Sidnica Odbora za službenu upotribu jezika i pisma

│Objavljeno: Subota, 18.01.2020.│

Sidnica Odbora za službenu upotribu jezika i pisma

IMG 0320

U četvrtak, 16. januara, u prostorijama Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, održana je druga sidnica Odbora za službenu upotribu jezika i pisma.

IMG 0319

Dnevni red sadržo je tri tačke, 1. Usvajanje zapisnika s prve sidnice Odbora za službenu upotribu jezika i pisma. 2. Sagledavanje dokumenta Odluke o disentiminaciji ositljivi podataka iz Popisa stanovništva, domaćinstva i stanova 2011. godine, 3. Zaključci sa sastanka.

IMG 0314

Kako je istako Ivan Sedlak, pridsidnik Odbora, najviše divana bilo je oko sagledavanja rezultata popisa, odnosno ostvarivanja prava da se u mistima di Bunjevaca ima više od 15%, uvede i bunjevački jezik u službenu upotribu, te pronalaženja načina kako da ta zakonska prava u praksi i budu realizovana u Subotici.