Saopštenja i konferencije

 


 

SAOPŠTENJE - BKC „BAJMOK”

 

 

BKC BAJMOKIzvod:

iz zapisnika sa održane 15 sednice Upravnog i Nadzornog odbora Bunjevačkog kulturnog centra Bajmak koja je održana 27.06.2023. sa početkom u 19,00 sati u prostorijama kancelarije BKC-Bajmak. Prisutno 9 od 11 članova Upravnog odbora i 2 od 3 člana Nadzornog odbora.

 

Tačka 3. Donošenje odluke o statusu BKC-Bajmak u periodu 2023.-2027.

Nakon aktivnog učešća svih prisutni u raspravi, Upravni odbor u proširenom sastavu sa članovima Nadzornog odbora jednoglasno je doneo sledeću:

 

Odluku

 

Bunjevački kulturni centar Bajmak nastavlja saradnju u sastavu kulturnih udruženja pri Nacionalnom savitu Bunjevačke nacionalne manjine u periodu 2023.-2027. Sarađivaćemo sa svima koji hoće da sa nama sarađuju.

 

 

 

 


 

 

 

 


ODGOVOR NA SAOPŠTENJE NACIONALNOG SAVETA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE OBJAVLJENO U VAŠEM MEDIJU „BUNJEVCI“ 21.06.2023. GODINE


 

U objavljenom saopštenju se navodi moje puno ime i prezime u kontekstu da sam ja, Mirko Bajić, predsednik Saveza bačkih Bunjevaca, davao izjave koje su neistinite, tendenciozne i štetne za bunjevačku nacionalnu manjinu i sam savit, i da se kao takve osuđuju. Pri tome nije navedeno ni koje izjave, ni kada objavljene, ni u vezi čega, čime se moje ime i funkcija neosnovano proziva, i čime mi je naneta ozbiljna moralna šteta, kao osobi koja je dugo godina prisutna u borbi za nacionalna prava Bunjevaca i kao člana Nacionalnog saveta od osnivanja, i kao predsednika stranke bunjevačke nacionalne manjine i kao odbornika u Skupštini grada Subotice i kao bivšeg Saveznog Poslanika i Poslanika u Skupštini APV.

Zahtevam da se u potpunosti objave koje izjave na koje se pozivate, i kada i gde su objavljene, šta nije istinito, šta je tendeciozno i na koji način je naneta šteta nacionalnoj zajednici i Nacionalnom savetu.

U protivnom zahtevam javno izvinjenje.

 

 

Subotica, 21.06.2023. godine
Predsednik SBB
Mirko Bajić

 

SBB logo

 


 

 

 


SAOPŠTENJE

ZLOUPOTREBA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U VEZI KUPOVINE TAKOZVANE „BUNJEVAČKE KUĆE“ ZA POTREBE NACIONALNOG SAVETA BUNJEVACA?

 

Suzana Kujundžić Ostojić, predsednica novog saziva Nacionalnog saveta Bunjevaca, javno je 13.04.2023. godine saopštila da je Nacionalni savet Bunjevaca dobio nove sopstvene prostorije na Trgu kralja Tomislava broj 3, i da su nakon dve decenije podstanarstva Bunjevci dobili „Bunjevačku kuću“. Pri tom je jasno iznela: „Kuću smo kupili i isplatili jutros, a za tu namenu od Pokrajinske vlade smo dobili 19,5 miliona dinara, a od grada Subotice 4 miliona“.

Saznanja koja imamo ukazuju da je izrekla neistinu i da bunjevački Nacionalni savet uopšte nije kupac kuće, a da je nekretninu na navedenoj adresi kupio „CENTAR ZA KULTURU BUNJEVACA“.

IMG 9917

Zahtev da mi se kao članu nacionalnog saveta prikaže ugovor i dokumentacija u vezi kupovine, Suzana Kujundžić je odbila. Na moj dolazak u Nacionalni savet, da mi se kao članu Nacionalnog saveta iz arhive dokumentacija pokaže, prisutne službenice Nacionalnog saveta su mi saopštile da je Suzana Kujundžić Ostojić zabranila da se pokaže ili navede bilo koji dokument u vezi kupovine. Zbog toga sam tražio prijem u Pokrajinskom izvršnom veću i gradu Subotica, radi dobijanja informacija. Od strane Sekretara za finansije grada Subotice mi je saopšteno da je grad sredstva prebacio „Centru za kulturu“, ali po osnovu zakona o kulturi, a to znači pravo na finansiranje sopstvenih troškova do 45% u odnosu na prikazan plan delatnosti Centra. U Pokrajinskoj Vladi od strane predsednika Vlade mi je saopšteno da su sredstva prebačena na račun Nacionalnog saveta za namenu kupovine objekta.

Kuća je po rečima Suzane Kujundžić Ostojić, kupljena i isplaćena i to sa računa „Centra za kulturu“, što znači da „Bunjevački nacionalni savet“ uopšte nije kupac nekretnine, što ukazuje da su dobijena sredstva budžeta APV zloupotrebljena. Pri tome je činjenica, da Nacionalni savet nije donosio nikakve odluke u vezi kupovine kuće ni u vezi raspolaganja dobijenim sredstvima.

 

Postavljaju se pitanja:

- Ko je doneo i da li je uopšte doneo odluku da se kupi nekrtetnina i ko je kupac nekretnine.

- Ko je doneo odluku i na koji način, da je potrebna baš ta navedena nekretnina.

- Ko je i kako odredio cenu nekretnine.

- Čija je to nekretnina i na koji je račun plaćena i sa kog računa je plaćena.

- Ko je zaključio kupoprodajni ugovor i na osnovu koje odluke.

- Gde se i na kom računu se nalaze neupotrebljena sredstva preostala od ukupno dobijenih sredstava i koja je njihova namena, i po kojoj odluci.

IMG 9923

U svemu ovome mora se reći: „Centar za kulturu Bunjevaca“ je ustanova koja nema nikog zaposlenog. Ova Ustanova postoji praktično samo na papiru, kao Ustanova koja sprovodi projekte u kulturi, a čiji je Upravitelj i zastupnik upravo Suzana Kujundžić Ostojić, koja je istovremeno predsednica i zastupnik Nacionalnog saveta, koji je osnivač Centra.

 

Izražavamo sumnju da je od strane Suzane Kujundžić Ostojić izvršena zloupotreba službenog položaja u raspolaganju budžetskim sredstvima koja su Nacionalnom savetu, od strane IV APV i Grada Subotice, stavljena na raspolaganje sa namenom kupovine objekta za potrebe Nacionalnog saveta.

Zahtevamo da se odmah, javno saopšte svi detalji i odluke o kupovini „kuće“, odnosno o raspolaganju sredstvima dobijenih od IV Pokrajine i Grada Subotice i da se u potpunosti ispita način raspolaganja dobijenim budžetskim sredstvima.

 

Subotica, 17. 05. 2023.

Mirko Bajić, Dragan Kopunović,

odbornici u Skupštini Grada Subotice, članovi Nacionalnog saveta Bunjevaca

 

 


VIDEO PRILOG: