Zajedništvo - put ostvarenja bunjevačke nacionalne zajednice

 


Zajedništvo - put ostvarenja bunjevačke nacionalne zajednice

│ Izvor: UG „Bunjevačko kolo” Sombor │ Srida, 07.07.2021. │


 

Dejan-PNa nedavno održanoj sidnici Bunjevačkog nacionalnog savita u Subatici, na misto podpridsidnika Bunjevačkog nacionalnog savita izabran je Dejan Parčetić, pridsidnik UG „Bunjevačko kolo“ iz Sombora. Zafaljujući na ukazanom povirenju, Dejan Parčetić je istako:

Priznavanje bunjevačkog jezika ko i to da je bunjevački jezik jedan od četri jezika koji su u službenoj upotribi u gradu Subatici, jedne su od najveći tekovina rada Bunjevačkog nacionalnog savita u protekle dvi decenije. Bili smo, takođe, svidoci da druga nacionalna zajednica i dalje pokušava da sve naše učinjene korake obezvridi te da nas svrsta u grupu ili etnički korpus kome ne pripadamo. Iako smo mala nacionalna zajednica koja je postigla jedan od svoji možda najvažniji ciljeva, tek sada je jako važno da u narednom periodu jedinstveno radimo. Pridstoje nam ozbiljni zadaci u našoj agendi čije će rišavanje činit buduću nacionalnu zajednicu onakvom kakva triba da bude.“

Parčetić je, u nastavku svog obraćanja istako da je tokom protekli miseci, zajednički rad, a pogotovo rezultati zajedničkog rada sa pridsidnicom Bunjevačkog nacionalnog savita dr Suzanom Kujundžić Ostojić i pridsidnikom Izvršnog odbora Brankom Pokornićem, potvrdili snagu jedinstva Bunjevaca i zajednički uloženi napora.

Upravo je to i moja poruka. Zajednički rad svi članova Bunjevačkog nacionalnog savita činiće naš rad kvalitetnijim, a našu nacionalnu zajednicu čvršćom i jedinstvenijom prid zadacima koji nam slide“, zaključio je Parčetić.

Jedan od najveći zadataka na kome će bunjevačka zajednica insistirati jeste poništavanje sramnog Dekreta iz 1945. godine kada je naloženo svim Bunjevcima da se moraju izjašnjavati ko pripadnici neke druge nacionalne zajednice a ne ko Bunjevci, značajna i državotvorna nacionalna zajednica od velikog značaja u procesu prisajedinjenja matici Srbiji 1918. godine.

R. P.

 


 

 

Uspišan ris – na redu je „Dužijanca“

 


Uspišan ris – na redu je „Dužijanca“

│ Izvor: BMC │ Subota, 03.07.2021. │


 

U organizaciji Ustanove kulture „Centar za kulturu Bunjevaca“, na salašu Mirka i Slavice Babičković, a na njivi Jose i Ane Cvijanov, održan je prikaz tradicionalnog košenja žita – risa, ko jedan dio proslave nacionalnog praznika Bunjevaca – „Dana Dužijance“.

IMG 9563

Ris je, u stvari, i uvod u Dužijancu, jer su kadgodašnje dužijance upravo i nastale ko zafala Bogu za žito, za kruv, i ko prilika da se vridni ljudi provesele nakon teškog posla.

Danas, kada je sve drugčije, sićamo se kako su to naši stari radili. Trudimo se da sačuvamo stare običaje, ali i da okupimo ljude – istakla je dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine.

IMG 9292

Domaćin, Mirko Babičković, potvrdio je da je salaš o kome vodi računa jedan od najstariji na putu od Subatice do Sente, te da se sića kako je, kao dite, učestvovo u risu.

Za zemljoradnike je ovo najvažniji dan u godini, jer bi obavljen ris značio da je za jednu familiju obezbeđen kruv za cilu godinu.

IMG 9332

Risa se dobro sića i Grgo Pećerić, koji je, kao momak, aktivno učestvovo u ovom teškom poslu.

Domaćini bi obilazili njive, pod zubom bi ocinili da li je žito spremno za košenje. Nakon risa, bi se žito nosilo na kamaru, čekala bi se vršalica... Bio je ovo težak poso, ali je protico nuz pismu i veselje – ističe Pećerić, a Marija Bošnjak dodaje kako je, kao dite, nosila uža, nosila vodu, a sada učestvuje u cilom procesu.

IMG 9341

Podrška naporima Bunjevaca da sačuvaju svoje običaje stigla je i od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Za naš sekretarijat je od izuzetnog značaja da se ovakve manifestacije održavaju, da se obeležavaju nacionalni praznici, da se čuva multi-etnički karakter Vojvodine – poručila je Milinka Hrćan, iz ovog Sekretarijata.

IMG 9615

Konačno, risarima je srićan rad, a domaćinu dobar rod, poželio Stevan Bakić, gradonačelnik Subatice, koji se, na njivi, i sam oprobo u košenju žita i oštrenju kose.

Počastvovan sam što sam bio na imanju dobrih domaćina, što sam prisustvovao ovako važnom poslu kojim se približavamo Danu Dužijance. Košenjem žita na ovaj način se čuva tradicija, neguje se uspomena na stare dane, podsećamo se koliko je nekada bilo potrebno truda, marljivosti i fizičke snage da se pokosi žito sa beskonačnih bačkih njiva, da nove generacije osete kako je ova velika porodična obaveza jačala jedno domaćinstvo – naglasio je gradonačelnik Subatice.

 N. S.

 


Video prilog: BMC


Album 1


Album 2


 

 

Radionica za izradu vinaca od žita

 


Radionica za izradu vinaca od žita

│ Izvor: BMC │ Subota, 03.07.2021. │


IMG 8942

Na salašu Stevana Bešlića u Bajmaku, u petak, 2. jula, održana je slamarska radionica za izradu vinaca od žita. Rič je o aktivnostima BKC „Bajmak“, u okviru pripravljanja za nacionalni praznik Bunjevaca – „Dan Dužijance“.

IMG 8915

Vridna čeljad iz BKC „Bajmak“, nuz dicu koja u OŠ „Vuk Karadžić“ u Bajmaku uče bunjevački, okupili su se oko zajedničkog cilja – naučit štogod o tradiciji Bunjevaca, al i isplest vince koji poslužit za proslavu nacionalnog praznika.

N. S.

 


FOTOGRAFIJE