Saopštenja i konferencije

 


Grb BNSSaopštenje za javnost 

Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine

dr Suzana Kujundžić Ostojić

│ Izvor: NSBNM │ Ponediljak, 07.11.2022. │


 

Povodom saopštenja SBB-a u potpisu Mirko Bajić, da je zloupotrebljena funkcija pridsidnice Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine izjavljujem da je javnost obmanjena i da su iznete netačne informacije.

Hitna, vanredna i elektronska 23. sidnica Nacionalnog savita održana je 31. 10. 2022. na kojoj je glasalo 12 članova "za" ponuđeno saopštenje, koje je kasnije i prosliđeno javnosti.

Sedam članova savita nije glasalo.

U prilogu se nalazi Zapisnik sa pomenute sidnice ko i potpisi članova savita koji su glasali za Saopštenje.

 

 

Saopštenje Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine povodom imenovanja Tomislava Žigmanova za ministra Ministrastva za ljudska i manjinska prava

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine izražava duboko povirenje u Ustav i zakone Republike Srbije. Na osnovu isti, Nacionalni savit bunjevačke nacionalne postoji, radi i napriduje već 19 godina, ko autohtona i priznata nacionalna manjina. Podrškom Vlade Republike Srbije, Pokrajinski organa, Varoši Subatice i Sombora, bunjevački jezik je uveden ko službeni.

Zbog tog virujemo da ministar Žigmanov neće imat nikaki mogućnosti naštetit bunjevačkoj zajednici, što je ranije često izjavljivo u medijima.

Polaganjom zaklitve ministar Žigmanov prizno je Ustav i zakone Republike Srbije, a samim tim i bunjevačku nacionalnu manjinu, koja je integralni dio pravnog sistema ove države.

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine nastavlja radit i dalje na zaštiti svi Bunjevaka i Bunjevaca i na čuvanju svojeg nacionalnog identiteta u saradnji s državnim organima ko i međunarodnim institucijama koje štite prava nacionalni manjina.

 

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine

dr Suzana Kujundžić Ostojić

 

 


 

 

 

 


Konferencija za medije liste 2 „Složno za Bunjevce – dr Suzana Kujundžić Ostojić“ u susrit pridstojećim izborima za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine

│ Ponediljak, 07.11.2022. │


 

U susrit pridstojećim izborima za nacionalne savite nacionalni manjina u Srbiji, u ponediljak, 7. novembra, u prostorijama „Bunjevačke matice“, održana je konferencija za medije liste broj 2 za izbor Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine „Složno za Bunjevce – dr Suzana Kujundžić Ostojić“, na kojoj su se obratili dr Suzana Kujundžić Ostojić, ko nosilac liste, i Veljko Vojnić, ko pridsidnik „Bunjevačke matice“.

IMG 7615

Na početku konferencije dr Kujundžić Ostojić se zafalila svim Bunjevkama i Bunjevcima koji su se tako izjasnili na popisu, jel je to osnov i temelj za kasniji rad, al i za postojanje i borbu za prava.

Pozivamo sve Bunjevce i Bunjevke, koji su upisani u poseban birački spisak, da u nedilju, 13. novembra, izađu na izbore, i da odaberu peti saziv NSBNM onaki kaki oni žele. Naš slogan – složno za Bunjevce nasto je iz želje da pridstavimo na koji način mi vidimo budućnost tog Savita i kako želimo radit – svi zajedno i složno – i Bunjevci u Subatici i Bunjevci u Somboru i Bunjevci u Mađarskoj, da budemo jak oslonac jedni drugima – te je dodala da lista ima podršku jedanajst udruženja.

Nećemo vam kazat za koga da glasate“, poručila je dr Kujundžić Ostojić, i nastavila:

Smatram da je naš svit dovoljno mudar i pametan da to mož sam zaključit. Smatramo i da smo u protekle četri godine uradili tušta i da često dila divane više nego obične riči. Zato smo na ovu konferenciju i doneli izdanja koja su izašla u protekle četri godine. Kad smo kolega Veljko Vojnić i ja izašli prid pridstavnike Savita Evrope koji su bili u positi Subatici da vidi na koji način se implementiraje prava nacionalni manjina po pitanju jezika, i metnili sve ovo prid nji bili su prijatno iznenađeni. I njima smo kazali da cio poso nije bio lak, al da je urađen. Tu su i nacionalni praznici, manifestacije, ekskurzije za dicu, posite... Kad imate više od 450 sastanaka i priđete više od 70.000 priđeni kilometara, jasno je da se radilo svaki dan i brez radnog vrimena, praznika i vikenda.

