„DA SE NE ZATOMI” ODRŽANO DRUGO VEČE XXI FESTIVALA BUNJEVAČKOG NARODNOG STVARALAŠTVA

 


„DA SE NE ZATOMI” ODRŽANO DRUGO VEČE XXI FESTIVALA BUNJEVAČKOG NARODNOG STVARALAŠTVA

│ Izvor: BMC │ Srida, 07.09.2022. │


 

Po redu drugo veče XXI Festivala bunjevačkog narodnog stvaralaštva održano je u utorak, 6. septembra, u prostorijama Nove čitaonice Varoške biblioteke u Subatici, di je održano veče posvećeno godišnjicama, jubilejima i savrimenicima bački Bunjevaca pod nazivom „Da se ne zatomi“.

IMG 5928

U okviru ove večeri prikazana je multimedijalna prezentacija autorke Tamare Babić, di su se prisutni mogli upoznat da značajnim bunjevačkim ličnostima kojima se ove godine obilužava godišnjica rođenja il smrti ko što su: Mijo Mandić – 165. godina od rođenja, Ante Miroljub Evetović – 160. godina od rođenja, Ivan Petreš – 50. godina od smrti, Ana Bešlić – 110. godina od rođenja, Bela Tikvicki – 35. godina od smrti i dr.

IMG 5741

Ovo veče obuhvatilo je i značajne jubileje 95. godina od osnivanja bunjevačke prosvitne matice, 70. godina učešća i pobide KUDŽ „Bratstva“ na Međunarodnom festivalu folklora u Langolenu, 30. godina osnivanja BKC Subatica, 20. godina od izdavanja CD-a bunjevački pisama KUD–a „Bunjevke“ pod nazivom „Bunjevki“ i drugo, ko i godišnjice rođenja bunjevački savrimenika koji su takođe ostavili značajan rad u okviru bunjevačke nacionalne zajednice od 1990-ti godina do danas i koje je važno spomenit, koji su ove godine napunili osamdeset godina života: Nikola Babić, pridsidnik prvog saziva BNS, Ivan Skenderović, kadgodašnji podpridsidnik Bunjevačke matice, Geza Babijanović, sudija u penziji i bunjevački pisnik i Marko Marjanušić, kulturni i sportski radnik.

T. B.

 


VIDEO PRILOG: BMC

Uskoro...


FOTOGRAFIJE


 

 

SVEČANO OTVOREN XXI FESTIVAL BUNJEVAČKOG NARODNOG STVARALAŠTVA

 


SVEČANO OTVOREN XXI FESTIVAL BUNJEVAČKOG NARODNOG STVARALAŠTVA

│ Izvor: BMC │ Utorak, 06.09.2022. │


 

Festival bunjevačkog narodnog stvaralaštva koji se održava dvadest prvi put po redu, svečano je otvoren u ponediljak, 5. septembra, u Galeriji Otvorenog univerziteta u Subatici u organizaciji KUD–a Bunjevka.

IMG 5410

Kulturno umitničko društvo „Bunjevka“ je osnovano još daleke 1996. godine da bi 1998. godine tad u Tavankutu, pokrenilo Festival bunjevačkog narodnog stvaralaštva koji je ove godine doživio svoje dvadeset prvo izdanje.

IMG 5399

Za prvo veče otvaranja festivala je priređena prva samostalna izložba slika pod nazivom „Vrata Sunca“ ambijentalna arhitektura bunjevački salaša Mije Mandića koji je kroz svoj dugogodšnji rad ko arhitekta prikazo svoje radove tj. idejne nacrte ko i slike u ulju na temu bunjevački salaša.

 

Biografija:

Mijo Mandić je unuk Mije Mandića starijeg rođen je 5. aprila 1949. godine u Subatici. Otac i dida su mu bili posvećeni prosvećivanju svoga roda, što je bitno uticalo na motiv istraživanja porikla Bunjevaca, a ovo dilo je rezultat dugogodišnjeg proučavanja literature i istraživanja na terenu di su boravili i sad žive Bunjevci. Još je prosvetitelj biskup Ivan Antunović istako važnost većeg stepena sticanja znanja koja su potribna istraživačima koji žele da rasvitle poriklo svog naroda.

