Bunjevački običaji

Bunjevački običaji

Zimski običaji

 

TRADICIONALNI OBIČAJI BAČKI BUNJEVACA

   Kroz svoje dugovikovno mukotrpno bitisanje Bunjevci su i porid veliki seoba i asimilacija uspili dobro sačuvati svoj jezik, viru i običaje, po čemu su danas pripoznatljivi i svojstveni. Malo je stari tradicionalni običaja sačuvani u neprominjenom, izvornom obliku. Većina potiču iz stari vrimena jer Bunjevcima običaji oduvik pridstavljaje osnovu življenja, kalendar u vrimenu i prostoru,
pa i svaki smiso i želju za napridkom u životu. U većini običaja brez obzira na velik uticaj novi tehnologija, savrimen način življenja, drugi kultura i novi pravila života, svoje običaje Bunjevci i danas svetkuju sa puno poštivanja, ljubavi i životne radosti.

Stari bunjevački narodni običaji najvećim dilom vezani su uz rišćanske svece, protkani su virovanjima i starovirskim narodnim običajima. Životni ciklus čovika, od prija rođenja pa do posli smrti, ima svoja pravila od koji su nastali tradicionalni običaji kod
Bunjevaca (kod rođenja, svatovi, kod smrti). Prirodni ciklus života u svakom godišnjem dobu ima posebna virovanja, od čega su nastali običaji – disnotori, setve, berbe, žetve…

Ima nikolko običaja za koje se kaže da su od pantivika, el da je običaj nasto još u staro vrime iz Starog zavita – u staroj viri – kako ji Bunjevci često zovu starovinjski. Taki su: Poklade, Cvitna nedilja, Kraljice, Advent, Sv. Luča, Badnji dan…

Ako je u bližoj familiji bilo pokojnika, te godine se nisu slavili sveci.


ZIMSKI OBIČAJI KOD BAČKI BUNJEVACA

Na osnovu skupljeni podataka, učestvujuć u najnovijem terenskom etno istraživanju grupe mladi stručnjaka iz Beograda i Zagreba
pod nazivom „Poštovanje balkanske različitosti” u 2002. godini po Bajskom trouglu (Subotice, Sombora i Baje), di vikovima žive Bunjevci, na osnovu višegodišnjeg pritraživanja po starim zapisima razni hroničara, istoričara i drugi, potvrdilo se kazivanje starog svita da Bunjevci imaje neprocinljivo bogatstvo uzvišeni tradicionalni narodni običaja, šta ritko koji drugi narodi imaje.

Bunjevački narodni običaji su zdravo svečani i porid teškog života poštivali su se ko posebno naslidstvo pridaka, svako u svojoj moći. Tako virno poštivanje svega nasliđenog: imena, jezika, pisma, običaja, zemlje, imanja, opravdava i sačuvane običaje još iz paganski vrimena.

Poznato je da su Bunjevci kroz vikove zdravo poštivali svoju novu viru, uz nju su vezali sve svoje stare narodne običaje. Ko veliki virnici poštivali su crkveni kalendar, ko jedino štivo, po njemu živili i radili. Bunjevcima ko velikim virnicima „godina” počima sa prvom nediljom Adventa – Došašća.

advent

ADVENT (lat. – dolazak) - Došašće

Počima u najbližu nedilju prija el posli, el baš na sam dan Sv. Andrije apostola koji pada 30. novembra i traje do Božića. Advent – Došašće je virovanje koje je sačuvano još iz Starog zavita.

Obećanoga Otkupitelja narod čovičanski četri hiljade godina, sve želnije, čekaše, za koje vrime Bog pripravi jedan narod, onaj žudinski, iz kojega će se roditi, sve ostale pak narode pripusti on željama pokvarena naravi njihove da hodaju i tumaraju po tminama griha i krivoboštva, i sotim ji pripravi, da osite potribu odkupljenja i koji će ji iz krivoverstva, iz griha iz šakah đavola i zle naravi svoje osloboditi. Ove četri hiljade godina označavaju četri nedilje adventa (došašća Gospodinova) kad se još za mraka, sveta misa služi, a pod njom se piva: Rorate caeli desuper, „rosite nebesa odozgo pravdu “. Ovo vrime, adventsko jest zato, da se i mi pripravimo, te dostojno dočekamo otkupljenja; da se i u naših srcih porodi po milosti svojoj, kako jednoć tilesno, u štalici
se rodi. Rorata – Sveta misa po mraku, znači daje Isus svitlost svita, i ko ovoj svitlosti ne teži, taj će propasti u tminah griha ovoga svita.

U vrime Adventa Bunjevci poste sridom i petkom. Nema svatkovanja, svirke i igranja, sve do Sv. Tri Kralja. Svako jutro se ide na Roratu, a drugi dio dana u poslu se svršavo. Sve se kod Bunjevaca počima i svršava s Božijom pomoći. Tako običaji koji su u Adventsko vrime, odnosno u zimsko vrime, namišteni su veliki sveci, jer se onda manje radilo napolju.

U veće svece se ubrajaju:

4. decembar – Sv. Barbara
6. decembar – Sv. Nikola
8. decembar – Začeće Bl. Divice Marije
13. decembar – Sv. Luca
2. ned. prid Božić – Materice (u 3. nedilju Adventa)
1. ned. prid Božić – Oce (u 4. nedilju Adventa)
24. decembar – Badnji dan
25. decembar – Božić
26. decembar – Sv. Stipan
27. decembar – Sv. Ivan
28. decembar – Mladenci – šibari
31. decembar – Svr. godine – Silvester
01. januar – Mlado lito – Nova godina
06. januar – Sv. Tri Kralja

SVETA BARBARA - 4. decembar

Danas se ne štuje Sv. Barbara ko kadgod kad je većina svita živila na salašima. Prominom načina života ovaj svetac je osto u sićanju samo najstarijoj čeljadi.

Sv. Barbara je zaštitnica groma, vojnika i vatrogasaca. Često se vidila prilika (slika) na bunjevačkim salašima, (žena sa zvonikom el kulom s tri pendžera i paunovim perjom). Naši Bunjevci su je štovali zbog česti udara groma u salaše, litinu i kamare, pa su se i stari bunjevački graničari mećali pod njezinu zaštitu. Na ovaj svetac nije se: prelo, šilo, tkalo, pralo, melo, uzajmljivalo i komšijalo, al se moglo otakat vino, palit peć i peć kruv.

Po našim selima danas su vrlo aktivna registrovana vatrogasna udruženja, koja su naslidila brigu od vatre, posebno kod ubiranja letine.

SVETI NIKOLA - 6. decembar

U starije vrime oko Sv. Nikole obično se samo spominju disnotori (karbinjanje u Somboru) kad su se ubijali svinji. Na sam dan Sv. Nikole ranjenici se nisu ubijali toljagom, već se spominje, da su se klali oštrim nožom.

Početkom XX vika uz ovaj svetac vezuje se običaj Mikulaša, koji dariva dicu koja moraju čistit cipele i složit ji spolja na pendžer da bi u njima dobili poklone. Dica se podsićaje da budnu dobra, da mole svako veče Bogicu i dobro očiste cipele, kako bi dobili poklon od Mikulaša. Viruje se daje običaj priuzet od Madžara.

ZAČEĆE BL. DIVICE MARIJE - 8. decembar

Neoskrnjeno začeće Blažene Divice Marije je bunjevački veliki svetac. On nas uči da se Blažena Gospa nije rodila od majke sv. Ane u griju istočnom, ko svaki čovik, nego je i nju Bog pogledom na Isusa, koga je imala rodit, od ljage istočnog grija očistijo, da bi Isus svoje tilo iz neoskrnavljenog tila Marijinog uzet mogo.

SVETA LUCA - 13. decembar

Zaštitnica: ratara, papučara, šnajdera, pisara, pileža i sviju što rade čime zavrvastim.

Na prilikama (slikama) sv. Luča prikazana je sa izbodenim vratom, bodežom i svitiljkom (lux,-cis – svitlo) i iskopanim očima na pladnju. Po virovanju sama sebi izbola je prilipe oči da ne bi zavela momke na zlo.

Običaj je do danas sačuvan, čestita se: „Faljen Isus, čestita Vam bila Sv. Luca!”, ukućani bi odpozdravljali: „Živ i zdrav bijo!”. Viruje se da ovaj dan žene ne smidu šit, šlingovat ni prest, el kokoške neće nosit jaja. Dobro je da u kuću uđe prvo muško čeljade, da za vrata ćućne i zaželi puno kvočaka i pilića.

Pridveče se sije žito u čaše da naraste do Badnjeg dana i bude lipo zeleno. Na Sv. Luču nije dobro ništa uzajmljivat i iznet iz kuće, da se srića ne iznese.

Kadgod su rizali grančice svoji voćaka (jabuke, kruške, višnje) mećali su ji u vodu da procvataju do Badnje večeri za božičnu granu. I danas se kod Bunjevaca kaže „božična grana” za božičnu jelku, koja je privaćena tek posli dvadeseti godina pritprošlog vika.

Na dan Sv. Luce, održava se sačuvan običaj još iz Starog zaveta, (pripovida u Bajmaku Štipan Babić), da se urezivaju 13 krugova na prutu, svakog dana od Sv. Luce sve do Božića. Prut simboliše pravednika, koji će se rodit na Božić a krugovi pridstavljaju vrime i želju starozavetni proroka za dolaskom Mesije (spasitelja). Do danas sačuvan je običaj kojeg se pridržavaju divojke i momci, ispisuju se imena na 13 ciduljica. Svaki put posli Rorate bacaju negleduš, po jednu cidulju. Na Badnje veče iza ponocnice ime koje bude na zadnjoj cidulji virovalo se da će du biti budući mladenci.

U narodu je zapamćen i običaj zapisivanja vrimena svakog dana od svete Luce, što je 12 dana do Badnjeg dana. Kako bude vrime ovi dana, tako će bit vrime na godinu u svi 12 miseci.

MATERICE - uvik padaju u drugu nedilju prija Božića i treću nedilju Adventa (Došašća).

Materice su veliki bunjevački izvorni narodni običaj, u narodu nazvan ko – „čelo Božića” – kad se čeka Isusovo porođenje. Običaj kojim se kazuje štovanje materi – materinstvu, kad sva zafalna dica u duši poštuju sićanje na muke s kojom ji mater rađa i velike materinske ljubavi dok ji odranjiva, pa joj rado i veselo iđu čestitat Materice.

Bunjevci Materice i Oce vezuju za IV Božiju zapovist: „Poštuj oca i mater.” Materice obavezno čestitaju dica pa i oženjeni svojim ženama, materama, majkama i drugim bliskim ženama – obavezno udatim.

Panti se običaj da novi zet prvi put dolazi u kuću mladini roditelja i babi čestita Materice, iako su svatovi bili početkom godine. Novi zet se obavezno darivo sa uzimaćom košuljom a ćer sa novim ruvom.

Dicama je dopušteno da idu u druge kuće – poznati. Materice imaje obaveznu čestitku koju dica moraju kazivat da bi ji domaćica darivala:

Faljen Isus, gazdarice!
Čestitam vam Materice.

Ja sam došo priko mora
Da mi date malo ora.
Snašla me je strašna muka,
Da mi date i jabuka.
Vidijo sam i ovaca,
Da mi date i novaca.
Napolju je zdravo zima
Molim jednu čašu vina!

Odgovor je „Navike faljen bio! Fala, živi i zdravi bili!”.

Materčari se časte sitnim kolačima i vinom, darivaj e se tirolskom maramicom, jabukom nazabadanom s novcima i orovima. Ovaki bućur simboliše: napridak, zajedništvo, sriću i zdravlje.

Matarice se i u današnje vrime održavaje u većini bunjevački kuća.

Najlipče je kad se poslipodne svi u familiji skupe kod roditelja u kuću. Tusta puta bude zdravo zima, velika poledica, snižna vijavica i velike daljine, al ništa to ne spričava bunjevačku dicu (svi koji imaju žive roditelje) da održe ovaj običaj, na kojeg su zdravo ponosni.

Kroničari su ga zabilužili samo kod bački Bunjevaca. Ovaj lip običaj poprimili su i drugi, posebno Srbi i Mađari na podunavskom prostoru.

Na ovaj dan obavezno se iđe na groblje pokojnicama.

OCE - uvik padaje u poslidnju nedilju prid Božić, odnosno četvrtu nedilju Adventa (Došašća).

