Položaj žena u savitima nacionalni manjina

BNS

Položaj žena u savitima nacionalni manjina

 DSCN3675

   U ponediljak 10. juna, u positu Bunjevačkom nacionalnom savitu bila je Ana Popovicki, istraživačica na projektu Pokrajinskog ombudsmana, kako bi divanila sa ženama koje su uključene u rad Savita, a sve u cilju procine položaja žena u savitima nacionalni manjina. Sastanku su prisustvovale tri članice Savita, i to Nevenka Bašić Palković, Etela Jerinkić i Kata Kuntić, od ukupno osam žena koliko je sad uključeno u rad Savita bunjevačke nacionalne manjine. 

   Tom prilikom članice Savita su na osnovu pitanja i anketnog listića iznele svoja mišnjenja u vezi položaja žena u BNS i došle do zaključka da je položaj žena bolji, jer sad već 30% sastava Savita čine žene, koje su ujedno maksimalno angažovane po svim pitanjima koja se tiču četri osnovne oblasti koje pokriva Nacionalni savit. Takođe je saopšteno da je danas situacija bolja, u odnosu na prvi sastav BNS, a pored tog žene su na funkciji pridsidnika i podpridsidnika Izvršnog odbora, te pridsidnika Odbora za obrazovanje. Pitanja su se kretala upravo u cilju poboljšanja položaja žena u BNS, ko što je pitanje slideći izbora i eventualnog povećanja broja žena u Savitu, te pitanja koja se tiču razni interesovanja i problema koji tište žene u svim nacionalnim savitima.