IMG 5415

Knjiga pod nazivom „Buni, Bunievci, Bunjevci” izdata je 2009. godine u izdanju Bunjevačke matice di je Mijo Mandić, mlađi građu za ovu knjigu koristio kroz terensko istraživanja 1984. godine u Senju sa Rikardom Pavelićom di su zajedno obišli Senjski muzej di je naročito bilo zanimljivo ODELJENJE ZA BUNJEVCE.

Takođe u ovom terenskom istraživanju positio je MUZEJ U KRMPOTAMA ko i naselje VRATNIK, koje je ranije podpadalo ličkom okrugu, čiji je centar bio Gospić, a sad je to granično naselje Bunjevaca na putu prema Brinju.

Obišo je i naselja di su tad živili Bunjevci: Krmpote, Drinak, Debeli Brig, Bačići, Vukelići, Krmpotska Luka, Klenovica, Smokvica, Žrnovica to bi ustvari bile bunjevačke luke i Krivi Put.

Mijo Mandić je bio i član BUNJEVAČKOG KOLA 1988. godine i to u istraživačkoj sekciji koju je tad vodio Marko Peić.

Godine 2003. bio je član prvog saziva BUNJEVAČKOG NACIONALNOG SAVITA, di je učestvovo u timu stvaranja grba i zastave Bunjevaca. A prija tog 1992. godine bio je savitnik u osnivanju BUNJEVAČKO-ŠOKAČKE STRANKE i BUNJEVAČKOG KULTURNOG CENTRA, iste godine izdata je brošura pod nazivom „Bunjevci” čiji je autor teksta. Član je BUNJEVAČKE MATICE od njenog reosnivanja 1995. godine di je bio i glavni i odgovorni urednik dvomisečnika za nauku, kulturu i stvaralaštvo „RIČ BUNJEVAČKE MATICE” od 2006-2010. godine.

Po scenariju i režiji Mije Mandića urađen je film „SVADBENI OBIČAJI BAČKI BUNJEVACA” koji je premijerno izveden posli dvadest godina čekanja prošle godine. Učesnici u ovom etno filmu su bili članovi KUD „Aleksandrovo” iz Subatice nuz podršku UK „Centra za kulturu Bunjevaca”.

Mandić je od osnivanja pa sve do sad član glavnog odbora Bunjevačke matice, a trenutno je i pridsidnik istorijskog odbora. Kontinuirano piše članke za dvomisečnik za nauku, kulturu i stvaralaštvo „RIČ BUNJEVAČKE MATICE” i to iz oblasti istorije i običaja vezani za Bunjevce. Od početka pokretanja Bunjevačkog kalendara od 1994. prisutan je sa svojim prilozima iz oblasti istorije, folklorne arhitekture i sl.

U okviru Inženjerske komore Srbije priredio je tribinu iz oblasti organske tj. ambijentalne arhitekture. Godine 1995. je osnovo privatno preduzeće za projektovanje „ARH VEDA”. Kroz ovu firmu čiji je bio osnivač urađeno je nikoliko projekata koji su prošli kroz građevinsku dozvolu, i to tipa rezidencijalni vila, farmi u stilu ambijentalne arhitekture. Bio je i idejni projektant enterijera Bunjevačke matice koja i danas krasi korzo naše lipe varoši Subatice.

 

 

Svečanom otvaranju su prisustvovali dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica BNS, Nikola Babić, Veljko Vojnić i Dejan Perčetić podpridsidnici BNS, Boris Bajić, direktor NIU BIC – a, Mirko Bajić, direktor BMC a isprid Varoši Subatice bila je prisutana Milanka Kostić, članica varoškog veća zadužena za kulturu koja se ujedno i čestitala ovaj značaj jubilej za bunjevačku nacionalnu zajednicu. Izložbu je svečano otvorila pridsinica dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica BNS koja je istakla rad Mije Mandića u okviru bunjevačke nacionalne zajednice.

IMG 5384

U kulturno-umitničkom dilu programa nastupili su vokalni solista Tamara Babić, na harmoniki Vlastimir Stanimirović i na klaviru Gordan Papić. Uz ovu izložbu priređen je i katalog a podiljene su i zafalnice svima koji su dali doprinos organizaciji ove festivalske večeri.

