ODRŽANA DIČIJA RADIONICA PLETENJA VINACA I SLAMARSKA RADIONICA U OŠ „ĐURO SALAJ“

 


ODRŽANA DIČIJA RADIONICA PLETENJA VINACA I SLAMARSKA RADIONICA U OŠ „ĐURO SALAJ“

│ Izvor: BMC │ Četrvtak, 09.06.2022. │Tekst: Tamara Babić │


 

Bunjevački omladinski centar je organizovo u četvrtak, 9. juna, još jednu u nizu dičiji radionica u OŠ „Đuro Salaj“ za dicu koja pohađaje predmet „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture“, zajedno sa dicom koja takođe pohađaje ovaj predmet u OŠ „Sečenji Ištvan“.

IMG 20220609 110157578

Na radionici su se dica upoznala sa običajem pletenja vinaca na Svetog Ivana Cvitnjaka ko i sa radionicom izrade predmeta od slame.

IMG 20220609 111812291

U okviru ove radionice moderatori su bili Marija Bošnjak iz Male Bosne za pletenje vinaca od suvog cvića i Stipan Budimčević koji je bio zadužen za slamarsku radionicu vezanu za pletenje predmeta od žitni vlati.

IMG 20220609 114246748

Dici iz ove škule takođe je promovisan novi katalog koji je vezan za nigovanje ovog bunjevačkog običaja na Svetog Ivana Cvitnjaka u izdanju UK „Centra za kulturu Bunjevaca“, o kojem je divanila dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Bunjevačkog nacionalnog savita.

 

 


Video prilog: BMC


FOTOGRAFIJE


 

 

 

ODRŽANA PROMOCIJA GRAMATIKE NA BUNJEVAČKOM JEZIKU

 


ODRŽANA PROMOCIJA GRAMATIKE NA BUNJEVAČKOM JEZIKU

│ Izvor: BMC │ Četvrtak, 09.06.2022. │ Tekst: Tamara Babić │


 

Jedna od značajni knjiga koja je izašla iz štampe je „Gramatika na bunjevačkom jeziku“ koja je promovisana u sridu, 8. juna, u čitaonici Varoške biblioteke u Subatici.

IMG 6550

O značaju izlaženja ovog izdanja na bunjevačkom jeziku divanili su Ivan Knjižar, docent na katedri za opštu lingvistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Žarko Bošnjaković, redovni profesor na odsiku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, autor izdanja ko i dr Suzana Kujundžić Ostojić upravnica UK „Centra za kulturu Bunjevaca“ takođe ko autor izdanja.

IMG 6543

U okviru promocije Gramatike na bunjevačkom jeziku bila je priređena i dodila priznanja, istaknutim pojedincima koji su doprineli svojim radom el istupanjom da se bunjevački jezik uvede ko službeni u Varoš Subaticu di su im uručena priznanja „Ambrozije Šarčević“, koje se dodiljiva za nauku, a to su bili:

Balint Pastor – pridsidnik Skupštine varoši

Sava Stambolić – šef kabineta gradonačelnika Varoši Subatica

Prof. dr Dragoljub Petrović

Prof. dr Žarko Bošnjaković

Prof. dr Ranko Bugarski 

Ovo je veoma značajan događaj za bunjevačku nacionalnu zajednicu koji potvrđiva još utemeljenu osnovu uvođenja bunjevačkog jezika u službenu upotribu u Varoši Subatici.

 

 


Video prilog: BMC


FOTOGRAFIJE


 

 

 

DIČIJE RADIONICE PLETENJA VINACA ZA SV. IVANA CVITNJAKA I SLAMARSTVA U BAJMAKU

 


DIČIJE RADIONICE PLETENJA VINACA ZA SV. IVANA CVITNJAKA I SLAMARSTVA U BAJMAKU

│ Izvor: BMC │ Srida, 08.06.2022. │


 

Bunjevački omladinski centar iz Subatice bio je organizator dičije radionice u utorak, 7. juna, pletenja vinaca za Sv. Ivana Cvitnjaka ko i slamarske radionice u okviru javnog čaša bunjevačkog jezika u OŠ „Vuk Karadžić“ u Bajmaku.

IMG 6421

Na ovoj radinici učestvovala su dica koja uče predmet „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture u Bajmaku di je pridavač bila Svetlana Mormer, učiteljica i pridavač predmeta na bunjevačkom jeziku u ovoj osnovnoj škuli. U okviru javnog časa na bunjevačkom jeziku moglo se vidit i čut na koji način dica uče o bunjevačkim običajima i tradiciji vezano za bunjevačka ila, predmete, nošnju, sigre i slično.

IMG 6422

Ova dičija radinica u okviru ovog javnog časa obuhvatila je dvi radionice: pletenje vinaca na Sv. Ivana Cvitnjaka koju je vodila Marija Bošnjak iz Male Bosne ko i slamarka radionica koju je vodio Stipan Budimčević iz Lemeša di su dica imala prilike se upoznat i sa običajima ko i sa vištinama izrade predmeta od različiti materijala.

IMG 6483

Vezano za običaje na Sv. Ivana Cvitnjaka UK „Centar za kulturu Bunjevaca“ je ove godine izdo katalog koji opisiva ovaj bunjevački običaj, a koji sadrži QR kod tako da dica kroz nastavu na bunjevačkom jeziku će ubuduće moć više da se upoznaju sa ovim starim bunjevačkim običajem. Ovu temu u okviru ove dičije radionice je pridstavila Nela Ivić, pridsidnica UG „Bunjevačka vila“ iz Male Bosne.

IMG 6407

Med prisutnima na ovom javnom času i dičijoj radionici bili su prisutni i roditelji dice koja pohađaju predmet bunjevačkog jezika u ovoj osnovnoj škuli ko i njihovi drugari koji žele da u naridnoj škulskoj godini upišu predmet na bunjevačkom jeziku.

 

 


Video prilog: BMC


FOTOGRAFIJE