Društvo, kultura, umitnost

Godišnji koncert KUDŽ „Bratstvo“ iz Subatice

 


Godišnji koncert KUDŽ „Bratstvo“ iz Subatice

│ Izvor: BMC│ Ponediljak, 13.12.2021. │


IMG 8312

Ko i svake godine sridinom decembra miseca KUDŽ „Bratsvo“ iz Subatice održava svoj godišnji koncert. Tako je i ove godine održan u nedilju, 12. decembra, u sportskoj sali sridnje Tehničke škule „Ivan Sarić“ u Subatici.

IMG 7745

Ove godine, ko svake do sad su se pridstavili sa svojim najmlađim folklornim ansamblom ko i sa sridnjom i najstarijom folklornom grupom, sa spletovima narodni igara iz svi dilova naše zemlje – bunjevačke, mađarske, igre iz Srbije i drugo ko i sa koreografskim minijaturama.

IMG 8104

KUDŽ „ Bratstvo“ je osnovano 1. oktobra 1945. godine u Subatici i najstarije je subatičko folklorno društvo. Osnovano je pri željezničkom čvoru u Subatici i danas se vodi ko radničko društvo pri željeznici Srbije.

- Prošle godine smo tribali da obilužimo 75. godina od postojanja, al zbog trenutne epidemiološke situacije nismo bili u mogućnosti da održimo ovaj jubilej ni ove godine, al evo i ove godine redovno održavamo tradicionalni godišnji koncert - kazo nam je Antuš Romić, pridsidnik KUDŽ „Bratstvo“ iz Subatice.

IMG 7635

Iako u nepovoljnim uslovima za organizaciju koncerata i gostovanja, ovo bunjevačko folklorno društvo se mož pofalit sa ovogodišnjim nastupima i osvojenim priznanjima za godinu koja je u odlasku.

 

 


Video prilog: BMC


FOTOGRAFIJE


 

 

Održano snimanje novogodišnjeg programa RTV 2

 


Održano snimanje novogodišnjeg programa RTV 2

│ Izvor: BMC │ Ponediljak, 13.12.2021. │


 

I ove godine održano je snimanje novogodišnjeg programa RTV 2 za nacionalne zajednice, koji će bit emitovan 31. decembra.

NG-01

Bunjevačka nacionalna zajednica će imat svoj dio programa, sa programom zabavne i narodne muzike di će se pridstavit trio „Adagio“, Tamara Babić – vokalni solista, Gordan Papić – klavir i Jovica Stojanović – gitara.

NG-02

Program bunjevačke nacionalne zajednice biće emitovan na RTV 2 u 23:50 h, a ujedno Vam želimo srićne božićne i novogodišnje praznike.

 

 


 

 

Promocija Bunjevačkog kalendara za prostu 2022. godinu

 


Promocija Bunjevačkog kalendara za prostu 2022. godinu

 


 

Bunjevački kulturni centar iz Subatice održo je promociju novog Bunjevačkog kalendara za prostu 2022. godinu u petak, 10. decembra, u prostorijama Bunjevačke matice. Bunjevački kalendar ima već dugu tradiciju od dvadest osam godina izlaženja, što je pofalno za ovakvu vrstu periodike u okviru bunjevačke nacionalne zajednice.

IMG 6520

I ove godine ko i do sad kalendar je obuvatio zanimljive tekstove iz života znameniti Bunjevaca kako iz Subatice tako i Sombora i drugi mista di Bunjevci žive ko i testove događaja iz bunjevačke nacionalne zajednice tokom 2021. godine. O kalendaru su u okviru promcije divanili: Miroslav Vojnić Hajduk, pridsidnik BKC Subatica i urednik kalendara, Mile Tasić, pridsidnik Glavnog odbora SKC „Sveti Sava“, Joso Poljaković, novinar u penziji, lektor i korektor u ovom kalendaru. Stihove pisama iz bunjevačkog kalendara čito je Ratko Bjelić član SKC „Sveti Sava“ iz Subatice.

IMG 6528

Med prisutnim zvanicama bili su pridstavnici bunjevački udruženja i ustanova, direktor NIU BIC Boris Bajić, podpridsidnica Bunjevačke matice Jadranka Tikvicki, podpridsidnik Bunjevačke matice Marko Marjanušić i pristavnici SKC „Sveti Sava“ iz Subatice.

IMG 6484

Projekat bunjevačkog kalendara za prostu 2022. godinu su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje i odnose sa virskim zajednicama, Varoš Subatica i BNS.

 

 


VIDEO: BMC


FOTOGRAFIJE