T. B.

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE


 

 

 

Obavištenje o raspisivanju izbora za članove nacionalni savita nacionalni manjina

Mali grb R Srbije

Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina
Varoš Subatica
VAROŠKA UPRAVA
Broj: IV-00-013-68/2022
Dana: 6.9.2022. godine
24000 Subatica
Trg slobode 1
Tel. (024) 626-959
MUD/BČ

 

Na osnovu člana 29., 31., 32., 33. i 35. stav 1., 2., 5. i 6. Zakona o nacionalnim savitima nacionalni manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 20/14 - Odluka US, 55/14 i 47/18), Odluki o raspisivanju izbora za članove nacionalni savita nacionalni manjina („Službeni glasnik RS“, br. 100/22), Rišenja o privrimenom zaklјučenju obaškog biračkog spiska nacionalne manjine broj 208-00-02/2022-01/01 od 3. septembra 2022. godine, Uputstva za sprovođenje neposridni izbora za članove nacionalni savita nacionalni manjina („Službeni glasnik RS“, br. 100/22), člana 3. Zakona o izboru narodni poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 14/22), člana 3., 5. i 7. Pravilnika o načinu vođenja obaškog biračkog spiska nacionalne manjine („Službeni glasnik RS“, br. 61/18) i člana 33. Odluke o Varoškoj upravi Varoši Subatice („Službeni list Varoši Subatice“, broj 18/2017-pričišćen tekst, 30/2017 i 5/2020) Načelnik Varoške uprave Varoši Subatice donosi slideće

 

O B A V I Š T E NJ E

 

građanima s teritorije Varoši Subatice da je dana 5. septembra 2022. godine Ministar za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije dono Odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalni savita nacionalni manjina koji će se održat dana 13. novembra 2022. godine.

Shodno Rišenju o privrimenom zaklјučenju obaškog biračkog spiska nacionalne manjine od 3. septembra 2022. godine na neposridnim izborima za članove nacionalni savita nacionalni manjina bira se:

           

 • 15 članova Nacionalnog savita albanske nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita aškalijske nacionalne manjine;
 • 35 članova Nacionalnog savita bošnjačke nacionalne manjine;
 • 19 članova Nacionalnog savita bugarske nacionalne manjine;
 • 19 članova Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine;
 • 23 člana Nacionalnog savita vlaške nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita grčke nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita egipatske nacionalne manjine;
 • 35 članova Nacionalnog savita mađarske nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita nemačke nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita polјske nacionalne manjine;
 • 35 članova Nacionalnog savita romske nacionalne manjine;
 • 23 člana Nacionalnog savita rumunske nacionalne manjine;
 • 19 članova Nacionalnog savita rusinske nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita ruske nacionalne manjine;
 • 29 članova Nacionalnog savita slovačke nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita slovenačke nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita ukrajinske nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita češke nacionalne manjine.

 

Na izborima putom elektorske skupštine za članove nacionalni savita nacionalni manjina bira se:

– 15 članova Nacionalnog savita goranske nacionalne manjine;

– 23 člana Nacionalnog savita makedonske nacionalne manjine;

– 23 člana Nacionalnog savita crnogorske nacionalne manjine;

– 29 članova Nacionalnog savita hrvatske nacionalne manjine.

           

Nakon privrimenog zaklјučenja obaškog biračkog spiska upis i promine u istom (brisanje, izmine, dopune el ispravke) za pripadnike nacionalni manjina nastavlјa se 4. septembra 2022. godine.

U skladu s članom 47. stav 3. Zakona o nacionalnim savitima nacionalni manjina i članom 3. stav 1. Pravilnika o načinu vođenja obaškog biračkog spiska nacionalne manjine, upis u obaški birački spisak vrši se isklјučivo na lični zahtiv pripadnika nacionalne manjine, koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi opštinskoj, odnosno varoškoj upravi prema mistu pribivališta, odnosno mistu boravišta za interno raselјena lica.

Lica koja će steć punolitstvo zaklјučno sa 13. novembrom 2022. godine, a nisu   upisana u obaški birački spisak nacionalni manjina, mogu ostvarit svoje izborno pravo ukoliko do 28. oktobra 2022. godine, tj.  do zaklјučenja obaškog biračkog spiska nacionalni manjina izvrše upis u dio jedinstvenog biračkog spiska za Varoš Subaticu.

