│ Izvor: BMC │ Nedilja, 16.06.2019. │

Dvanajst godina stranke Savez bačkih Bunjevaca

 

SBB logoU četvrtak, 13. juna, obilužen je dan stranke Savez bačkih Bunjevaca.

U sidištu stranke, na dan Svetog Antuna, uz druženje u opuštenoj atmosferi, obiluženo je dvanajst godina postojanja i dilovanja Saveza bačkih Bunjevaca.

Za dvanajst godina rada dat je neprocenjiv doprinos očuvanju nacionalnog identiteta Bunjevaca. Bez političkog dilovanja nije moguće ostvarit potribe bunjevačke zajednice i mi ćemo se i ubuduće trudit da na najbolji način pridstavljamo i zastupamo interese bunjevačke zajednice. Od svog postojanja do danas Savez bačkih Bunjevaca uvik je izlazio samostalno na izbore, pod svojim imenom, i to će i ubuduće biti tako - istako je pridsidnik stranke Mirko Bajić.

 


Video prilog: BMC

 
 

│ Redakcija NIU BIC – izvor UG „Bunjevačko kolo” Sombor │ Srida, 12.06.2019. │

Svetoantunski susreti u Gradini

kolonija5

U nedilju, 9.juna, vikend prid Svetog Antuna, na salašu Ivana Bošnjaka, a u organizaciji UG „Bunjevačko kolo” iz Sombora, održana je dvanajsta Slikarsko-slamarska kolonija. Okupila je velik broj izuzetni slikara, prijatelja i članova UG „Bunjevačko kolo”.

kolonija1

Na koloniji su učestvovali slikari iz Subotice Đuro Maravić, Ivan Šarčević, ko i Šandor Turzai iz Čantavira i Vlada Lukić iz Novog Sada, koji su prvi put gostovali na Svetoantunskoj slikarskoj koloniji. Prisutni su bili i afirmisani somborski umitnici Milan Radaković, Mina Ševo, Boris Vuković i Srđan Bulat. Na koloniji su učestvovale i slamarke, članice UG „Bunjevačko kolo”, Marija Maričić, Cecilija Tomić, Ilonka Bogišić, Irena Vuković, Sofija Stojanović, Milica Kohut, Đurđina Graovac, Sofija Kekezović, Zora Cvetičanin i Ksenija Vuković, a gošća bila jedna od utemeljivača slamarske umitnosti Ivana Dulić iz Subotice, ko i Olga Kiš i Ana Kopilović iz Subotice.

kolonija4

U sklopu programa glumci dramske sekcije UG „Bunjevačko kolo” su održali probu u prirodi. Naime, uskoro će bit održana premijera pozorišnog komada „Ča Grgine Huncutarije”.

Takođe, nuz Doma u Gradini, na salašu „Agro Ravangrad” održani su već tradicionalni, 8. po redu, „Svetoantunski salašarski sportski susriti”. Ko i prijašnji godina, održan je fudbalski turnir salašarski ekipa iz okoline Sombora. Učestvovali su timovi iz Nenadića, sa Bezdanskog puta, iz Lenije, Lugumeraca i Gradine. Održano je i „Otvoreno salašarsko prvenstvo u šahu”, a nakon proglašenja pobednika održan je tradicionalani ručak, nuz poruku: „Vidimo se ponovo u Gradini, dogodine prid Svetog Antuna”.

sportski susreti3

 
 

│ Izvor: BMC │ Ponediljak, 10.06.2019. │

Nagrađeni najbolji radovi projekta „Bunjevačka lipa rič”

Povodom svršetka 12. nagradnog konkursa dice stvaraoca na bunjevačkom jeziku, odnosno projekta „Bunjevačka lipa rič”, u prostorijama Bunjevačke matice u subotu, 08. juna održana je svečana priredba na kojoj su dica dobila zaslužene zafalnice i nagrade.

IMG 8641

Projekat „Bunjevačka lipa rič” traje već dvanaest godina, a njegova ideja je da unapridi učenje i niguje bunjevački jezik kod dice. Projekat podstiče mlade na dičije stvaralaštvo, čuvanje bunjevačke tradicije i običaja, i uključuje ih u kulturni život grada.

O tom koliko je važno nigovati i brinuti o maternjem jeziku prisutnima su divanili počasni pridsidnik Matice bunjevačke, gospodin Ivan Sedlak i nastavnik Osnovne škule „Sečenji Ištvan” Damir Išpanović.

IMG 8604

Na konkurs je pristiglo priko 50 likovni radova, 22 rada iz oblasti poezije i 23 iz oblasti proze. U projektu su učetvovale Osnovne škule „Sečenji Ištvan” - Subotica, „Sveti Sava” - Subotica, „Ivan Milutinović” - Subotica, „Ivan Milutinović” - Mala Bosna, „Matija Gubec” - Tavankut, „Vuk Karadžić” - Bajmak, „Bosa Milićević” - Novi Žednik, „Pionir” - Stari Žednik.

 

NAGRADE


│Poezija│

1-4 razred

1. Emil Ivković Ivandekić, „Cvit“, 2. razred, „Vuk Karadžić“ Bajmok

2. Lara Šegina, „Proliće u naninoj bašči“, 3. razred, „Matija Gubec“ Tavankut

3. Nikolina Sedlak, „Jesen“, 4. razred, „Sveti Sava“ Subotica

5-8 razred

1. Bojan Francišković i Željan Gabrić, „Stihovni ričnik“, 7. razred, „Sečenji Ištvan“

2. Dragana Drčić, „Volila bi“, 6. razred, „Bosa Milićević“ Novi Žednik

3. Željan Gabrić, „Mami za 8. mart“, 7. razred, „Sečenji Ištvan“


│Proza│

1-4 razred

1. Vasilija Đačić, „Šta je ljubav“, 4. razred, „Sveti Sava“, Subotica

2. Žana Suknović, „Proliće u mojoj bašči“, 3. razred, „Matija Gubec“ Tavankut

3. Teodora Vujković, „Proliće u mojoj bašči“, 1. razred, „Matija Gubec“ Tavankut

5-8 razred

1. Hermina Kumer, „Prijateljstvo“, 7. razred, „Vuk Karadžić“ Bajmok

2. Bojan Francišković, „Moj Salaš“, 7. razred, „Sečenji Ištvan“

3. Anđela Suturović, „Didin salaš“, 6. razred „Matija Gubec“ Tavankut


│Specijalna nagrada│

Andrea Horvat, „Zaljubljena mala“, 7. razred, „Bosa Milićević“, Novi Žednik

 

K. S.


Galerija fotografija