MANOJLOVIĆ PALATA OČIMA DICE KOJA UČE BUNJEVAČKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE

 


MANOJLOVIĆ PALATA OČIMA DICE KOJA UČE BUNJEVAČKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE

│ Ponediljak, 16.10.2023. │


 

Sridnjoškulci koji pohađaje bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture završili su ovogodišnji projekat Bunjevačka kultura dio narodnog folklora Srbije-2 u okviru kog su izučavali umitničke vridnosti Manojlović palate, istoriju familije Manojlović i dilatnosti Bunjevačke matice.

Matica 5

Dica i nastavnici su odlučili da tema bude Manojlović palata, odnosno Bunjevačka matica, jer od kad uče Bunjevački jezik dolaze u nju. Nisu sve lipe građevine u varoši bile kadgod bunjevačke, ali u nekima se mož pronać ta veza ukoliko vlasnik nije bio Bunjevac ili izgradio.

IMG 4867

Prisutnima se obratila Jadranka Tikvicki, pridavač Bunjevačkog jezika sa elementima nacionalne kulture i kazala je da je održano nikoliko sastanaka koji su bili priprema za snimanje koje je uslidilo krajom avgusta.

Matica 2

Naše sridnjoškulce triba podržat u njevim namirama i omogućit im da nam pokažu šta znadu dobro uradit. Premijera kraćeg filma o Manojlović palati, familiji Manojlović i Bunjevačkoj matici bila je 13. oktobra.

IMG 4880

Projekat je podržan od strane Varoši Subatica i Ministarstva kulture.

S. I.

 


VIDEO PRILOZIFOTOGRAFIJE