“Oce su bunjevački narodni običaj posvećen očevima, didama, odraniteljima. Svi u kući obavezno čestitaju svojim očevima, muževima, didama, stričevima, ujacima i drugim oženjenim muškarcima.

Postoji običaj kod muške diče, da udaraju paloru da bi dobili srebrnjak. Tom prilikom moraju znat deklamovat ovu pismu:

Nek su slavne Materice
I čestiti Oci
Sad su pune kotarice
Oravi zlovoljci!
Iđte, dico čestitajte
I torbak poneste,
I paloru svugdan dajte
Za strije ona jeste!

Čekaju vas Materice
Čekaju vas Oci
Lipe pune kotarice
Orovo zlovoljci
I jabukaj med orima
Lipa pa crvena
Bugeri su u nji oma
Na polak zabodeni!

Zatim livim dlanom uspravno pokaziva „onom kom čestita Oce” po desnom dlanu križ i kaže: „Križalice, Bogalice, pukac”. Onda mora lupit dlanom da dobro pukne. Ako uspije da pukne, prstom pokaziva dlan da dobije palom – krajcaricu, novac.”

Ni čašćenje ni pokloni nisu zapanćeni ko kod Materica al se običaj sačuvo do danas. Dešava se da Oce padaju na Badnji dan, onda se obavezno posti, veselo je, al bez većeg gošćenja. Obavezno se ide na groblje pokojnima.

BADNJI DAN - 24. decembar

Badnji dan je velik radni svetac, po bunjevačkom redu i običaju, na ovaj dan strogo se posti (suši), cio dan, dok zvižde ne izađu. Sve do posne al bogate večere, uz znak pokore za ljudsku grišnost.

Viruje se da se nesmi niko udarat, jer će se na tom mistu javit čir, onom ko udara. Ništa se iz kuće ne iznosi da se srića ne bi iznela.

Obavezno se iđe na groblje i nosi zeleno žito na grobove, bližoj rodbini. Badnji dan je za žene kadgod počimo rano u zoru, oma posli Rorate. Pripravljale su puno ila, završavale spremanje, pekle su božične kolače, med kojima se posebno ističe kolač „božićnjak” koji je karakterističan i svojstven po izgledu samo kod Bunjevaca. Pripravljale su bogatu posnu večem, ukrašavale kuću po bunjevačkom redu i običaju.

Muški svit u kući na Badnji dan samo namiriva josag i pripravlja ogriva. Najstariji muški ima za obavezu da zamedlja rakiju.

Simboli Badnjeg dana i čilog Božića su: slama, božićnjak, božična grana, zeleno žito, žito, med, zamedljana rakija, bili luk, jabuka, vino i Betlehem.

Slama – Isus se rodio u štalici na slami. Božićnjak je kvasni kolač koji simboliše zajedništvo i viru u stvoritelja i rođenje otkupitelja. Božićna grana – drvo ko simbol života, danas -jelka. Zeleno žito – simbol obnavljanja života. Žito – simbol opstanka. Bili luk – simboliše čovčiju grišnost i gorčinu duše. Med – potire oštrinu luka, to su riči sv. Otkupitelja.

Zamedljana rakija – ima zajednički simbol meda i luka. Uzimanjem se potvrđiva spremnost za Isusa neugodnosti trpit.

Svića – koja gori čilu noć je simbol Isusa Krista, koji je svojom naukom posto svitlost svita. Jabuka – simbol zajedništva, i siče se na toliko kriški koliko je čeljadi za astalom. Slika ljubavi i zajedništva što je Isus dono rođenjem med nas. Vino – se isto nazdravlja i pije iz iste čaše u znak zajedništva i ljubavi, sa ostatkom vina trne se svića posli večere. To pridstavlja da ćemo svi umriti i da smo u smrti svi prid Bogom jednaki.

Betlehem – štalica sa Isusom i drugim likovima, po tumačenju Svetog pisma, izrađivana od slame, kuružnje, tista a kasnije gipsa, keramike i porculana, zauzima glavno misto ispod grane.

Pripravljanje astala – za Badnje veče astal se pripravljo bogato i svečano, što simboliše Božije darove, kojim je obdario čovika, pa se od svi plodova pomalo meće, il na pod, il na astal, da se ove noći zafali Bogu na tim darovima.

Usrid sobe, obično ispod slimena prid pendžerima, postavlja se dugačak astal da mogu sist sva čeljad. Pod njega se prostirala slama, mećale su se i kose, motike, grablje, amovi, zobi, kuruza, sina i žita. Na astal, prije neg se prikrije svečanim bilim čaršapom, raspe se šaka slame il sina. Na čelu astala stoji božična grana ukrašena vatom, vilinom kosom, krep papirom i salonskim šećerom. Ispod grane stoji velik plitki svečani tanjir u kojem je božićnjak, oko njega dvi-tri lipe jabuke, orovi u ljuski, suve šljive i smokve. Porid se meće isklijalo zeleno žito, u kojeg je zabodena na sridini svića. I čaša sa zrnevljem žita u kojoj je bila velika svića, koja je gorila čilu noć. Kadgod su se pravili i jaganjci od vate.

U boci zamedljana rakija, zdilica sa medom i očišćenim orovima, bilim lukom i jabukom isičenom na kriške (koliko čeljadi ima za astalom). Astal se postavlja najsvečanije, koliko je moguće. Početkom XX vika postavlja se i mali betlehem.

Večera na Badnje veče – morala je bit kako su stari Bunjevci kazali „po bunjevačkom redu i običaju”.

U kuću prija same večere dolazio je položaj koji prvi čestita: „Faljen Isus, čestitam Vam Badnje veče!”. On se čeka na nogama, odpozdravljaje svi: „Navike faljen bijo! Ti živ i zdrav bijo!”. Položaj uzima badnjaču sa ognjišta i s njom udara u prag el dovratak, i blagosiva ričima: „Koliko varnica toliko pilića, pućića, prasića, ovčica, ždribadi, teladi…, nek da dragi Bog!”. Onda vrati badnjaču na ognjište, pa ćućne iza vrata i ponovo poželi domaćici: „Ajd, nek vam ove godine kvočke side, nek vam da dragi Bog.” Ukućani na sve uvik odgovaraju: „Nek da dragi Bog! Živ ti i zdrav bijo!”.

Prije neg se i sidne za astal, otac izađe prid kuću i pukne iz puške u znak da je vrime za večeru. Sida se za astal, položaj uzima sviću iz žita i nosi je na ognjište daje užeže; vraća se u sobu i pozdravlja ponovo: „Faljen Isus, čestitam Vam Badnje veče!” i sida za astal, di ima posebno misto pored najsatrijeg – starešine kuće. Na pozdrav mu svi u kući odgovaraju:” Uvik Isus faljen bijo, i ti živ i zdrav bijo!”. Domaćin ga za to vrime blagosivlja zrnevljem žita. Na redu je zajednička molitva naglas. Viruje se daje molitva divan s Bogom, čin zafalnosti i ljubavi. Nakon molenja, domaćica unosi posnu gravom čorbu uz isti pozdrav: „Faljen Isus, _ ČestitaiTi Vam Badnje veče!”, domaćin je blagosivlja zrnevljem žita. Prvo starešina kuće ustaje i nazdravlja sa podignutom bocom zamedljane rakije, uz zdravicu: „Čestitam Vam Badnje veče, nek nam dragi Bog dade i na godinu vako svi zajedno nek se skupimo u zdravlju i veselju i još boljem blagostanju!”. Svi redom popiju gutljaj, posli svi uzimaju prvo luk, orove i jabuku s medom.

Posli čorbe na astal se dodaje papula (nagusto gra), nasuvo s makom i orima, riba i pleten kolač. Na kraju se pije vino iz iste čaše po starosti, s vinom se na kraju gasi svića. Stari su obično kazali na koga dim ode taj će prvi umrit. Sa astala čilu noć ilo se ne sklanja, jel to veče niko ne smi bit gladan, ni slučajni prolaznik, ni josag, ni ker, ni mačka, pa ni „tiče nebeske”.

Posli večere obično se zabavilo s dicom: izvlačila se slamka ispod čašapa, čija je bila najduža taj će najduže živit. S dicama se valjalo u slami i bacalo njim se ora. Dica bi ji lupala i ila, ko simbol zdravlja i čvrstine, ljuske od ora su se bacale pod astal da bude
više pilića. Pivale su se božične pastirske pisme: „Hajde braćo da idemo”, „Marija Divica sinka rodila”… Dica su ostajala spavat na slami, dok čeljad i veći idu na ponoćnicu.

Mlađi posli večere idu čestitat Badnje veče, kadgod davno išli su Betlemari a kasnije su se održavale Vašange.

Božićnjak je kvasni kolač koji se samo kod Bunjevaca pripravlja za Božić u ovom obliku. Božićnjak ima simbol zajedništva svega živog na zemlji. Od Betlehema do prikazivanja svega živog na salašu, koje bi tribalo bit za astalom kad se moli Bogu. Čeljad su oko astala, a sve živo što ji okružuje je prikazano na Božićnjaku. On se pripravlja od dobro zakuvanog kvasnog tista, u tri dila (lepanje) u koji se metne novac, poslažu se jedan na drugi i obaviju pletenicom, priko gornje se pribace dva usukana tista u obliku križa, kojim su krajevi razdvojeni, da bi se namistila ružica, ko i na sridini. Onda se slažu druge figure već napravljene od beskvasnog tista: Misec, Sunce, cvitovi, žitno klasje, loza, bure, grančice, tiče, kokoška s pilićima, pucka, krmača s prasicima, ovce, jasle i volovi… Najvažnije misto ima Majka Božija povezana s maramom na dva kraja (povezana bunjevački) s malim Isusom i mali anđo ko čauš, navistitelj Božića. Tako napravljen kolač Božićnjak se peče. Običaj je da se za velike svece, sva čeljad budu uvik u svojoj kući, baš zbog simbola zajedništva. Za Božić peku se obični pleteni kolači, bez ukrasa koji se idu umisto kruva.

Položaj i badnjača

Položaj najčešće bude mlađe muško dite, drag deran u gostima, mož bit i slučajni gost namirnik, koji najčešće ostaje čilog Božića i bude najvažniji gost kojem se posebno udovoljava. On nosi badnjak, pali sviću i čestita Božić. Položaj je simbol ljubavi čovika prema bližnjem svom.

Badnjak je komad tvrdog drveta ko simbol svitla i topline. Spomen na ognjen stup koji je gorio i pokazivo put Izraelcima kad su izlazili iz Egipta.

Posebna pažnja posvićena je bunjevačkom običaju prija same večere na Badnje veče kad položaj unosi badnjaču.

Betlemari

Ovaj običaj je skoro zaboravljen, ima podataka da je postojo u vrimenu dok su Bunjevci većinom bili rasuti po salašima na nepriglednim ravnicama di nisu imali u blizini crkvu. Umisto ponocnice u crkvi, sami sebi su upriličili običaj u kojem su ukazivali na veličinu rođenja malog Isusa. Okupljeni u grupe, pravili su male crkvice, koje su pridstavljale mali Betlem, štalicu di se rodio Isus. Crkvice od daščica postavljene na nosiljke, nosili su od salaša do salaša. Muškarci i muška dica, kad bi ušli u salaš svi zajedno bi pivali božične pisme, domaćini bi ji častili i darivali, a oni bi posli išli dalje.

Bogica

Zabiluženo je da su starija čeljad obučeni u bile čašape priređivali za svoju malu dicu šalu, da im Bogica donese poklon. Dica su se kadgod bojala nepoznati, pa su dugo virovala i pripovidala doživljaje. Na selima i danas dolazi Bogica dicama.

Vašange

Pamti se ko stari običaj, a kod niki Bunjevaca postoji i danas. Većinom slučaja pokupi se društvo od 3-5 pari čeljadi sridnji godina, namaškarani u krpe, umazani čađom i kojekakim farbama, prave veliku larmu s loncima i poklopcima, obalaze komšije, poznate
i nepoznate.

Zbog prikomirnog pića nerado se primaju u kuće, pa običaj lagano nestaje.

