujundžić Ostojić i istakla značaj organizovanja ovakve manifestacije u okviru Gradskog muzeja u Subatici.

IMG 4734

Dr Tatjana Bugarski regionalna koordinatorka Centra za zaštitu NKN Srbije je spominila šta je bitno da se neki elemenat NKN zaštiti i koliko je značajno da se niguje autentičnost i tradicija naroda ovi prostora prinoseći ih na mlađe naraštaje.

Kata Kuntić, autor ove izložbe nam je štogod više kazala o ideji izložbene postavke jel se ona više od tri decenije bavi kulturom i tradicijom Bunjevaca.

IMG 4675

Direktorica Gradskog muzeja u Subatici Aniko Mihajlović je pofalila organizaciju ovakve izložbe u Gradskom muzeju i kazala je da su se već izrodile i nove ideje oko buduće još bolje saradnje.

Med prisutnim zvanica bili su pridstavnici bunjevački ustanova, udruženja ko i direktor NIU BIC Boris Bajić.

 

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE


 

 

Održana izložba slika sa slamarsko-likovne kolonije „Lemeška jesen 2021“

 


Održana izložba slika sa slamarsko-likovne kolonije „Lemeška jesen 2021“

│ Izvor: BMC │ Nedilja, 05.12.2021. │


 

Izložba slika sa sedme po redu održane slamarsko-likovne kolonije „Lemeška jesen 2021“ u organizaciji BKC „Lemeški Bunjevci“ iz Lemeša izložene su u četvrtak, 2. decembra, u svečanoj Sali MZ Lemeš. Na svečanom otvaranju bili su prisutni izlagači ko i pridstavnici bunjevački udruženja, pridsidnica odbora za kulturu BNS Kata Kuntić i Boris Bajić, direktor NIU BIC.

IMG 5108

Stipan Budimčević, organizator ove slamarsko-likovne izložbe je kazo da je zadovoljan sa samom izložbom jel je bilo tušta novi mlađi izlagača koji su po prvi put izložili svoje radove na ovoj izložbi.

Martina Dujmović je izložila svoj prvi rad u tehniki slame i zadovoljna je sa dugogodišnji radom i obukom rada sa slamom di planira da u budućnosti radi i ozbiljnije slike od slame.

IMG 5124

Marija Cerar rukovodilac slamarske sekcije pri KUD „Aleksandrovo“ iz Subatice koja je bila prisutna na ovoj izložbi je kazala kolko je zadovoljna u radu sa dicom u okviru njihove slamarske sekcije koja postoji dugi niz godina u okviru njihovog društva.

IMG 5147

Projekat realizacije ove manifestacije su podržali BNS, UK „Centar za kulturu Bunjevaca“ i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa virskim zajednicama.

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE