Zaključci sa zajedničkog sastanka

ZAKLJUČCI SA SASTANKA

Sastanak bunjevačkih stranaka i institucija

 

BSV_SBB   Nakon što su i Savez bačkih Bunjevaca i Bunjevačka stranka Vojvodine, objavile svoje platforme za izbore koji nam predstoje u 2012. godini, održan je sastanak bunjevačkih stranaka i institucija, sa ciljem da se razgovara o potrebama koje bunjevačka nacionalna zajednica mora ostvariti na ovim izborima. Sastanku su prisustvovali predstavnici Bunjevačke stranke Vojvodine, Saveza bačkih Bunjevaca, Bunjevačkog nacionalnog saveta, Bunjevačke matice, KUD Bunjevke, BKC Bajmoka i Bunjevačkog informativnog centra.

   Zaključeno je da je nakon formiranja posebnog biračkog spiska, izbora za Nacionalni savet i uspostavljanja punog jedinstva u radu Nacionalnog saveta i institucija, nakon sprovedenog popisa stanovništva, sledeći najvažniji cilj za bunjevačku nacionalnu zajednicu da se politički profilišu potrebe i ciljevi bunjevačke nacionalne zajednice na predstojećim izborima. Zaključeno je da je neophodno postići jedinstvo u stavu da se politički ciljevi mogu realizovati u punoj meri, samo preko političkih predstavnika bunjevačkog naroda, a ne učešćem pojedinaca na listama drugih političkih stranaka. Namera je da u Skupštine grada Subotice i Sombora budu izabrani odbornici ispred političkih stranaka sa bunjevačkim predznakom, i da se izbore za pravo da učestvuju u skupštinskoj većini, odnosno da sa drugim političkim strankama formiraju lokalnu vlast.

U tom cilju tražiće se najbolja rešenja o načinu izlaska na izbore.

Predsednik BSV          

Mr Branko Francišković    

Predsednik SBB          

Mirko Bajić