Ponoćnica

Vrime ponoćne mise za Bunjevce znači svečano okupljanje sviju koji mogu otić u crkvu, da dočekaju vrime rođenja malog Isusa. Porid pridike i molitve svi pivaju božične pisme „iz srca”. Kod Bunjevaca vrlo pripoznatljive su: „Hajte braćo da idemo”, „Spavaj mali Božiću”, „Marija Divica sinka rodila”, „Zdrav budni, mili gost.” Nakon mise prid crkvom se pozdravlja sa: „Čestitam Vam Isusovo porođenje!” Vrativši se sa ponocnice domaćini bi budili i naranili josag, oslovljavajući ji sa imenima. Crvena lipa jabuka baca se u otvoreni bunar, iz kojeg su napajali josag sve do Tri Kralja. Kad izvade jabuku, ako je lipa biće zdravi, ako otrune biće bolesnog josaga. Na ponoćnici uvik je puno svita i gužva, pante se šaljive zgode da su huncuti u gužvi pozašivali svitu odila jedno za drugo, pa kad krenu ne mogu se razdvojit. Tako se zbijala šala i veselje. Posli ponoćnice iđe se kući i idu se pača. Veliki dio običaja se i danas drži, prominjen u zavisnosti od sridine življenja (na salašu el u varoši). Spomenuti simboli ni danas nisu zaboravljeni. Poslidnji godina organizuju se izložbe narodni rukotvorina, pa i pozorišne pridstave u kojima se prikazivaje bunjevački običaji na temu Božića.

BOŽIĆ - 25. decembar

Na Božić se slavi spomen na rođenje Isusa Sina Božijega. Iđe se na sve tri svete mise u crkvu, u spomen trostrukog rođenja Kristovog. Sva čeljad se ispovide da bi se pričestili na Božić. Oblače se svečana zimska ruva, posli sv. mise iđe se kući na užnu. Na ovaj veliki dan obavezno se pozdravlja sa svakim: „Faljen Isus, čestitam vam porođenje Isusa!”.

Red je da se do Božića izmire dugovi. Kod Bunjevaca se kaže: “Koje dužan – na Božić je tužan!”, i još se oprosti svima za uvride! Na Božić se svečano svetkuje, nikakog posla se ne laća, samo se kuva i rani josag.

Važno je da čila familija zajedno za astalom bude na užni, koja se pripravlja na poseban način. Užna počima palenjem sviće, blagosivanjem i molitvom, nazdravljam’em, unošenjem ila, gašenjem sviće (isti tok običaja ko za Badnje veče).

Za Bunjevce vikovima se poštiva tradicionalna „pečena pućka” za Božić. Za užnu se spremalo tradicionalno ilo: zlatna friška čorba od pivca il morkače, kuvano meso sa sosom od višanja, pečena pucka sa duncom (šljive, višnje i briske), kiselim (krastavci, paprike). Na kraju idu sitni kolači, puno fela.

Bukarica je nakićena boca s vinom, pokadkad u šali i pečenim batakom nosila se obično na Božić posli podne, u rodbinu i komšijama, kumovima u znak poštivanja i prijateljstava uz čestitanje Božića. Domaćin prima bukaricu, i svi piju to vino, u znak poštivanja običaja i prijateljstva.

Vino iz bukarice znači prvu mučeničku krv prolivenu za spasitelja svita. Bukarica se morala popit u svakoj kući, a domaćin u čijoj je mora bukaricu ponovo napunit. Livalo se najbolje vino.

SV. STIPAN MUČENIK - 26. decembar

Po Svetom pismu on je prvi znavo i tio za Isusa umrit, zato se slavi oma drugi dan Božića. Na Sv. Štipana – drugi dan Božića, kod Bunjevaca stariji svit ide čestitat Božić, zato što se na prvi dan Božića ne iđe nigdi. Udate mlade žene na ovaj dan roditelji darivaje sa kolačima, nose joj, el ona dolazi u goste, ko znak daje roditelji nisu zaboravili i da se staraju o njoj. Danas se na Sv. Stipana nosi bukarica. Ova promina je došla uslid velikog poštivanja prvog dana Božića. Oni koji nose bukaricu često zaborave kaki je red.

SV. IVAN EVANĐELISTA - 27. decembar

U Svetom pismu se kaže da se sv.Ivan puno mučio i patio za Isusa, al mu nije data zgoda da za njega i mučenički umre.

Na Sv. Ivana se blagosiva vino u crkvi. Od ovog vina svi piju, a ostatak razliju u burad u znak da vino ne škodi onima koji ga troše.

Koleda su božični običaj za koji se zna i danas, al se već odavno ne obavlja. Koledari su bili većinom grupa od 6 momaka, koji su obilazili kuće pridveče, di je još gorila svića i pivali su koledarske pisme. Domaćini bi ji darivali: jajima, kobasicom, šunkom, brašnom, suvim šljivama i punili im čobanju vinom. Koledarske pisme su skupljene i zabilužene kod više sakupljača. Običaj koleda kod Bački Bunjevaca bijo je zabilužen samo na Sv. Ivana. Do danas su ga sačuvali Bunjevci u Dušnoku u Mađarskoj.

MLADENCI - ŠIBARI - 28. decembar

Sićaju nas na onu dicu koju je Herod dao u Betlemu pogubit, mislivši da će med njima bit novorođeni Spasitelj.

Šibari – na ovaj dan običaj šibara nas opominje da za Isusa i mi rado primamo naše i patnje i progonstava.

Na Mladence Bunjevci idu na sv. misu, običaj je kad se u kuću uđe da se čestita: „Živi i zdravi bili Mladenci!”, a ako ima diče šibaju se i pitaju: „Koliko ima mladenaca?” sve dotle dok ne odgovore: „Koliko u godini svetaca”.

NA SVR GODINE - Silvester, 31. decembar

Na ovaj dan ide se na misu zafalnicu, di se moli zafala Bogu za milost. Za užnom se siče i podili Božićnjak na toliko komada koliko ima ukućana. Ko nađe novac el srebrnjak biće srican te godine.

Kod Bunjevaca je običaj da se na svece ne ide od kuće, već se svetkuje u krugu familije, tako se i za Svr godine ostajalo kod kuće, na večeri koja je bila svečana ko za Badnji dan, samo se nisu palile sviće i drugo. Stariji su obično kazali da na te dane:
„Svaka tica voli bit u svom gnjizdu, pa i čeljade”.

No mlađi su friško priuzeli gradski, odnosno moderni način proslave, pa posli večere odlaze na doček Nove godine.

NOVA GODINA - je „uspomena na obziranje Kristovo kad je prvi put svoju skupocenu krv za nas prolio”.

Bunjevcima je isto vrlo važno otić u crkvu na sv. misu i molit se Bogu za milost i zaštitu, da ji sačuva od zala i nevolja u pridstojećoj godini. Na ovaj dan su pažljivi, jer se kaže, kaki si na Novu godinu taki ćeš bit čile godine.

SVETA TRI KRALJA - BOGOJAVLJANJE - 6. januara

Ovaj dan se Isus osim Židovima javio i poganima, koje su sv. Tri kralja zastupala. [3] Ovo se čini na uspomenu svatova u Kani i Isusova krštenja u riki Jordan.

Na Sv. Tri Kralja crkva blagosiva vodu s kojom se sve škropi: u kući, njive, vinogradi, nosi se i na groblje. Svaka kuća dobije blagoslovljene krede i tamjana. Na vrata kuće ispisuje se kalendarska godina i inicijali Sv. Tri Kralja, – „ G-M-B” – Gašpar, Melkijor i Boldižar – a tamjanom se kadi stan.

Tri kralja je svetac kad konačno počinju veselja, disnotori, prela, druženja. Odnosno, Poklade počinju od Tri kralja.

Literatura:

1. Blaž Rajić, Velika Duhovna mana ili duše hrana molitvama i pismama za kršćane katolike, tom. II, Subotica 1908.
2. Ante Sekulić, Bunjevački narodni običaji, Narodni život i običaji bački Bunjevaca, Zagreb, 1986. 334-353.
3. Danica ili kalendar za Bunjevce, Šokce i Hrvate, Budimpešta, 1942.
4. Mara Đorđević Malagurski, Bunjevački običaji u slikama, Subotica
5. Lajčo Budanović, Velika Slava božja u molitvama i pismama, Budimpešta, 1908.
6. Antun Gabrić, Bunjevački narodni običaji, Zbornik predavanja znanstvenog skupa, Subotica, 1987. 243-246
7. Ivana Sandić, Seminarski rad, Tradicionalna proslava Božića kod Bunjevaca, Subotica, 2004.
8. Ljudevit Vujković Lamić, Bunjevački narodni običaji, Subotičke novine, od 15. i 22.VII 1938. na str. 3.
9. Etno-terenska istraživanja, Poštovanje balkanske različitosti, Zimski običaji Bunjevaca i Šokaca, Beograd 2002.

Priredila: Kata Kuntić

 

Bunjevački običaji

Svadbeni običaji kod Bunjevaca pri kraju XIX vika

 

snasa_sa_kraja_19_vika   Kad su muška dica dorasla do 18-19, a ženska do 17-18 godina onda im je nastajalo vrime od ženidbe i udaje, pa ako dotle momak nije našo divojku koja bi bila po volji i njemu i njegovoj familiji, onda bi momkova mater i koja od tetaka, strina jel ujna očle do kola da snaju izaberu.

Mladež je imala prilike na DIVANU i u KOLU upoznat se i OBIGENISAT SE, al je divojku jel momka birala SPRAM SEBE, PO UGLEDU i ATARU familije.

Kad bi starešine odlučile da momka ožene, u divojačku kuću bi se odnela RAKIJA, koja se sastojala od velike svilene marame, vezene i urešene rojtama, maramice u ruke, od nikoliko banaka papirnog novca, naspram njevog imovnog stanja i od jabuke nazadivane zlatnim, srebrnim i bakarnim novcom.

Pokadkad su se nosile, osim rojtoški marama, maramice, novci i jabuke, još i dvi bočice slatke rakije u maloj kotarici, iskićenoj perlicama i pantljikama. Ovako iskićena rakija zvala se ROZOLIJA. Bogatije familije su često nosile i jedan jel dva niza dukata u rozoliji.

Rakija se nosila na kolima i na konjima, a nosile su je, po mogućstvu, dvi mlade iz momkova roda. Ako je momak imo stariju udatu sestru ona je bila uvik jedna od RAKIJARA, al divojke nikako.

Kad bi rakijare stigle divojačkoj kući one su nazivale: „Faljen Isus, jestel radi gostima?” Domaćini su odgovarali: „Uvik Isus faljen bio, dobrima uvik!” Onda bi rakijare nastavile: „Mi smo čuli da vi imate divojku”, na što bi se odgovaralo: „Imamo.” Tad bi rakijare kazle: „Mi smo došle daje zaprosimo za našeg momka”, a domaćini su odgovarali: „Divojačka su vrata otvorena.”

U slučaju daje rozolija doneta u kuću di momkova familija nije dobro poznata, rakijare bi kazale ime momka, čiji je sin, imovno stanje, broj muške i ženske diče u familiji i sotim bi rozoliju metnile na astal, pa očle kući.

Divojačkoj kući bi onda došle komšije i poznanici koji su vidili i čuli za rakijare. Došli bi da vide ŠTAje u rozoliji, najbliži članovi familije bi se oma skupili da se dogovore o sudbini rakije ako već stvar prid rakijom nije bila unaprid udešena PO ULOCIMA. Ako se rakija prima onda se to sutradan poruči po kakoj pouzdanoj osobi, a ako se odbija, onda se, isto, najkasnije sutradan, rakija vraća.

Ako rakija ostane onda za nikoliko dana dođe svekar, svekrova i još kogod od najbliži DA DIVOJKU ZAPIJU.

Posli šta su nazvali Faljen Isus, jel se domaćini raduju gostima i posli odgovora domaćina, dobrima uvik, gosti metnu na astal bocu rakije koju bi doneli, pa bi se zametnio divan o tom šta će i kako će bit na vinčanju. Dogovarali su se i o vinčanom ruvu, jel svekar da pravi, pa kako napravi tako će mu snaja i nosit. Zatim se vodijo divan o darovima. Divojačka mater je znala staje njezina dužnost: pripravit dar za momkovu kuću, svekru, svekrovi, didi, majki, diverovima, zetovima, kumu, kumi, starom svatu i starosvatici po košulju, a zaovama i jetrvama po maramu.

Ako, pak, svekar i svekrova žele da se donese dar još i za nike druge rođake onda je njeva dužnost da dadu na DAROVINU.