IMG 7603

Od pridstavljeni izdanja izdvaja se „Ričnik“ ko završnica standardizacije koja je trajala 7-8 godina, ko i „Gramatika“, izdanja o Bunjevcima na teritoriji Mađarske, te o prvom pomenu imena Bunjevaca prija više od četri vika. Tu je i knjiga koja divani o 1945. godini, i „tamnom oblaku koji od onda stoji iznad bunjevačke zajednice i koji je prati i u razvoju i radu“.

Zalagaćemo se da se Dekret iz 1945. godine okarakteriše ko akt asimilacije. Slideće godine Nacionalni savit će proslavit 20 godina postojanja, a toliko godina i radimo u iznajmljenim prostorijama. Mislim da je vrime da nam se ova varoš, u kojoj smo kadgod bili većina i koju smo dobrim dilom u arhitekturi i kulturi zadužili, oduži na taj način da imamo svoje prostorije. Važno nam je i otvaranje Lektorata za bunjevački jezik, da se bunjevački usavrši i bude na jednom visokom nivou, da bunjevački kao jezik uđe i u obdaništa. Želimo radit složno i sa srcom za svoj narod, da uspijemo postignit ono što mnogi naši velikani kroz istoriju nisu.

IMG 7639

Divaneć u nastavku konferencije Veljko Vojnić se posebno osvrnio na uvođenje bunjevačkog jezika u službenu upotribu u Subatici, ko vridan rezultat ovog sastava Nacionalnog savita.

Nije bilo lako to uraditi, trebalo je raditi 7-8 godina kako bi se napravila osnova, a kada je završena standardizacija počeli su razgovori, prija svega sa gradonačelnikom Subatice Stevanom Bakićom. On je našu molbu oberučke prihvatio, shvatio je potribe Bunjevaca sa ovi prostora, i pridložio Skupštini Subatice da se bunjevački uvede ko službeni, ne samo u misnim zajednicama i naseljima di nas ima više od 15%, nego na teritoriji cile varoši. Tu poso nije završen, triba dalje razvijat i uvodit bunjevački jezik, institucionalno i profesionalno. Jedan od osnovni uslova da se raširi službena upotriba jeste osnivanje Lektorata. Dobro smo primljeni od strane Ministarstva prosvite, i obećano nam je da ćemo dobit svesrdnu pomoć Republike Srbije. Moramo imat što veći broj stručnjaka koji imaje sertifikate. Mi smo stručni za ovaj poso i ne vidim da ima kogod pozvaniji od nas. Triba uvest bunjevački i u pridškulske ustanove, kako bi naši mali Bunjevci od ranog uzrasta mogli učit bunjevački. Pridstoji nam uvođenje bunjevačkog jezika šire u službenu upotribu. Želimo da uvedemo bunjevački jezik u Mađarsku, pa smo već u kontaktu sa našim Bunjevcima i vlastima u Mađarskoj – kazo je Vojnić.

Na novinarsko pitanje o pozivima da se ne glasa za listu broj 2 koji stižu na pojedine adrese, dr Kujundžić Ostojić odgovara:

To bi proširila – u dopisu koji je poslat piše da nije održana sidnica Nacionalnog savita i da sam saopštenje koje je poslato od strane NSBNM napisala sama i proizvoljno. To je neistina, sidnica Savita je održana, na njoj je ponuđeno saopštenje koje je napisano, to je praksa koju smo radili i prija. Održana je hitna-elektronska sidnica, bilo je glasanje, a od 19 članova Nacionalnog savita 12 je glasalo za, dok 7 nije ni glasalo. Možem samo kazat da je to samo još jedan jeftin trik.

