POLAGANJE ZAKLETVE ZA SUDSKE TUMAČE I PRIVODIOCE

 


POLAGANJE ZAKLETVE ZA SUDSKE TUMAČE I PRIVODIOCE

│ Info i foto: www.ns.vi.sud.rs │ Utorak, 04.07.2023. │


ns sud

U Višem sudu u Novom Sadu, prid pridsidnikom Suda, sudijom Miroslavom Alimpićom, u ponediljak, 3. jula zakletvu da će svoju dužnost obavljat savisno i da će u svojem radu postupat po važećim propisima položili su sudski tumači i privodioci:

Dajana Erceg - stalni sudski tumač za znakovni jezik, postavljena za Viši sud u Novom Sadu;

Suzana Kujundžić Ostojić - stalni sudski privodilac za bunjevački jezik, postavljena za Viši sud u Subatici;

Rajko Marić - stalni sudski privodilac za slovenački jezik, postavljen za Viši sud u Novom Sadu;

Čaba Čorba - stalni sudski privodilac za mađarski jezik, postavljen za Viši sud u Somboru i

Margareta Petrović, stalni sudski privodilac za mađarski jezik, postavljena za Viši sud u Somboru.

Pridsidnik Višeg suda u Novom Sadu čestito je ovom prilikom postavljenim sudskim tumačima i privodiocima i poželio im uspih u radu.