Kad je i to svršeno, donese se na astal rakija jel rozolija i uzove se i divojka. Ona poljubi starije goste u ruku, a mlađe u lice. Sad svekar prida divojki u pregaču sve što je doneseno i od tad je to njezina svojina. Ovom se prilikom ugovori i dan RUKOVANJA, šta je uvik u nedilju. Taj dan već do podne nakiti divojka perlicama svoje drugarice, družinu sa divana, šta je znak da se od družine jedna udaje.

Za rukovanje već se zgotovi SVEKRVINO RUVO i divojka u tom ruvu čeka goste na vrati od sobe, koji dolaze na kolima sa svirkom. Na rukovanje se zovu bliži rođaci i s jedne i s druge strane. Divojka u društvu svoji drugarica jel mladi rođakinja čeka goste i svakog poljubi, starije u ruku, a mlađe u lice, nju svi gosti darivaje novcom. Kad su svi ušli, momkova sestra jel koja mlađa rođakinja pripne divojki perlicu nuz kosu, a divojka nakiti perlicom mlađe goste, muške i ženske. Iza tog svirci sviraje kolo u koje momkova sestra uvodi divojku.

Uveče, posli večere, dolazi ĐUVEGIJA sa svojim drugovima i svircima. Divojka dočekuje i nji na vrati kogod i prve goste, sa momkom se rukuje, a njegove drugove poljubi u lice, oni je, darivaje novcom, no dešavalo se da đuvegija sa svojim društvom i ne dođe.

I ovi gosti budu posluženi večerom. Posli večere odigra se nikolko igara, pa đuvegija u pratnji svoji drugova i svoje svirke odlazi. Divojka se od nji oprašta na isti način a oni je ponovo darivaje. Ostali gosti ostaju do posli ponoći, a pokadkad i do zore. Sa divojkom se opraštaje kogod i kod dolaska, sa poljupcom i darivanjem.

Od rukovanja pa do vinčanja, svake nedilje dođe kogod od mlađi ženski sa momačke strane divojačkoj kući da vodi divojku u crkvu. Mlada prija koja dođe donese sa sobom jednu bocu rakije i pridaje divojačkoj materi. Divojka je čeka naročito očešljana i obučena, poljubi je, a gošća je dariva novcom.

Dan svadbe je bivo ponediljak, ako je zbog čega god to bilo nemoguće, onda se svatkovalo u sridu. Ako je svadba u ponediljak, onda je divojačko ruvo i darovi složeno najkasnije u subatu, a u nedilju bi dolazili rođaci i poznanici da vide KAKO JE POSLAGANO. Osim lipo poslaganog mnoštva ruva, vridno je bilo vidit ukusno šlingovane uzgljance i dunje pune paperja, perine, kašmirske i atlaske jorgane.

Ako mladoženja oće da ima MASTALUNDŽIJE (MASTALUNDŽIJE: zovu se oni mladići, koji prate mladu prilikom vinčanja. Ovaj običaj potiče iz vrimena kada su ove krajeve zaposedali Turci…Mastalundžije su tada bili oružana pratnja junački mladića, koji su čuvali đuvegijinu zaručnicu od turski otmičara. U vezi sa mastalundžijama su i „trojanice” – tri napitnice, koje su se pile, pošto su mastalundžije provele nevcstu i to obično u čast dva nevestina najrabrija čuvara „staćale” koji su se za nju borili do poslidnje kapi krvi. Ako bi oni izginili, a divojka srićno stigla kući onda ,,u ime srićnog oslobođenja”, prvu čašu rujna vina pili su u zdravlje i slavu „novajlije”, drugu čašu u zdravlje i slavu jednoga „staćale” čuvara, a drugu čašu u zdravlje i slavu drugoga „staćale” čuvara.), tu osobitost bunjevački svatova, onda se još za vrimena poštara za nji međ rođacima i preteljima. Od šest manje slabo se sastavljalo, a što ji je više bilo, to je viđenije, pa je bilo i po dvanajst. Mastalundžijama su kitili šešire perlicama, a prsa perlicama i pantljikama. Konje su zastirali peškirima od usnovaka jel od svile, a za oglavnik kod čela vezale su se pantljike.

U nedilju posli užne (ručka) kad su mastalundžije krećale zvat svatove, najpre bi došle divojačkoj kući da ji divojka nakiti perlicama i pantljikama. Ona bi ji dočekala i poljubila, a oni su je darivali, zatim ji je iskitila, i nji i konje, pa su onda pošli ZVATI U SVATOVE.

Kad dođu kući koja se zove, oni pridadu pozdrav domaćina koji ženi sina i nji zove za sutradan u čast, i di će, i kada će bit vinčanje, i kace se dovest divojka. Domaćini su odgovarali: „Fala kad nisu zaboravili za nas”, pa bi mastalundžije ponudili vinom.

Ako je bilo tusta familija koje se zovu onda bi mastalundžije sjašile samo kod kuma i starog svata, a ostale bi zvali s konja i dalje jašili. No bilo je i mastalundžija koje su svatove kupile vozeć se u kolima.

U nedilju prid vinčanje ide se RAD ALJINA. Mlađi i bliži rođaci bi se krenili divojačkoj kući kolima i sa svirkom rad aljina. Divojka ji dočeka ko i kod rukovanja. Kad bi pretelji ušli, kolo bi zaigralo, a posli igre su izveli divojku u drugu sobu, aljine bi metnili na preteljska kola i odneli. Onda se večeralo kod obadvi kuće, posli večere bi mladež sa momačke strane opet posidala na kola, uzela svirče i očla OBALAZIT DIVOJKU. Dočekivani su na isti način kogod i onda kada su dolazili RAD ALJINA, pa bi se posli odigranog kola i drugi igara vraćali momkovoj kući.

U ponediljak ujtru su se počimali skupljat UZVANICI kod obadvi kuće noseć DAR i KRAVALJ. Kravalj se sastojo od slatki kolača il torte i boce vina. Svatovi sa momačke strane su kićeni perlicama, a konji pantljikama, naročito su kićeni pantljikama konji kuma i starog svata. Svatovi sa divojačke strane nisu se kitili, a divojka osim mastalundžija kitila bi pantljikama samo konje kumova i starog svata.

Oko jedanajst sati bi se digli svatovi od momačke kuće u kolima sa dobrim konjima. Naprid su išle mastalundžije, za njima kum sa đuvegijom, pa svirci i kumovi, onda stari svat sa starosvaticom, a prid njima mlada zaova jel mlada rođaka đuvegijina sa vincom u škatulji. Ostali su se svatovi redali jedan za drugim i red je pokadkad bijo iz 40-50 pa i priko 50 kola. Kad bi svatovi stigli kući divojačkoj, kum i đuvegija, a i stari svat, nisu salazili s kola. U kuću bi ušli starosvatica, zaova s vincom i još nikolko od mlađi i bliži rodova, pa bi metnili divojki vinac na glavu. Još bi sjašili i dva mastalundžije da divojku izvedu na kola pa bi je onda poveli u crkvu na vinčanje pod svetom misom koja je za to poručena bila.

Posli vinčanja su donosili divojku natrag roditeljskoj kući i tu ostavljali dva gosta koji se zovu STAĆALE. Njima je dužnost bila da čuvaje divojku i da svaku čašu ispiju, pa i trojanice, koje bi pretelji s njima nazdravljali. Staćale je divojka darivala peškirima. S njima bi ostajalo još nikoliko mali JENGA koje bi divojka iskitila perlicama i pantljikama.

Iza tog bi bila velika UŽNA kod obadvi kuće, a posli užne bi mastalundžije i mladež na kolima i konjima išla OBILAZIT DIVOJKU. Tu bi se kolo odigralo, pilo, nazdravljalo, pa bi se mladež vratila da posli kratkog vrimena OBIĐE I PO DRUGI PUT DIVOJKU.

Posli podne oko četri sata bi se digli svatovi da DOVEDU DIVOJKU. Svatovi su išli istim redom kako su išli i na vinčanje. Po divojku su išli isti oni koji su prid vinčanje salazili. Tad se divojka od svoji opraštala plačući i za to vrime su svirci svirali ŽALOVAC, a niki od svatova, jel svirci, pivali bi pismu: „SVATOVI URANILI PUT IZGUBILI”. Kad je divojka povedena na kola starog svata onda se sviro „SVATOVAC”.

Prid divojku bi sašla koja od mlađi rođakinja i držala TORTU koja se sa divojkom šalje preteljskoj kući. Kad bi se svatovi krenili, o točak starosvatski kola se razbijala boca, čaša jel bokal u znak da je divojka sašla sa GORNJE POLICE. Onda bi u kola posidali i divojački svatovi i otpratili svoju divojku do momačke kuće.

Divojka se nosila NA DALEKO ZAOBALAZEC dok bi stigla momačkoj kući. Na domak kuće bi izneli prid divojku MALO MUŠKO DITE koje bi ona privatila, poljubila i dala mu perlicama i pantljikama iskićenog konja (sigračku), za to spremljenog i metnutog sa divojkom na kola. Svatovi ulaze u avliju dolazeć iz pridkuće i stari svat bi stavo sa kolima prid vrata od kuće, di ga je čeko svekar koji je moro SNAJU ISKUPIT. Svekar ne bi oma davo onoliko šta je stari svat tražijo, onda bi kola krenila i u avliji se okrenila, pa se opet zaustavila prid vratima. To bi se radilo nikolko puta, dok se ne bi pogodili. Kad su se pogodili onda bi svekar snaju iskupijo i sa kola skinio, a ona bi ga u ruku poljubila. Isto tako i svekrovu koja je vodila po čistim usnovkama za to prostrtim, najpre POD ODŽAK, tj. kod ognjišta, da divojka PROMIŠA ILO, pa da bidne dobra gazdarica. Zatim je uvede u sobu di se dotleg skupe najstarije rođake koje svekrova divojki po redu pokaže, a ona ji sve u ruku poljubi i oni je darivaje novcom.

Za to vrime svatovi su posalazili sa kola a svirci kolo zasvirali. Divojku bi tad izvela u kolo svekrova jel zaova. Kad je kolo bilo u jeku pritvorila bi se kapija i vrataca od avlije, a kogod od muških bi uzo uzgljancu perja staje svekrova pripravila, pa bi zašo med svatove i perjem ji posipo. Divojku bi tad, većinom, ubrzo odveli, ali ostale ne bi štedili, osobito muškarce, pa ni za gospodu nije bilo pročke. RASIPANJE PERJA je pravilo ciku i graju, smijanje i veselo zadirkivanje. Posli dvi, tri igre divojka se PRISVLAČILA, svlačila bi ruvo što joj ga je svekar kupio i obukla bi jedno od oni šta je bilo POSLAGANO i sa ALJINAMA doneto. Do večere mladež igra, razgovara se i uživa u pismama sviraca koji naizmince sviraje za igre i za veselenje svatova. Kad je doba od večere domaćini pozivaj e goste da sidaje za astale. U jednu bi sobu posidali muškarci, a u drugu ženske. U sobi di su muškarci u pročelju je sidijo mladoženja sa divojkom, do mladoženje kum, a do divojke stari svat. Mladoženja je i za večerom sidijo POD ŠEŠIROM. Goste su dvorile divojke i mlade koje bi se prid večeru prisvukle u ruvo za veče i pripasale bi bile i šlingovane KECELJCE. Za veče bi se prisvukle i ostale svatice divojke i mlade. Kad bi se večera svršila svekrova bi povela snaju nek donete darove razdili. Divojka je pridavala svakome onome dar za koga je donet, a ko je dar dobijo taj je nju novcom darivo. Iza tog je započimala igranka, koju je mladež jedva čekala.

Posli deset sati uveče, dolazili su gosti od divojačke kuće za divojkom u PODANE. Nova mlada ji je dočekivala na vrati i sve ji izljubila, a oni su je novcom darivali. Prije su ušle u sobu med ženske, a pretelji u sobu di su muškarci. Tu su ji domaćini dočekivali vinom i trojanicama i nazdravljanju nije bilo kraja ni konca. Prije bi posidale za prostrte astale u ženskoj sobi, na koje je oma posli večere doneta pečenica i slatko tisto. Divojka i prije domaćice su ji dvorile i nudile, da idu i piju. Posli tog se opet igralo i veselilo, pa su onda podani odlazili, od koji se divojka na isti način opraštala kako i je dočekala.

