ODRŽANA EKSKURZIJA ZA OSNOVCE I SRIDNJOŠKULCE U TAVANKUTU

 


ODRŽANA EKSKURZIJA ZA OSNOVCE I SRIDNJOŠKULCE U TAVANKUTU

│Izvor: BMC │ Nedilja, 29.05.2022. │


 

Ko i svake godine pa i ove, održana je ekskurzija za dicu osnovne i sridnje škule koji pohađaje predmet „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture“ u subatu, 28. maja u organizaciji Fondacije „Mijo Mandić“ i podršku Bunjevačkog nacionalnog savita u OŠ „Matija Gubec“ u Tavankutu.

IMG 8757

Ove godine je osmišljena ekskurzija tako da se okupe dice iz svi gradski i seoski škula kako osnovci tako i sridnjoškulci, di je bilo dice iz 16 škula, tačnije oko dvisto dice.

Program ove dičije ekskurzije bio je osmišljen kroz rad sa dicom kroz četri radionice i to: radionice sa drvetom, likovne, slamarske ko i štafetne igre, ko i deklamovanje tesktova na bunjevačkom jeziku vezani za Tavankut i OŠ „Matija Gubec“ di su se dica smenjivala po grupama.

IMG 8551

Na ekskurziji bila je prisutna pridsidnica BNS dr Suzana Kujundžić Ostojić koja je istakla značaj organizovanja na ovaj način ekskurzije koja ima više sadržaja ko i učenje raznim veštinama ko i tradiciji i običajima Bunjevaca.

Domaćin ovogodišnje ekskurzija je bila OŠ „Matija Gubec“ di nam je velik doprinos u samoj organizaciji dala Mirjana Savanov učiteljica bunjevačkog u ovoj osnovnoj škuli i kogod koji dugi niz godina radi i doprinosi razvoju obrazovanja na bunjevačkom jeziku.

 IMG 8591

Na ovoj ekskurziji bila je prisutna i pridsidnica Odbora za obrazovanje pri BNS Jadranka Tikvicki ko i Melisa Vilov pridavač bunjevačkog jezika u sridnjim škulama.

Zadužena za rad sa dicom na radionici vezanoj za rad sa drvetom bila je Anita Kopilović, a u radionici vezanoj za slamu, Lozika Homolja koja je dugi niz godina učesnik ovaki radionica.

IMG 8724

Dio programa bio je rezervisan i za štafetne igre koje su obuhvatile: skakanje u džakovima, nošenje jaja u kašiki, pravljenje bunara od čutaka i natezanje konopca, koje su vodili učitelji osnovni škula.

IMG 8751

Za ručak za svu dicu je bila pripravljena bunjevačka tarana a zbog kišnog dana koji je bio, nije realizovana vožnja špediterom po Tavankutu za svu dicu koja su došla na ovu jednodnevnu ekskurziju, al dogodine se nadamo da će se svima ispunit želja koji to nikad do sad nisu imali prilike doživit.

 

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE (1)


FOTOGRAFIJE (2)


 

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SAVEZA BAČKIH BUNJEVACA

 


│ Izvor: SBB │ Utorak, 24.05.2022. │

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAVEZA BAČKIH BUNJEVACA


 

 

SBB logoHrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) od Srbije traži, izmed ostalog, da ne dozvoli da „bunjevački govor“ bude u službenoj upotribi u Subatici. Ovakav zahtiv je potpuno besmislen, i jedino se može razumiti ko licemeran stav i ko akt mržnje, što ne bi tribalo da je svojstveno takvoj instituciji ko što je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, s obzirom da „bunjevački govor“ nije, niti je ikada bio, u službenoj upotribi u Subatici.

 

U Subatici je u službenoj upotribi BUNJEVAČKI JEZIK, kao maternji jezik bunjevačke nacionalne manjine, jednako kao što je u službenoj upotribi i HRVATSKI JEZIK, kao maternji jezik hrvatske nacionalne manjine, i MAĐARSKI JEZIK kao maternji jezik mađarske nacionalne manjine.

 

Uzgred, kada bi se, kao što traži Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, u potpunosti, izjednačila prava Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj u pogledu službenosti jezika, nikada hrvatski jezik ne bi bio službeni jezik u Subatici, jer u Subatici živi samo 10% Hrvata, a nigde u Hrvatskoj gde živi 10% Srba, srpski jezik nije u službenoj upotribi.

 

 

Mirko Bajić, pridsidnik Saveza bačkih Bunjevaca

Subatica, 24. maj 2022. godine

 

 


 

 

ODRŽANA TRIBINA „JEZIK I PISMO U SLUŽBENOJ UPOTRIBI“ U ČITAONICI VAROŠKE BIBLIOTEKE U SUBATICI

 


ODRŽANA TRIBINA „JEZIK I PISMO U SLUŽBENOJ UPOTRIBI“ U ČITAONICI VAROŠKE BIBLIOTEKE U SUBATICI

│ Izvor: BMC │ Petak, 20.05.2022. │ Autor: Tamara Babić │


 

Bunjevački edukativni i istraživački centar „Ambrozije Šarčević“ bio je domaćin i organizator tribine pod nazivom „Jezik i pismo u službenoj upotribi“ koja je održana u četvrtak, 19. maja, u čitaonici Varoške biblioteke u Subatici.

IMG 6277

Prije godinu dana bunjevački jezik je uveden u službenu upotribu na teritoriji Varoši Subatice pa je u ime ove godišnjice i organizovana ova tribina. Med prisutnim zvanicama bili su pridsidnik rusinskog nacionalnog savita Borislav Sakač, isprid mađarskog nacionalnog savita Emil Lulić, ko i podpridsidnici bunjevačkog nacionalnog savita Nikola Babić i Veljko Vojnić, isprid SBB Mirko Bajić i direktor NIU BIC–a Boris Bajić.

IMG 6311

Koji su dalji koraci i planovi vezani za službenu upotribu jezika na teritoriji Varoši Subatice, o tom je divanila dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica BNS koja je istakla koliko je važna podrška Pokrajine ko i Varoši Subatice oko daljeg rada na upotribi bunjevačkog jezika u budućnosti.

IMG 6338

Na tribini je divanio Adrian Borka samostalni savitnik za inspekcijski nadzor za službenu upotribu jezika i pisma isprid Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice koji je kazo šta je potribno da se unapridi službena upotriba bunjevačkog jezika u našoj Varoši ko i šta je sve potribno da se ispuni da bi jezik bio u službenoj upotribi.

U kulturnom dilu programa nastupili su učenici OŠ „Ivan Milutinović“sa recitacijama na sva četri jezika koja su u službenoj upotribi u Varoši Subatica.

 

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE