Bunjevački – četvrti službeni jezik u Subotici

 


Bunjevački – četvrti službeni jezik u Subotici

│ Izvor: BMC │ Ponediljak, 08.03.2021. │


IMG 2356

Pridstavnici Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine su, kroz konferenciju za novinare, u ponediljak, 8. marta, divanili o značaju odluke Skupštine Subotice kojom se pokreću procedure koje će za krajnji cilj imat uvođenje bunjevačkog jezika u službenu upotribu u Subotici.

Podsitićemo, rič je o inicijativi NSBNM, koja je potom pritočena u pridlog Stevana Bakića, gradonačelnika Subotice, te podržana od većine varoški odbornika na sedmoj sidnici Skupštine Subotice, održanoj 4. marta.

IMG 2359

Izražavajuć zafalnost gradonačelniku Subotice, te ciloj Skupštini koja je ubedljivo glasala za pridlog, dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica NSBNM, je istakla kako je, bar ona lično, imala osićaj kako je taj čin na niki način vraćanje duga Bunjevcima koji su Suboticu u velikoj miri i gradili i koji su prija stotinjak godina bili većinsko stanovništvo.

Bunjevci su utkali svoju kulturu, tradiciju, maternji jezik, sve ono što nas čini posebnim u Suboticu. Na ovaj trenutak smo čekali dugo. Prija dvi nedilje smo proslavili 18 godina postojanja Savita, a 15 godina smo radili na standardizaciji jezika. Korišćenje jezika nas je dovelo da shvatimo kako mora postojat jedan modifikovan način kojim se obraćamo svojim čitaocima, slušaocima, kroz razvoj medija, ko i za pisanje udžbenika. Jel, bunjevački se, prvo ko govor, a posli ko jezik, u škulama uči već 15 godina. Sve su to razlozi koji su vodili ka standardizaciji jezika, a osim tog smo radili i terensko istraživanje jezika, kroz „Ričnik“ izdat od Matice srpske... Uradili smo gramatički i pravopisni priručnik, čekamo uskoro i prošireno, akademsko izdanje. Sad smo ponosni, srićni i zadovoljni, jel smo konačno dobrodošli u Subotici, ravnopravni sa svima. Otvara se novo poglavlje za našu zajednicu!

IMG 2402

Veljko Vojnić, podpridsidnik NSBNM, te pridsidnik Odbora za službenu upotribu jezika i pisma u Savitu, podvuko je kako je ovo pokazatelj čvrstog stava Srbije po ovom pitanju.

Na ovaj način su Republika Srbija i Grad Subotica pokazali kako čvrsto stoje iza Univerzalne povelje od ljudskim pravima iz 1948. godine, iza Međunarodnog zakona od ljudskim pravima, te kako se poštivaje Ustav i zakoni Republike Srbije. Svako ko se ovom protivi, u stvari se suprotstavlja i ovim dokumentima koji su garant civilizacijskog napritka naše zajednice, onog što je stremljenje cile civilizacije, a to je kako veliki i moćni štite slabije, nejake i obespravljene.

IMG 2413

Odluku pozdravlja i Mirko Bajić, takođe podpridsidnik NSBNM, i naglašava kako je sad konačno jasno – Bunjevci su autohtona nacionalna manjina u Srbiji.

Bunjevci imaje svoje ime, nacionalni status, kulturu, tradiciju i svoj jezik. Podsitiću, na bunjevačkom se u ovoj varoši divanilo zdravo odavno, a divani se i danas. Što se tiče oni koji ovu odluku kritikuju, triba znat kako u Subotici Hrvati pravo na službenu upotribu jezika imaje već 18 godina i kako to pravo koriste u punom kapacitetu. Dobili su ga po istom principu pozitivne diskriminacije, jel, ako ćemo gledat poslidnji popis, ni nji nema 10% u Subotici. Hrvata je u Subotici 9,98%, a kako je naši 9,57% manje od 10%, tako je i ovo manje. Njevo pravo nismo nikad osporavali. Kad je taka odluka donošena i ja sam bio odbornik i glaso sam, jel smatram kako svako ima pravo koristit svoj maternji jezik – kazo je Bajić i dodo:

Po ko zna koji put je odbijena naša javno pružena ruka saradnje, jel bi nabolje bilo kad bi se svi pomagali međusobno, u cilju kako bi bolje živili i zajedno se razvijali.

IMG 2420

Divaneć o odlukama Skupštine Subotice od 4. marta Branko Pokornić, pridsidnik Izvršnog odbora NSBNM, ističe kako su one istorijske.

Za nas Bunjevce je značajno što smo u ovoj varoši konačno dobili pravo koristit i zvanično naš maternji, bunjevački jezik. Više se niko neće smijat, ni nama, ni našoj dici, a često smo puta tako i prolazili. Prid nama je još velik i odgovoran poso, kako po pitanju obrazovanja, kulture, običaja, tradicije, jezika, al smo dobili i velik podstrek. Jel, moramo, koliko je god to moguće, zaustavit dalju asimilaciju Bunjevaca i oduzimanje naši kulturni dobara i prisvajanje istorijski činjenica.

 

 


Video prilog: BMC


Fotografije