Narodna književnost

Dičije pisme

 

   I one pripadaju grupi lirski pisama. Nike od nji dica su pivala za određene svece (za Maretice), nike je nana pivala uz kolivku svojem čedu. Druge su opet učile dicu brojanju – brojalice, dobrom izgovoru – brzalice. A ima i oni koje su se pivale da bi se dica zabavila ili su se pivale uz određenu igru.

Na Materice, koje su kod Bunjevaca slavljene, kao dan majki, dica bi na vratima domaćice ovako zapivala:

“Faljen Isus gazdarice!

Čestite vam “Materice”!

Ja sam došo priko mora,

Da mi date malo ora,

Snašla ne je strašna muka,

Da mi date i jabuka.

Vidijo sam i ovaca,

Da mi date i novaca.

Napolju je zdravo zima.

Molim jednu čašu vina.!” 1

Jedan dva tri

“Jedan dva tri,

Svađali se fratri

U kući za vrati.

Jedan uzme tačku

Pa udari mačku.

Nemoj mačka plakati,

Dobiš jedno jaje.

Di je to jaje?

Pojili ga svatovi.

Di su ti svatovi?

Otišli su putom.

Di je taj put?

Zarasla ga trava.

Di je ta trava?

Popasli je volovi.

Di su ti volovi?

Sakrila jih majka.

Di je ta majka?

Sakrila se u tikvcse,

Pa pu Stipu u … ” 2

Oj Ivane medeni

“Oj Ivane medeni!

Šta te nana ne ženi?

NAna čeka jeseni,

Da sazriju kesteni!

Nana čeka D’ove

Da sazriju zove.

Kesteni su suzrili,

Ivana su obrijali!” 3

a-be-ce

a-be-ce-de

Mačka prede

Na vr’ grede;

Mačak mota

Preko plota,

A mačići glede…” 4

Trči pivac

“Trči pivac po zidiću

U šarenom kaputiću.

- Aca – ca! Lipša ja,

Neg popina sna. – “5

Literatura:

1. Prćić, Ive: Bunjevačke narodne pisme, Subotica, 1939
____________________________________

1 Prćić, Ive: Bunjevačke narodne pisme, 1939 (strana 18)
2 Isto (strana 19)
3 Isto (strana 18)
4 Isto (strana 17)
5 Isto (strana 17)

Autor: mr Suzana Kujundžić-Ostojić