U tom je već prošla i ponoć. Tad bi se divojki SKINUO VINAC s glave i odvela bi se u sobu, njezinu i mladoženjinu, a gosti bi se veselili i dalje. Bliži rođaci, ako je koji ranije očo kući, ujtru su dolazili NA RAKIJU.

Mladu snašu su ujtru odveli u crkvu, di je od svećenika UVEDENA prid oltar sa svićom u ruki.

Posli rakije bi domaćini posidali na kola i sa svirkom pratili kuma njegovoj kući da ga obriju. Posli kojekaki šala kod brijanja novajlija otare kuma peškirom koji je za to u dolafu složen bijo, a kum je dariva. Iza tog je kum ponudijo goste ručkom, a oni su onda išli starom svatu i ostalim bližim rođacima (stričku, uji, tetku) DA I NJI OBRIJU, iza čega je SNAJA BRISALA i od nji dar primala. Ovo je trajalo kadkad po dva dana i spominju se SVATKO VANJA koja su trajala i po tri dana.

U subatu je posli podne išla snaša sa zaovom jel mlađom rođakom kumu, starom svatu i bližim rođacima PRATI NOGE, a za to je opet darivana.

U subatu je novajlijina mater slala preteljskoj kući KOLAČ, a u nedilju u podne su dolazili snajini rođaci i donosili POGAČU. Novajlijina snaša ji je dočekivala na vrati i izljubila, a oni su je darivali. Gosti su ostajali na užni i posli užne davali snasi darove šta ji je dobila od svatova. Prid veče su se pretelji vraćali kući a snaša je ispratila po običaju kako ji je i dočekala.

POGAČA se slala i dalje svake nedilje sve do MATERICA, a na taj je dan novajlija prvi put išla u goste roditeljskoj kući. Sa snašicom je išla zaovica jel diverčić i kod kuće su obadvoje dobivali DAR ZA MATERICE. Zet je išo BABI (novajlijinoj materi) čestitat Materce, posli podne, u društvu svoji drugova mladoženja sa svircima, koji su redom obalazili zajedno svoje babe. Domaćini su podvorili goste i svaki bi zet od svoje babe dobijo košulju na dar.

Za tekst korišćen materijal:
J. Erdeljanovića, A. Sekulića, I. Antunovića, B. Rajića

Priredio: Mijo Mandić dipl. inž. arh.

 

Bunjevački običaji

Okupljanja i prela

IMG_5402

   Bunjevci su uvik bili vrlo vezani za pismu, igru, a samim tim i zabavu. Mnogi autori Bunjevce od davnina i danas, pridstavljaju kao ozbiljne i pune narodnog ponosa. Vridne, iskrene i čestite, požrtvovane i hrabre ljude. Kao pobožni i vrlo moralni, uvik su štovali crkvene poglavare. Navik gostoljubljivi, ljubitelji dobre zabave i strastveni igrači i pri tom raskošni u oblačenju.

Ovaki karakter i mentalitet Bunjevaca, zadržo se do današnjeg vrimena sa malim odstupanjima. Ona su rezultat brojni prilika, bolje kast neprilika u bunjevačkoj istoriji, ima važan uticaj, kada se u okviru kulturne baštine ovog naroda, opisuju druženja a posebno prela.

Sama rič prelo, ne označava samo zabavu, jel je ova rič postala od glagola prest. U starije vrime prelom se zvao i ženski sastanak na kojem se pivalo, prelo i veselilo. Zato se u nikim krajevima prelom zove i kad ženski svit u januaru i februaru odlazi na duže vrime u goste, tako je gošćenje obično trajalo deset do petnajst dana.

Ante Sekulić u svojoj knjigi „BAČKI BUNJEVCI I ŠOKCI” govori o prelima kod Bunjevaca. On je zabilužio daje prelo skup žena koje su u zimskim danima prele, odnosno prvo i najizvornije je, kada su se sastale žene uz preslicu i vreteno i tako radom ispunjavale dan, razminjivale određene za nji važne stvari, a to je uvik išlo uz pismu. Obično je domaćica štogod spremila za poist, tako je druženje uz rad potrajalo cijo dan.

Prelom se nazivo običaj, koji se održavo jedared jel dvared godišnje, u kući di je bilo divojaka koje su pozivale svoje drugarice i prijateljice da se uz razgovor i pismu pomogne mami jel nani, presti vuna jel tkat platno od kudelje jel lana.

Obično su uveče „slučajno” nailazili momci, tu bi se zadržali i na večeri, pa se druženje nastavljalo uz gajdaša, harmonikaša a pokadkad i tamburaše, sve do jutra.

Redovno prelo se u svakoj bunjevačkoj kući održavalo prve nedilje posli disnotora. Glava kuće, baćo, za ovo prelo je pozivo sve članove obitelji, kako mlađe tako i starije rođake. To je bila obično svečana užna, a svi pozvani na disnotorsko prelo su dobijali određene darove.

Vridnost dara je uvik zavisila od veličine gazdašaga domaćina prela, pa i broja pozvani gostivi. Darivale su se: maramice, marame na glavu, muškarcima poše jel košulje.

Nažalost o prelima ima malo zapisa iz perioda prija 19. vika, ono stoje zapisano to je u knjigama Albe M. Kuntića, Ante Sekulića, Jovana Erdeljanovića i drugi, al je to kraj 19. i početak 20. vika.

U ovom tekstu će biti opisano prelo upravo iz tog vrimena, a koristila sam se i kazivanjima mojih sugrađana. Nike detalje sam dopunila po mojim sićanjima, iz pripovitki moje mame Koce Sarčević i čiče, kako sam nazivala oca, Bele Ivković Ivandekić.

Evo kako divane Mamužić Stipan i Jela iz Ljutova o jednom porodičnom prelu sa početka 20. vika. Danas oni žive u zajedničkom domaćinstvu sa jedincom sinom Josom, snajom Maricom i unukom Nikolom.

Stipan i Jela ko mladenci, išli su na prvo prelo koje njim je priredijo stari svat, a to je bijo njegov brat od strica. Oni su zajedno sa Stipanovim roditeljima, u subotu rano, seljačkim kolima krenili iz Ljutova u Stari Žednik, di je živijo stari svat. Disnotor je obično počimo u petak, u subotu je skoro sve bilo završeno, preljani su došli na nadivanje divenica i krvavica i topljenje masti. Večera je bila od: nadiva od svinčeta i to pečena divenica, krvavica i kisela čorba od svinjski kostivi sa peršinom i šargaripom, malo okišeljena sa sirćetom. Klalo se više komada, ni se vodilo računa, koliko će se poist. Tamo se i prispavalo, a subota je bila za šalu, zabavu i divan do kasno u noć. U nedilju se išlo na veliku misu, a poslije bila svečana užna. Pripravljala se čorba od pileža i pućaka, a bilo je i raznog ila a od svinjskog mesa: karmenadla, pečena zajedno sa divenicom i krvavicom u banja – peći, ko je imo, pekla se i pucka u čilo. Mladenci su za ovo prelo dobili jednu krmaču, mušku košulju i šal.

Pomenuti kazivač, sića se i prela koje je pravijo njegov otac u roditeljskoj kući. Babo, kako su zvali oca, Jeno Krmpotić, svake godine pravijo je porodično prelo, di se obično skupljalo oko šesnajstak duša, uglavnom najuža familija. Na prelo se dolazilo redovito u subotu uveče, večera je bila bogata i svečana. Kuvala se obično žuta čorba od pilećeg, goveđeg i svinjskog mesa.

Posli čorbe se služijo pileći paprikaš, onda pečenica od živinskog mesa, zatim svinjsko pečenje uz pečenu frišku divenicu i krvavicu. Služijo se i dunc od višanja, krušaka i šljiva. Obavezno su se to veče spremali fanki, koji su posipani sa pra šećerom. Te večeri bilo je puno šale i sitnog podmećivanja. Tako se dešavalo da se umisto šećera za fanke u tanjir metne sniga, koje onaj kome su podmetnuti nije oma primetijo, pa bi zagrabijio snig da pospe vruće fanke na tanjim. Obavezno je te subotnje noći dolazila i svirka, tu digod 2-3 sata posli ponoći. Najčešće je sviro Štipan Petrekanić, harmonikaš iz Malog Bajmoka. Bilo je od gostivi i oni koji su znali dobro pivat i igrat, a igrali su i mladi i stariji. Igralo se gajdaško kolo, rićići, momačko kolo, rokoko, vranjanka, kukunješće i slično. Na ovakom prelu, za vrime večere, pravile su se šale. Poniki muškarac i žena su se obukli u stare krpe, namrčili lice kojom drugom farbom i redom išli ljubit goste. Naravno gosti su bižali, tu je bilo puno smijanja i u tako dobrom raspoloženju je prolazilo preljsko subotnje veče.

Bilo je i drugog „zadirkivanja”. Tako je jedan gost, za vrime večere, obično se to priređivalo novom zetu, u krvavicu umisto mesa, dobijo čutku. On bi se malo postidio, nasto je smi i tako se to zapantilo. Slideće godine, spremala se druga slična smicalica, nikom drugom gostu, kome to budne prvo prelo.

Na ovakom familijarnom prelu, dida je uvik darivo preljane. Snaje i ceri su dobijale odivne stvari, paju i kaki leveš, zetovi su dobijali košulje, sinovi pantalone i kožne opanke. Pokloni su, kod našeg kazivača, zavisili od roda u vinogradu, ako je rod u vinu i rakiji bijo bolji, dida je đavo i veće darove. Imali su 5 motika vinograda, s kojeg se moralo natočiti oko 30 hekti vina, sotim je onda dida bijo zadovoljan, a novce od tog je naminjivo za darove.

Na tim prelima u okviru familije, dešavalo se da se poide skoro čilo svinče, ostave se samo dvi stražnje šunke i dvi pole slanine, a još se poklalo i pileža i pućaka. U tim zimskim danima, po salašima, skupljale su se divojke i mlađe žene. Jedna od nji bi kazala: „Ajdmo kod (npr.) Mande na prelo, prest ćemo vunu, šlingovat ćemo, a i družit ćemo se!” Tu su žene učile jedne od druge, a pravilo je bilo da svaka prelja šta je uradila, to i odnela svojoj kući. Ovako druženje uz ručni rad i divan, trajalo je i po nikoliko dana, posli se o tom dugo pripričavalo, pa je i to jedna vrsta familijarnog prela, u svom izvornom obliku.

Marinsko prelo

Sićaju se Mamužići i odlaska na Marinsko prelo, koje se svake godine održavalo 2. februara. Običaj je bijo da se prija podne iđe u crkvu na veliku misu, a posli mise, cure i momci su išli na Korzo.

Svečano obučene divojke, postoje to bilo uvik zimi, ruvo je bilo od finog žoržeta jel sukna, kaputi sa astragan krznom oko rukava i kragne i obavezno svilena vidna marama, povezana na dva kraja.

Pripreme za prelo

Išlo se na slikanje, jel se obično za prelo curama kupovalo novo ruvo.

Posli podne, za Marinsko prelo momci su obično prvo išli u kafanu Spartak. Pravilo je bilo da u kafane ne idu cure, osim ako je veza između momka i cure čvršća, pa će uskoro doć i do svatova.

Posli kafane, čilo društvo je odlazilo na prelo, koje se održavalo u zgradi Narodnog pozorišta. Sića se Štipan Mamužić, na prelu je svirala banda od pet – šest tamburaša i jedan vijolinista, poznate su bile grupe za nadigravanje iz Ljutova, Bikova i Đurđina.

Gori na bini su sidile starije žene, mame, tete, ujne, i zagledale se, kako je koja cura obučena, bilo je prigovaranja, a i dogovaranja koja bi cura jel momak mogli bit za njevu kuću. Mira je bila: koliko je čeljadi bilo u kući, kaki je gazdašag, di njim je zemlja i slično.

Na Marinskom prelu se nije ilo i pilo. Igranka je bila tu digod do 1 sat posli ponoći. Momci su pratili po koju curu kući, tu je dolazilo do novi poznanstava, al je ipak većina cura kući išla sa svojom mamom el kojom drugom starijom rođakom.

Skupljanje mladeži na kokice još je jedan od oblika druženja. To je bilo obično u vrime korizme. Cure su priređivale ovaka druženja, pozivale su drugarice ali i cure sa momcima tj. parove Tu su se pojavljivale provodadžije, zabavljali su se uz pivanje i razne igre, npr. igra pošte, diljka, al svirke nije bilo. Ovo je bilo po kućama i u familijarnom krugu.