 

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE


 

 

 


SBB SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

ZLOUPOTREBA POLOŽAJA PREDSEDNICE NACIONALNOG SAVETA dr SUZANE KUJUNDŽIĆ OSTOJIĆ

 

Dr Suzana Kujundžić Ostojić, poslala je medijima saopštenje u ime Nacionalnog saveta koje glasi:

 

Citat:

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine izražava duboko poverenje u Ustav i zakone Republike Srbije. Na osnovu istih, Nacionalni savet bunjevačke nacionalne postoji, radi i napreduje već 19 godina, kao autohtona i priznata nacionalna manjina. Podrškom Vlade Republike Srbije, Pokrajinskih organa, Grada Subotice i Sombora, bunjevački jezik je uveden kao službeni.

Zbog toga verujemo da ministar Žigmanov neće imati nikakve mogućnosti naštetiti bunjevačkoj zajednici, što je ranije često izjavljivao u medijima.

Polaganjem zakletve ministar Žigmanov priznao je Ustav i zakone Republike Srbije, a samim tim i bunjevačku nacionalnu manjinu, koja je integralni deo pravnog sistema ove države.

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine nastavlja raditi i dalje na zaštiti svih Bunjevki i Bunjevaca i na čuvanju svog nacionalnog identiteta u saradnji sa državnim organima kao i međunarodnim institucijama koje štite prava nacionalnih manjina.

Subotica, 31.10.2022.

 

 

Nacionalni savet po Statutu i Poslovniku donosi Odluke i Zaključke, a ne saopštenja. Saopštenje javnosti može se dati o tome koja je odluka doneta i kako glasi odluka ili Zaključak koji je savet većinom glasova doneo.

Nikakvu Odluku, ili Zaključak, o imenovanju ministra Žigmanova savet nije doneo.

Predlog Zaključka koji je dala grupa od 7 članova Nacionalnog saveta nije ni stavljena na glasanje, što se iz zapisnika vidi, niti je o tome donošena bilo kakva odluka.

Predlog Zaključka koji je dala grupa od 7 članova, a koji nije ni stavljen na odlučivanje, glasi:

 

Citat:

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine izražava duboko povirenje u Ustav i zakone Republike Srbije. Na osnovu isti, Nacionalni savit bunjevačke nacionalne postoji, radi i napriduje već 19 godina, ko autohtona i priznata nacionalna manjina. Podrškom Vlade Republike Srbije, Pokrajinski organa, Varoši Subatice i Sombora, bunjevački jezik je uveden ko službeni.

Polaganjom zakletve ministar Žigmanov prizno je Ustav i zakone Republike Srbije. Od ministra Žigmanova zahtevamo da se odrekne stavova DSHV-a, i da javno izjavi da je bunjevački jezik maternji jezik Bunjevaca, a ne „nakaradni jezički monstrum“ kako je u medijima izneo, i da jasno i nedvosmisleno izjavi da su Bunjevci ravnopravna nacionalna manjina u republici Srbiji, a ne subetnički identitet Hrvata.

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine nastavlja radit i dalje na zaštiti svi Bunjevaka i Bunjevaca i na čuvanju svojeg nacionalnog identiteta u saradnji s državnim organima ko i međunarodnim institucijama koje štite prava nacionalni manjina.

 

RAZLIKA JE SAMO U JEDNOM PASUSU, ALI JE OČIGLEDNA I VEOMA SADRŽAJNA!

 

Kao što se oz priloženog vidi dr Suzana Kujundžić Ostojić, veruje da će u buduće Tomislav Žigmanov, da se žargonski izrazimo, „voleti Bunjevce“ bez obzira šta je činio i izjavljivao i kakve stavove zastupa, a grupa članova saveta zahteva da se Tomislav Žigmanov odrekne stavova DSHV čiji je i dalje predsednik i u čijem Programu stoji citiramo „i na svaki drugi način će pred državnim i drugim tijelima zastupati stajalište kako je bunjevački identitet zapravo samo jedan hrvatski subetnički identitet.

 

DR SUZANA KUJUNDŽIĆ OSTOJIĆ MOGLA JE DATI SAOPŠTENJE SAMO U SVOJE IME I U IME ONIH KOJI JE PODRŽAVAJU, A NE U IME NACIONALNOG SAVETA.

 

Subotica, 31.10.2022. godine

 

Predsednik SBB  

Mirko Bajić

 

SBB logo