Mali korak za Grad, velik za Bunjevce

PRES KONFERENCIJA BUNJEVAČKOG INFORMATIVNOG CENTRA

Mali korak za Grad, velik za Bunjevce

 

kzs_03U prostorijama Bunjevačkog informativog centra u četvrtak, 29. decembra, održana je pres konferencija na temu sednice Skupštine grada Subotice, na kojoj se raspravljalo o budžetu grada. Jedna od tema sednice bio je i amandman kojim bi se obezbedila sredstva za finansiranje radio emisije na bunjevačkom jeziku „Bunjevačka rič“, di je odlučeno da se iz budžeta grada finansira rad emisije na Radio Subotici.
– Zafalni smo gradskoj upravi na tome što smo dobili ova sridstva, čime će se rasteretiti budžet Bunjevačkog nacionalnog saveta. Ipak, i dalje ostajemo pri našim zahtevima, da uđemo u sistem finansiranja, da budemo deo Radio Subotice koja je ko javni servis dužan da se brine o svim građanima, pa i Bunjevcima. Imali smo dosad apsurd da se bunjevačka emisija čuje svudan, samo ne u Subotici, di ima i najviše Bunjevaca. Ovo je prvi korak, a iđemo ka ostvarivanju svi prava, da i Bunjevci konačno dobiju redakciju na svom jeziku – istako je, izmed ostalog, Mirko Bajić, direktor NIU „Bunjevački informativni centar“.

Mr Suzana Kujundžić Ostojić, urednica u NIU „BIC“ divanila je o izdanjima koja izlaze već godinama unazad, a koja su svidok da se sve više i organizovanije radi. Ipak, ono što je dosad bio problem, a na čemu se intenzivno radi jeste standardizacija jezika.
– Bunjevački jeste jezik, to je moj maternji jezik i na to sam ponosna. Radimo na tom da on postane i standardizovan, al to nije ni lak ni jeftin poso. Nacionalni savit će, sad kad neće morat plaćat rad na stvaranju bunjevačke emisije, sad moć ta sridstva iskoristit da se poso na standardizaciji jezika ubrza. Bunjevci jesu posebna nacionalna manjina, a nek se manu svi pokušaja da Bunjevce privedu u kake druge nacionalne zajednice, nek se ne bave nama, ko što se ni mi ne bavimo njima – istakla je mr Kujundžić Ostojić.

O radio emisiji „Bunjevačka rič“ i o namirama na njenom daljem razvijanju, divanila je Nataša Nimčević, urednica za elektronske medije u NIU „BIC“.
– Godinu koju ispraćamo završavamo sa 262. emisijom koja se emituje na RTV Novi Sad 2, Radio Trend Bačka Topola i Radio Somboru, odnosno 65. emisijom na Radio Subotici. Emisija od pola sata je korisna, al ipak nedovoljna. Vrimenski prostor je jedva dovoljan da se isprate aktuelna dešavanja u bunjevačkom nacionalnom korpusu. Nedostaju brojni sadržaji, poput stalni rubrika, al i aktuelni gradski dešavanja koja se tiču Bunjevaca. Virujem da bi naši Bunjevci volili čut šta se dešava u varoši i na njevom maternjem jeziku. Krajom godine u Somboru smo dobili pravo da imamo emisiju od sat vrimena, pa se svi nadamo da će to bit vodilja i za druge radio stanice, pa i za Radio Suboticu, di Bunjevaca i ima najviše – kazala je na kraju Nataša Nimčević.

 

kzs_02kzs_01