Kad se divani o prelima kod bunjevačkog naroda, važno je spomenit da se ona održavaje isključivo ha vrime poklada, a to je vrime svake godine od Tri kralja (6. januar) do Ciste sride (a taj je dan svake godine drugog datuma i zavisi od dana od koje će se sride započet sedmonediljni uskršnji post).

Poklade su jedne godine vrimenski duže, a druge godine kraće, a završni dani su, od nedilje prvi dan, ponediljak drugi dan i utorak treći dan poklada, a od sride počinje korizma sedmonediljni uskršnji post.

Za vrime korizme osim strogog posta u rani, nema zabava, svatova, to je vrime duovne pripreme za najradosniji kršćanski svetac – Isusovo Uskrsnuće.

Javno prelo i Pučka kasina

Porid naprid opisani bunjevački prela u kućnom, odnosno familijarnom okviru, s kraja 19. vika, kada se na prostorima Bačke – tačnije Subotice i Sombora sa svojom okolinom, (di je i tada bilo najviše Bunjevaca ), tačnije 1879. godine na Marin dan 2. februara, održano je prvo javno prelo u organizaciji Pučke kasine.

Prije neg što se osvrnem na dilovanje „PUČKE KASINE”, iz istorije Bunjevaca u kalendaru „SUBOTIČKE DANICE” iz 1898. godine, zabiluženo je slideće:

“Ali ljudska politika, lažna načela tolikom silom ustadošena mirnoćudnog Bunjevca i njegove osićaje, da se mnogi uzdrmao u svom boljem osvidočenju. Na žalost, mnogo se nalazilo među nami takih, koji su bunjevštinu počeli smatrati za brime teret života svoga.
Drugi se stide porikla i roda bunjevačkog. Neki čak i zanijekaše svoju bunjevštinu.

Tome odmetničtvu se baci na put svom silom i svim ugledom svojim nezaboravljeni veliki pok. Ivan Antunović biskup i kao veliki prorok svituje i zaklinje rod svoj, da se drži i čuva svetinje svoje: jer ko se odrekne Boga i roda nema na njemu blagoslova.

Braća Mamužić u Suboticipovedoše Bunjevce putem političkim da bijim tako svist očuvali. Nato posli 10 godišnjeg dilovanja i sam Ago Mamužić, taj žarki rodoljub očajan sagje sa stazicepolitike i reče: „nema svisti bunjevačke!”

Nato jedva prođe toj izjavi valda i godina dana, ali se otvoriše dvori Age Mamužića, svitle se prozori usrid tamne noći, gajde roje, a sitan glas tamburice čak u srce dira. Čuju se mnogi i lipi govori, to su sve bunjevačke zdravice. Igra se veselo i to kolo bunjevačko. Ago Mamužić je veso i zadovoljan veli! našao sam šta mi srce želi.

Iste -1896- godine aprila miseca sakupi se oduševljena mladež u dvoranama pučke kasine, izrekne da će osnovati negju sobom javnu zadrugu pod imenom: „kolo mladeži” radi njegovanja naobrazbe u bunjevačkom narodu; radi usavršavanja bunjevačke pisme i svirke, pa i radi pomaganja sirotinje u naukama. Za članove prima i muško i žensko učeno i prostije, glazbi višto i nevišto: samo ako je rado bunjevštini. Po tom prime od pridsidništva prikazana pravila, za koja odredi velika osnivačka skupština da pridsidništva ista podastre visokom ministarstvu isposluje potvrgjenje pravila i tako stavi društvo pod obranu zakona i viših vlasti.

Pridsidničtvo ovaj nalog da izvrši prida pravila u četri primera spisana sa zapisnikom osnivačke skupštine i moljbenicom, upravljenom na visoko ministarstvo, varoškom poglavarstvu. Kod varoške kuće se zamire bunjevačkoj mladeži: zašto da se ona organizuje? Neki upravo nedomoljubje potvoriše na nevinu mladež, drugi pako šaputahu: tu je klica budućnosti bunjevačke.
Što kad vidi Lazo Mamužić načelnik zaveden od lačnih proroka, udari se u prsa i reče da neće dati buniti taj dobar narod ili ga diliti od Magjara. I pravila – ako to prosuditi i ne spada u njegov dilokrug – povrati mladeži sa skoro praznim obrazloženjem i sotom
izjavom, daje slobodno i bez pravila svirati i pivati.

Naša plemenita mladež nedade se zbuniti u svome radu, njeguje i dalje međusobne sastanke i svirku te na početku godine 1897. poče sastavljati program za novo „ veliko kolo “. A daje u tom nebi niko smeto sastavljen red svoga veselja i namiru svoju glede „velikog kola” javi mistnome redarstvu.

I tu sepočme hajka do sad nečuvena. Načelnik Subotice grada sa njegovim virnim slugom velikim kapetanom poče tražiti od naše mladeži, da u red svoga veselja prime koji magjarski komad radipodsvidočenja domoljublja. Hoće redarstvo slobodnim gradjanima
da nalaže, kako da se vesele za svoje novce; traži svidočanstvo domoljublja onde gdi nedoljublja ne samo nigdi nije bilo, nego se skoro pritiravalo u tako zvano domoljublja.

Mladež odbije želju načelnika, a redarstvo zabrani „ veliko kolo ” uposlednji čas. Istrajnii pridsidnik: Ivan Mukija Biidinčevič protiv redarstvu dade priziv na senat, a senat dočekav dan „ velikog kola “prid podne izda zabranu. Mladež pošto joj ni toliko vrimena
nije ostalo da bi brzojav izminila sa ministarstvom, „Kolo ” uposlednji čas odgodi. Ovo je bio reko bi bunjevačkom narodu jedan veliki petak, koji će ostati vazda u gorkoj uspomeni Bunjevaca.

Nuto mladež niti izgubi nadu niti položi oružje, već od stvarne istine zanesenim duhom napiše priziv na samo ministarstvo. A kad isti ministar nutarnjih poslova posjeti Suboticu naša mladež se spremi da čini podvorenje kod ministra i svoje jade izgovori, ali jim Lazo Mamužić i tu stane na put nepuštiji prid ministra.

Nuto naša mladež videć da tu sa prostim vontanjem ima posla – da bar ona sama nebi gubila vrime spremi pravila svoja i 26. kolovoza upravo u Budimpeštu nutarnjim ministarstvu podastre. Pravila ministarstvo za dosta kratko vrime pošalje subotičkom
viču radi savita što kad vidi varoški senat, razumi da se bunjevačka mladež nesigra već u sidnici od rujna miseca uzme za pridmet pitanje „ velikog kola “. Tu je dr. Veco f ^ Mamužić zagovarao veliko kolo, a Lazo Mamužić ogovarao. Nadžupan i magjari su bili u neprilici kano da nebi smili toliku nepravdu činiti da jedno nevino veselje zabranjuju. Ali kad Lazo Mamužić ustade na noge, zagrmi i primi mržnju na se upravni odbor rado pristane uz njega i zabrani „ Veliko kolo “.

Dok se ovako nit „kolo mladeži” odvažnim i muževnim naporom dalje plete i naše pravo razvija: dotle naša mladež i društvenim načinom hvalevridno diluje, gradi lipo tih „ kola mladež”. Otpor subotičkog redarstva i senata ni na jedan čas nije obustavila život „ kola “. Dvorovi gospode Marka Stipića i ostale gospode vazda otvoreni „kolo mladeži” dadošeprigode da se narod kupi oko naši tamburaša, koji taki nov život zavedoše u narodu, koji neće, nemož izginuti, nego će kao lučsvitliti i njegovati narodni život. Tu se udružila bunjevačka inteligencija sa prostim svojim narodom tu se je probudila bunjevačka svist u učenim Bunjevkama. U „kolu mladeži”smo čuli i vidili di se bunjevačke učene divojčice ponose sa bunjevštinom: samo bunjevačke igre igraju.

Pisme naučene, ruho gotovo, sna nestajalo, okašca se caklila usnice titrale od radosti, što će u bunjevačkom velikom kolu govoriti; ali gadna politika stade na put ovoj nevinoj radosti naše govornice, ostadoše bez daj im se želja ispunila. Ali mi se u
ime naroda zahvalno sićamo ove odvažnosti i za vičitu uspomenu donosimo sliku naših divojčica kaoprimere virnih kćerih bunjevačkih majka, koje ne samo znadu IV. zapovid božiju: poštuj oca i mater, već ju i u srcu čuvaj a u životu isvršivaju.
*

*Subotička Danica 1898. “Kolo mladeži” – “Veliko kolo”, str. 21-27

Ovo stoje naprid napisano, dio je istorije koja je za Bunjevce puno puta bila surova i teška, al Bunjevci se nikada nisu mirili sa stanjem, uvik su gordo išli naprid.

Pučka kasina

Pučka kasina, ko bunjevačka institucija kulture i nacionalnog izražavanja, osnovana je početkom 1878. godine.

Mijo Mandić, o značaju, nacionalno-političkoj i privrednoj ulogi „Pučke kasine” kazo je slideće:

„Kasina je bila izvor i temelj svega što je moglo dobro i korisno bit za narod, gnjizdo, utočište i ugodno zabavište Bunjevštine, ishodište svakog kulturnog i društvenog rada. Zemljodilske radnje, općinski i saborski izbori, varoški poslovi, društvena i školska
pitanja, sve se to u ‘Kasini’ raspravljalo i udešavalo.”

„Bunjevačka škulska zadruga”, „Zemljodilska štedionica”, „Kolo mladeži”, uređivanje i izdavanje „Nevena”, „Subotičke Danice” i „Bunjevačko – šokačkog kalendara”- sve su to kasinski plodovi.

Prvi pridsidnik Pučke kasine bijo je Đeno Dulić.

Bunjevačko veliko prelo, prvi put je održano 2. februara 1879. godine. Na prvom prelu prodato je 1500 ulaznica, bila je to priredba i skup duhovnog osviženja bunjevački ljudi, bijo je to podsticaj, od kojeg se ulivo ponos. Bila je to svojevrsna smotra nošnje, ponašanja, igre i pisme.

Prelo se otvaralo preljskom pismom, koju je svirala i pivala tamburaška banda, a kasnije je to obično priraslo u sveopću pismu svi uzvanica. Slikovito je nikoliko prelja imalo u ruki preslicu, a mladež i svi zvanici su se pridavali razdraganoj bunjevačkoj zabavi, igrala su se kola: ketuša, madžarac, okretuša i druge igre. Na velikim astalima nudilo se ilo i piće, koji su darivali imućni ljudi, a prodajom ulaznica su se pokrivali izdaci oko same priredbe.

Bunjevačko veliko prelo, uvik se održavalo na isti dan sve do 1942. godine, tako je poslidnje u organizaciji Pučke kasine održano 2. februara 1941. godine. Sa ovi prela, nikoliko preljski pisama ostalo je trajno vlasništvo bunjevačkog svita u Podunavlju. I
danas se pamte i pivaje, prinose mlađem naraštaju. Najpoznatija pisma sa prvog Velikog prela 1879. godine, koju je napiso Nikola Kujundžić, koja je kasnije muzički obrađena i danas se piva na prelima, (kad se održavaje) i smatra se bunjevačkom himnom a glasi:

KOLO IGRA TAMBURICA SVIRA

„Kolo igra tamburica svira,
Pisma ječi, neda srcu mira,
Svud se čuje, svud se šorom znade,
Da Bunjevac dušu ne izdade:
Veseli se – svaki mu se divi
Nek se znade da Bunjevac živi!
Nije majka rodila sinaka
Ko stoj’ sinak divnih Bunjevaka,
Nit će majka roditi junaka,
Ko Bunjevca taka veseljaka:
Kolo vodi – svaki mu se divi
Nek se znade da Bunjevac živi!

Ni divojke ne biše u nane,
Ko s t o j ‘ ćerka bunjevačke grane,
Svilu nosi, a zlatom se krasi,
Crne oči, crne su joj vlasi:
Kolo igra – svaki mu se divi
Nek se znade da Bunjevka živi!
Ori pismo, tambur tamburice,
Nek se čuju daleko ti žice,
Nek se gori, a i doli znade,
Da Bunjevac dušu ne izdade:
“Prelo” kupi, nek se svaki divi
Nek se znade da Bunjevac živi!”