U skladu sa članom 5. stav 1. Pravilnika brisanje iz obaškog biračkog spiska vrši se po službenoj dužnosti el na osnovu zahtiva za brisanje koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi opštinskoj, odnosno varoškoj upravi prema mistu pribivališta podnosioca zahtiva, odnosno mistu boravišta za interno raselјena lica.

U skladu s članom 7. navedenog Pravilnika pravo na uvid u obaški birački spisak ima svaki pripadnik nacionalne manjine u cilјu provire lični podataka upisani u obaški birački spisak po mistu pribivališta, odnosno boravišta za interno raselјena lica u skladu sa zakonom koji uređiva zaštitu podataka o ličnosti.

Uvid u obaški birački spisak u skladu sa zakonom koji uređiva zaštitu podataka o ličnosti mož se izvršit i elektronskim putom na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije unošenjom podataka o Jedinstvenom matičnom broju građana.

Ovlašćeni pridstavnici nosilaca potvrđeni izborni lista imaje pravo uvida u obaški birački spisak, ko i uvida u službenu dokumentaciju na osnovu koje organ nadližan za vođenje obaškog biračkog spiska vrši upis, brisanje, izmine, dopune el ispravke biračkog spiska, u skladu sa zakonom.

Varoška uprava Varoši Subatice, ko nadližan organ za ažuriranje dila obaškog biračkog spiska nacionalne manjine, vrši upis birača koji nisu upisani u obaški birački spisak, ko i prominu podataka u istom, sve do njegovog zaklјučenja, odnosno do 28. oktobra 2022. godine u 24:00 sati.

Od zaklјučenja obaški birački spiskova nacionalni manjina pa do 72 sati prije dana održavanja izbora tj. 9. novembra 2022. godine u 24:00 sati, upis birača koji nisu upisani u birački spisak i promine u istom vrši ministarstvo nadližno za vođenje biračkog spiska. Nakon zaklјučenja obaškog biračkog spiska Varoške uprave Varoši Subatice zahtive za upis promina u isti, s prilozima, dostavlјa elektronskim putom nadližnom Ministarstvu brez odlaganja.

Uvid u dio obaškog biračkog spiska nacionalni manjina ko i upis, brisanje, izmine, dopune i ispravke možete izvršit svakog radnog dana u Službi za opštu upravu i zajedničke poslove u okviru Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove Varoške uprave Varoši Subatice – objekat Varoške kuće, Trg Slobode broj 1, II sprat, soba 215 u periodu od 07:00 do 15:00 sati i subotom od 09:00 do 12:00 sati, ko i u Misnim kancelarijama prema slidećem radnom vrimenu isti i to:

 

MISNA KANCELARIJA PALIĆ za naselјena mista Palić, Šuplјak, Hajdukovo i Kraljov brig u prostorijama Misne kancelarije Palić, svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati.

 

MISNA KANCELARIJA BAJMAK za naselјena mista Bajmak i Mišićovo: u prostorijama Misne kancelarije Bajmak, utorkom, sridom i petkom od 7:00 do 15:00 sati.

 

MISNA KANCELARIJA ČANTAVIR za naselјena mista Čantavir, Višnjovac i Bačko Dušanovo: u prostorijama Misne kancelarije Čantavir, ponedilјkom, sridom i petkom od 7:00 do 15:00 sati.

 

MISNA KANCELARIJA TAVANKUT za naselјena mista Gornji Tavankut, Donji Tavankut i Mirgeš: u prostorijama Misne kancelarije Tavankut, ponedilјkom i četvrtkom  od 7:00 do 15:00 sati.

 

MISNA KANCELARIJA STARI ŽEDNIK za naselјena mista Stari Žednik, Novi Žednik i Đurđin: u prostorijama Misne kancelarije Stari Žednik, utorkom i četvrtkom  od 7:00 do 15:00 sati.

                                                                       

 

NAČELNIK VAROŠKE UPRAVE

Marija Ušumović Davčik, master pravnik

 

 

Istovrimeno vas obavištavamo da sve nacionalne manjine koje članove za nacionalne savite biraju na neposrednim izborima obrasce priuzimaju sa sajta Republičke izborne komisije na  sledećem linku:

https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/326122