URUČENI UGOVORI ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VIRSKIM ZAJEDNICAMA

 


URUČENI UGOVORI ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA OD STRANE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VIRSKIM ZAJEDNICAMA

│ Petak, 09.06.2023. │


 

U svečanom holu Pokrajinske vlade u petak, 9. juna, uručeni su ugovori za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja od strane Sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnosa s virskim zajednicama u Novom Sadu.

NS004

Ugovore je svečano uručila sekretarka Dragana Milošević di je za sufinansiranje 220 projekta opridiljeno 90 miliona dinara di je ozbiljno potpomognut rad medija sa teritorije AP Vojvodine iz budžeta.

Posebno se ističe kontinuirana podrška 22 lista na osam manjinski jezika čiji su osnivači Nacionalni saviti nacionalni manjina di su sridstva u odnosu na 2016. godinu uvećana sa 260 miliona dinara na 490 miliona dinara i time omogućili dalji kontinuirani rad.

NS005

Za konkurs vezan za unapriđenje profesionalni standarda izvojeno je 10 miliona dinara za 32 projekta di se ovim projektima jačaju profesionalni i stručni kapaciteti al i nivo novinarske pismenosti.

Na potpisivanju ugovora za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja bili su prisutni i pridstavnici bunjevačke nacionalne zajednice.

T. B.