NA VELIKO PRELO
(1891. godine)

„Didovi nam izdaleka,
Ondud gdi je Buna reka:
Pleme nam je starodavno,
Kako davno tako slavno:
Davor oj Bunjevce!

Od Turka su podnosili.
Al se nisu podložili:
Ponela ji srića vamo,
Kao što se svi uzdamo:
Davor oj Bunjevce!

Sloboda j ih dočekala,
Svakom svašta rado dala,
I pustara a i sela,
Do Budima gore bela:
Davor oj Bunjevce!

Svoj andžar su odklonili,
Kad se Turci poklonili,
Željeni bese od početka
Nek za hrdja sablja britka:
Davor oj Bunjevce!

Te polako, potenane,
Odpočeše nove dane;
Novi dani lipi bili
Te se svakom omilili:
Davor oj Bunjevce!

Te polako, potenane.
Prorodiše nove dane,
Nit patijo, nit radijo
Da se nije veselio:
Davor oj Bunjevce!

Veselje je obće blago.
Veselje je svakom drago,
Kako tvojim didovima.
Tako tvojim sinovima:
Davor oj Bunjevce!

Na noge haj: poigrajte,
Na noge haj: opivajte,
Jednom drugom ruku dajte,
Nikome se ne podajte:
Davor oj Bunjevce!”*

*Vlč. K. Mrkić , Subotička Danica za 1892. str. 35.

Javne zabave i početak Velikog kola

Osim Velikog prela,Bunjevci su u posmatranom vrimenu održavali i druge javne zabavne i priredbe s istim sadržajem. Vrime održavanja nije bilo ustaljeno, većina se ipak održavala u vrime, kad je bilo više slobodnog vrimena ili se vezalo za katoličke svece.

Organizovanje „kola” kao javne zabave momaka i divojaka, do kraja 19. vika nije bilo dozvoljeno iz poznatih političkih razloga. Ugarske vlasti baš nisu dozvoljavale da se slavenstvo javno manifestuje. Evo staje zabiluženo u kalendaru Subotička Danica za
1897. godinu.

„Dan 12. miseca travnja u godini štono se biliži 1896. duboko je urizan u ploči povisti naše.

To je dan „ Velikog kola”, što bunjevačka mladež uz bračko sudilovanje, „ srpske pevačke družine” prvi put priredi, sa sjajnim uspihom.

Učena mladež bunjevačka prvi put je stupila u javnost i uslovila rod svoj bunjevački, prvi put se ispovida bunjevcem kolo mladića javno, kada u,, velikom kolu ” sa tamburom u ruci se klanja narodu, prvi put stupa bunjevkajavno napozorište da rekne:,,Iza Tebe, Bože mili! Jedino rod volim!” Tu se je javno zagrlila bunjevština sa srbadiom, da posvidoči, kako imena ne čine razliku medju nama kad jednim to istim jezikom govorimo svi.

Prvo „veliko kolo” znači na niki način uskrsnuće svisti bunjevačke i naroda Bunjevačkog.

U tom „ kolu ” se prvi put govorilo javno u korist bunjevštine. Svečani govor Štipana Matievića odvitničkog vižbaoca, bi razgovaranje prava na kulturu i njegu bunjevačkog jezika. U korist Bunjevačke reče on: „koje neprijatelj napritku i boljitku jednoga naroda, taj je neprijatelj napritku domovine, pa i samoj domovini. ”

Srce i duša bijaše v. kola ipak, mislimo, zbor tamburaša dobrovoljnih, koji u potpunoj eleganciji stupiše prid lice naroda i tako oduševljeno, tako ćutljivo, uzhićeno udariše u tanke žice narodnog glazbila, da je ne samo naš narod neprekidno pljeskao u svojoj
zanešenosti, nego i tudjinci su zapaljeni gledali, a mnogi su se valda i zastideli setiv se svojih riči što su na Bunjevce sipali.

Zbor tamburaša. 12. IV1896.
Marko Stipić veliki trgovac prvi primaš,
Bela Stantić posednik, drugi primaš;
Matija Išpanović učitelj, treći primaš;
Pajo Vujković Lamić učitelj, terceš;
Mate Dulić baždar
Tome Čović bankarski zvaničnik bračoši;
Pere Prćić činovnik varoški, bass prim;
Andrija Stipić trgovac čelloš;
Milan Prodanović odvjetnički pomoćnik čello terec;
Beno Sudarević pravnik, contra-bass.

Mi nakon takog krasnog uspiha nemamo i druge želje do ove: Živila sloga u narodu jednokrvnom!

Živila bunjevačka mladež!!

Slava velikom kolu!*

*Kalendar “Subotička Danica” za 1897. str. 56.

Ovo ističemo iz razloga da se današnji čitatelj upozna sa tadašnjim borbama, koje je imo bunjevački narod u težnji da svom rodu bar par puta godišnje organizuje nike kulturne zabave, za mladež, di bi se čuo maternji jezik, zapivala i zaigrala bunjevačka pisma
i igra. To su istoriske činjenice, koje ne želimo da se ponovo javljaju, ali i današnja stvarnost, pokadkad dovodi Bunjevce u nezavidan položaj, al to nije tema ovog rada.

Vrime posle prisajedinjenja Vojvodine Srbiji, s početka 20. vika, u kraljevini Jugoslaviji za Bunjevce počinje znatno bolje vrime.

U organizaciji bunjevačke mladeži, uz pomoć crkve, formirala su se društva, Momačko društvo, Divojačko društvo i slično.

Tako je Momačko društvo organizovalo javne balove u zgradi sadašnjeg Narodnog pozorišta. Takođe je i Divojačko društvo organizovalo balove, uglavnom za vrime zime i za veće katoličke svece, kao što je dan Duhova, za Bršančevo – Tjelovo, za Veliku gospojinu ali i za Dužijancu i slično.

MOMAČKI I DIVOJAČKI BAL

Prema kazivanju Jozefine Vuković, rođene Skenderović iz Tavankuta, 1918. godine za vrime poklada održavao se momački bal, a priređivalo gaje Momačko društvo u zgradi sadašnjeg Narodnog pozorišta.

Na njega su divojke išle bez poziva, dotirane u svojim novim ruvima, koja su šivena od velura, žoržeta i drugog tankog materijala od vune, zimskim kaputima. Cure su bile povezane sa atletskim svilenim maramama, čija boja je morala biti usklađena sa bojom ruva. Bal je bio u večernjim satima, obično nediljom, a na njem su svirali tamburaši. Prije podne su i momci i cure išli na veliku
misu, a posle mise na Korzo u šetnju.

Divojke su prije podne uglavnom bile povezane bilim atletskim maramama, bez obzira kako ruvo su imale. Bio je to raskoš lipih cura i momaka, koji su se strogo držali pravila ponašanja za vrime šetnje.

Prema ričima moje kazivačice, s njom je na bal obavezno išla i mama (nana) Amalka i teta Roza (mamina rođena sestra).

Starije žene su sidile uz zid i gledale mladež, mirkale druge cure i momke, divanile o svemu, ali one nisu igrale.

U ponoć je obično bila pauza, poniko je tad očo u kafanu, obično momci, a cure su sa mamom i starijom rodbinom očle u poslastičarnicu.

Bal je bio do 4 ili 5 sati ujtro, tada bi cure sa svojim starijim pratiljama odlazile kućama.

Na debo četvrtak – dan u nedelji koja je pridhodila početkom uskršnjeg posta – korizmi, Divojačko društvo je organizovalo divojački bal i to u zgradi sadašnjeg Narodnog pozorišta.

Slika doli, livo pokazuje učesnice jednog pozorišnog komada iz 1939. godine tzv. rakijare, prosidba divojke za udaju, (Jozefina Vujković je druga sa live strane). Slika pokaziva da su divojke prije održavanja bala, na bini pozorišta prvo izvele pozorišnu pridstavu. Bilo je slučajeva daje „ Divojačko društvo” organizovalo i kaka pridavanja, ona su imala obrazovni karakter, a pridavač je u glavnom bio pop Blaško Rajić.

Na balovima se obavezno istico barjak, posebno Momačkog društva a posebno Divojačkog.

I na ovaj bal su sa curama dolazile mame, tete ili strine, kao pratilje, svečano obučene, al ni ode nisu igrale.

U to vrime cure su bile patrijarhalno vaspitane, bilo je pokadkad i negodovanja da s njima uvik iđu starije ženske osobe, al je bilo pravilo, da se stariji moraju slušat, da se cure ne bi iskvarile.

Na ovim balovima nije se služio ilo i piće, po pravilu, na bal se odlazilo sa pozivnicama, do ponoći je bilo uglavnom muško biranje a posli ponoći su cure birale momke za igru.

Ovi balovi su počinjali velikim bunjevačkim kolom, a posli su se igrala i druga kola, kao vranjanka, momačko kolo, valcer, fokstrot, tango, rokoko, rićići i sve druge igre tog vrimena.

Najbolji igrači su odlazili na binu da bi odigrali momačko kolo.

ZABAVE I DRUŽENJA POSLI II SVITSKOG RATA

Osim Velikog prela, koje se organizovalo u organizaciji Pučke kasine sve do 1942. godine, u nešto drugačijoj izvedbi, održavale su se i posli II svitskog rata javne zabave, al je sve poprimalo drugčiji karakter.

Kulturno-umetnički život Subotice tokom šezdeseti godina prošlog vika

Posli rata, kulturnim dilovanjem na ovim prostorima, bavila se Poslovnica za kultumo-umetničke priredbe. U Subotičkim novinama iz 1960. godine saznajemo daje početkom marta 1960. godine, na jednoj od poslidnji sidnica Sreskog narodnog odbora odlučeno da se dilatnost Poslovnice uklopi u dilatnost nove sreske ustanove – Kulturno propagandni centar.

Između ostalog piše: „Velika pažnja biće posvećena i radu PODRUČJA MUZIKE. Priređivače se male muzičke večeri sa pridavanjima i ilustracijama sa gramafonski ploča i magnetofona.

Ni dosadašnja aktivnost Poslovnice za kulturu, za kulturno – umetničke priredbe, neće bit zapostavljena. U okviru Centra organizovat će se PRIREDBE na kojima će učestvovat isključivo izvođači sa strane, dok će se ovaj dio Centra bavit i organizovanjem razni priredbi na kojima će učestvovat kulturno-umetnička društva iz našeg sreza i razne druge organizacije, a pomagače i priredbe koji ovi sami budnu organizovali. Upravnik ove ustanove bijo je Lajčo Lendvai.”*

*SUBOTIČKE NOVINE, 1960, broj 10

Isčitavajuć Subotičke novine iz ovog perioda, nigdi nisam mogla naić da se digod spominju Bunjevci jel kaki njev običaj. To je bilo razumljivo, zato stoje komunistička vlast propovidala bratstvo i jedinstvo, za koje danas možemo kast, da ga u suštini nikad
nije bilo.

Šezdesetih godina su se radile pripreme za uvođenje dvojezične administracije i nastave:

,,U prošli petak održano je u Narodnom odboru sreza savitovanje zainteresovani ustanova i resora Narodnog odbora na kome su razmatrani problemi uvođenja dvojezične administracije i nastave u škulama. Takođe smetnju pridstavljaje i nedovoljan broj službenika koji se podjednako služe s obadva jezika.

Za obuku već rade seminari u Narodnom univerzitetu a pridviđa se izradit poseban pravilnik kojim će se regulisat dopunske nagrade onima koji se na radnim mestima u saobraćaju sa strankama služe i s mađarskim i srpskorvatskim jezikom.”*

*SUBOTIČKE NOVINE br. 17, 22. april 1960.

Zabiluženo je ti 60-ti godina u Subotičkim novinama i ovo:

„ KUD Bratstvo – jedinstvo priprema se za festival u Kopru. Augusta miseca održaće se u Kopru, Portorožu, Ankaronu, Piranu, Rovinju i Puli festival narodni pisama i igara. Ovaj festival nosiće naziv „Jugoslavija piva i igra”. Pridviđeno je kako će na ovoj
značajnoj manifestaciji folklorni društava učestvovat profesionalna društva „KOLO” iz Beograda, „LAĐO” iz Zagreba i „TANEC” iz Skoplja. Pored profesionalni društava na festivalu će učestvovat i tri amaterska društva – „FRANC MUROLD” iz Ljubljane, „GAVRILO PRINCIP” iz „Sarajeva” i „BRATSTVO – JEDINSTVO” iz Subotice.”*

*SUBOTIČKE NOVINE br. 19, 6. maj 1960.

