Svetoantunski susreti u Gradini

│ Redakcija NIU BIC – izvor UG „Bunjevačko kolo” Sombor │ Srida, 12.06.2019. │

Svetoantunski susreti u Gradini

kolonija5

U nedilju, 9.juna, vikend prid Svetog Antuna, na salašu Ivana Bošnjaka, a u organizaciji UG „Bunjevačko kolo” iz Sombora, održana je dvanajsta Slikarsko-slamarska kolonija. Okupila je velik broj izuzetni slikara, prijatelja i članova UG „Bunjevačko kolo”.

kolonija1

Na koloniji su učestvovali slikari iz Subotice Đuro Maravić, Ivan Šarčević, ko i Šandor Turzai iz Čantavira i Vlada Lukić iz Novog Sada, koji su prvi put gostovali na Svetoantunskoj slikarskoj koloniji. Prisutni su bili i afirmisani somborski umitnici Milan Radaković, Mina Ševo, Boris Vuković i Srđan Bulat. Na koloniji su učestvovale i slamarke, članice UG „Bunjevačko kolo”, Marija Maričić, Cecilija Tomić, Ilonka Bogišić, Irena Vuković, Sofija Stojanović, Milica Kohut, Đurđina Graovac, Sofija Kekezović, Zora Cvetičanin i Ksenija Vuković, a gošća bila jedna od utemeljivača slamarske umitnosti Ivana Dulić iz Subotice, ko i Olga Kiš i Ana Kopilović iz Subotice.

kolonija4

U sklopu programa glumci dramske sekcije UG „Bunjevačko kolo” su održali probu u prirodi. Naime, uskoro će bit održana premijera pozorišnog komada „Ča Grgine Huncutarije”.

Takođe, nuz Doma u Gradini, na salašu „Agro Ravangrad” održani su već tradicionalni, 8. po redu, „Svetoantunski salašarski sportski susriti”. Ko i prijašnji godina, održan je fudbalski turnir salašarski ekipa iz okoline Sombora. Učestvovali su timovi iz Nenadića, sa Bezdanskog puta, iz Lenije, Lugumeraca i Gradine. Održano je i „Otvoreno salašarsko prvenstvo u šahu”, a nakon proglašenja pobednika održan je tradicionalani ručak, nuz poruku: „Vidimo se ponovo u Gradini, dogodine prid Svetog Antuna”.

sportski susreti3