Iz ovog napisa jasno je vidljivo, da se Subotica pojavljivala na tako važnim festivalima, uvik sajugoslovenskim programima. Tako je bilo sve do uvođenja demokratije u našu zemlju, odnosno sa početka 1991. godine, di se započelo sa nigovanjem običaja i
kulture i drugih nacionalnih zajednica sa ovi prostora, sem Mađara.

Muzički rad Pere Tumbaš – Haje, su Subotičke novine propratile ovim ričima:

„ PEDESET GODINA RADA NA NARODNOJ MUZICI
U ponediljak uveče prepuna sala Narodnog pozorišta slavila je jedan jubilej. I to jubilej muzičara, koji je za ćelo vrime, i to puni 50 godina neumorno radijo na podizanju i afirmaciji muzike koja je u vrime kada je on počo svirat još uvik živila neorganizovano
i stihijsko po seoskim veseljima i u zadimljenim seoskim i varoškim kafanama. Bila je to muzika tambura, pored gajde, najpopularnijeg instrumenta i najčešćeg muzičkog sredstva, kojim su ljudi ovog kraja rado davali oduška svom raspoloženju, bolu, ljubavi i tugi.

Pere Tumbaš – Hajo rodio se u Subotici 1891. godine, u porodici Bunjevaca muzičara, naravno narodni. U početku je to bila pisma i muzika ovog Subotičkog kraja, da bi kasnije Pere Tumbaš Hajo sebe izgrađivo, da se afirmiše i na strani i formira ko umetnička narodna muzika ovog kraja.

Tako je već 1938. godine bio glavni kapelnik tamburaškog orkestra Radio Beograda. Imao je bezbroj nastupa na raznim koncertima i festivalima. Jedan od najuspešnijih nastupa bio je juna 1952. godine na međunarodnom folklornom festivalu u LANGOLENU u Engleskoj.”*

*Subotičke novine br.26, 17.6.1960.

Tumbaš Pere – Hajo umro je 1959. godine, ali njegova muzika i ime nije zaboravljeno.

Pod rukovodstvom gospodina dr Josipa Stantića, 2001. godine formirala se nova tamburaška grupa „Sledbenici Tumbaš Pere Haje”, koja želi da prinese i sadašnjem naraštaju, muzička dostignuća ovog za Bunjevce, poznatog i značajnog muzičara, da se
njegovo ime i muzička dila ne zaborave.

Obnavljanje prela

Osnivačka skupština Kulturno – prosvitne zajednice Subotičke opštine održana je 13. oktobra 1960. godine, koja i danas postoji kao opštinska institucija kulturnog života grada Subotice.

Njezina osnovna načela sa kojima se u početku rukovodila su bila: oživljavanje kulturno – zabavnog života mladih u selu i gradu, objedinjavanje kulturnih vridnosti u amaterizmu i dovođenje do profesionalizma. Da li se to do sad ostvarilo, triba da ocini stručna javnost.

Devedeseti godina 20. vika počelo se sa održavanjem prela u Subotici u organizaciji KUD – a „Bimjevačko kolo”. Kad se ono počelo održavati za Bunjevce nije imalo taki značaj, kako se u javnosti želilo pridstaviti. Bunjevci su pedeset godina kao narod bili potisnuti. Svi smo bili Hrvati po naredbi, a kad je štogod po naredbi, to svako želi da izbegava, koliko mož.

Na tim obnovljenim prelima igralo se i pivalo uz repertoar i programe svi naroda i narodnosti koji žive na ovim prostorima. Istina, bilo je i bunjevački igara i pisama, ali ni u kom slučaju se ne bi moglo kasti daje to bunjevačko prelo, ko ono sa početka 20. vika.

PRELA USOMBORU

Ženska prela

Prvo najstarije i najizvornije prelo organizovala su ženska čeljad a imalo je takoreći i radni povod društvenog kontakta. Komšince, rođake, sastajale su se kod jedne domaćice i svaka od njih je donela štogod čime će se zanimati. Tako su nike donele preslicu, kolovrat, druge pak štrikeraj, dok bi domaćica sidila za razbojom. Sidile bi i razminjivale misli, nike radosne a nike i žalosne, pomalo se ogovaralo, ne zlonamirno – već onako iz duše! Pošto je prelo imalo radni sadržaj, mlađe osobe bilo to divojke ili snaje, upućivale su se u veštinu vezenja, tkanja i štrikanja naročito muških čorapa, koje su se obuvale u papuče.

Prela za mladež

Drugu vrstu prela organizovali su mladi, uz obaveznu saglasnost roditelja. Taka prela su se organizovala u kućama di ima divojaka,
koje se sve skupe kod majke el mame, koja bi ji onda podučavala kuvanju el ručnom radu. Za taka prela, kako to obično biva, saznaju i momci koji obavezno svrate posli večere do divojaka. A di su momci tu se obično nađe i harmonikaš el tamburaš, tako da su se ta prela završavala veselo uz pismu i igru. U to vrime nije nijedna zima omanila sa snigom, tako da se na ta prela išlo sa soncama.

Rodačka ili kućna prela

Treća vrsta prela, imala su poseban značaj, jer to su bila rođačka prela, kad su se skupljali bliži i dalji rođaci, stoje zavisilo od moći domaćina. Ova prela su se držala obično prve nedilje posli karbinja(disnotora).

I na ova prela dolazili su mlađi članovi, i tzv. novi mladi – bračni parovi, iz iste te godine vinčani. Ako su roditelji bili živi, onda su se prela održavala u roditeljskom domu, a u slučaju da nisu, velikaporodičnaprela održavala je najstarija sestra el brat. Onda bi se mlada darivala skromnim darom, a ona je za uzvrat kome iz kuće morala oprati noge. Pošto su prela bila mnogoljudna, obavezno su se morali iznositi pokrivači iz soba a zajedno sa njima i sav nameštaj, kako bi se napravilo mista za sidenje. Astali su se postavljali uvik u obliku ćiriličnog slova ,,p”, a raspored sidenja je bio sledeći: jedan dio astala zauzeli bi muškarci a drugi dio žene, divojke, i nove mlade.

Rođačka ili kućna prela, bili su veliki i značajan događaj za obitelj. Gosti su stizali obično u ranim poslipodnevnim satima, a na prelo se dolazilo sa sonicama il kolima sa konjima. Domaćinova obaveza je bila da obezbedi mista za konje u košari. Zabava na
prelima obično je bila uz svirače, pa se igralo: kolo, logovac, keleruj… Pamte se prela sa početka 20. vika, u Gradini, u kući Sirotanovih. Njev obavezni gost je bio učitelj Ivan Kalčan.

Na trpezi je bilo pečene kobasice, krvavice, pečene šunke a u peći je naravno, bilo i tista. Posli svi ti đakonija na red bi došla i obavezna kisela čorba, al onako prid zoru, tek toliko da potkrepi goste.

Pod porodičnim prelima podrazumivalo se da udata ćerka sa dicom dođe na nikoliko dana u goste svojim roditeljima. Takim prelima su se najviše radovala dica, jer će bolje upoznati svog drugog didu, majku i maminu obitelj. Sva ova prela po kućama, u zimskim misecima, možemo nazvati kućnim el rodbinskim prelima, taki prela bilo je i kod drugih naroda na ovim prostorima.

Nešto o javnim prelima u Somboru

Nažalost, nema podataka kako su se prela održavala do I svitskog rata, ali ima podataka daje u to vrime u Somboru, Subotici, Baji i okolnim selima bio odriđen datum održavanja prela kao javnih skupova, kao i da su ji često zabranjivale madžarske vlasti.
Kao stoje mnoge stvari I svitski rat prikinijo, tako je bilo i sa prelima.

Posli I svitskog rata prvo se radilo na obnovi duhovnosti tj. duhovnog života. Organizovala su se razna hodočašća, poklonička putovanja na Sveta mista pa i u Rim. Posli 1921. godine „Bunjevačko kolo” u Somboru počinje sa organizovanjem tzv. Godišnjih prela, a datum se određivo da bude što bliže Marindanu – Svijećnici.

Posli rata, u velikoj miri se počo popravljat društveno – ekonomski status Bunjevaca, tako su i prela dobijala na svom značaju. Sala u Pariškoj ulici postala je pritisna za sve one, koji su tili da uzmu učešće na prelu. Tribalo je organizatorima tražiti veću salu,
pa je izbor pao na hotel „Slobodu” di se i dan danas prelo održava. Iznajmljivala se veća sala al i hotelske sobe, koje su služile za prisvlačenje ruva.

Divojke i žene su oblačile najlipše svile, svilene marame, važno je bilo što raskošnije se prikazati. Nove mlade su na prvo prelo posli udaje, još jedared oblačile svoje bilo vinčano ruvo, da bi ga onda zauvik ostavile u šafunjer, i nikad ga više nisu oblačile !

Trpeza na prelu nije bila tako bogata jel je svako dolazio sit. Svi su bili željni sopstvene promocije uz dostojanstveno držanje, lipo ruvo, umereni razgovor, lipu muziku i igru. Najčešće su se igrala kola i to: logovac, keleruj, čardaš i druga.

Na prela se odlazilo u Lemeš, Bajmok, pa i u Suboticu di su se sklapala prijateljstva i poznanstva. Na Somborska prela dolazili su gosti iz Baca, Plavne, Sonte i Monoštora.

Poruka Bunjevcima

Tako su se Bunjevci provodili, tako su se zabavljali i družili u vrime, kad nije bilo radija, televizije, a ni mogućnosti da čovik dođe do čovika. Komunikacije su bile otežane, za današnju mladež, to je nezamislivo.

Međutim, zato se i pišu ovi radovi, da mladi upoznadu dio istorije Bunjevaca, koji su došli prije par vikova na prostore pitome ravnice i tu posijali novo sime svog života. Mislim da smo kroz ovaj tekst, uspili dio tog vrimena pridočiti sadašnjem čitaocu.

Danas se, ko i kadgod iz vrimena “prela”, Bunjevac mož zvat Bunjevcom. Mož divanit, igrat i pivat na svom jeziku i osićat se dostojanstveno i ponosno na svoje poriklo.

Zato je moja poruka: Bunjevci, nemojte zaboravit svoj rod, pogledajte malo i natrag, ne daj Bože da se ponovo moramo borit, da bi sebe očuvali. Poštujmo druge, a sebe metnimo na misto, koje nam na ovim prostorima danas pripada.

Literatura:

Dr Jovan Erdeljanović: “O poreklu Bunjevaca”, Beograd, 1930. godine
Dr Ante Sekulić: “Bački Bunjevci i Šokci” Školska knjiga, Zagreb 1989. godine
Kalendari “Subotička Danica” od 1890. do 1899. godine
Subotičke novine iz 1960. godine

Kazivanja:

Mamužić Stipana i Jele iz Ljutova kod Subotice,
Jozefine Vuković iz Subotice

Priredila: Đurđica Skenderović

 

Bunjevački običaji

Nošnja bački Bunjevaca

 

nosnja   Nošnja je jedan od osnovni pokazatelja narodnog identiteta jel osobina jednog etnosa. Naravno, to je karakteristično za minula vrimena daleko više nego danas, kada smo se svi utopili u niki globalizam, pa se nastojimo i kroz svoje osobitosti i specifičnosti utopit u jednu opću formulu jednakosti, jednostavnosti i nike kvazi mode.

Samo malo da se vratimo u prošla vrimena, bićemo zapanjeni lipotom i otmenošću bunjevačke nošnje, iz koje zrači duševna i materijalna kultura jednog naroda. Postoje tema nošnja, nastojaćemo dat istorijski prikaz nošnje Bunjevaca.

Davno su upalili svoja ognjišta na ovoj, možda, pomalo i negostoljubivoj bačkoj ravnici. Ona im je pružala ekonomsku sigurnost, al uz lijev mukotrpan rad i veliku privrženost zemlji, jel je to u suštini bila jedina njeva raniteljica. Od zemlje su živili, ona njim je pružala ranu, na njoj su ranili svoja stada ovaca, i druge stoke, a na njoj su uspivale žitarice oskudni prinosa, al njima dovoljno. Na toj zemlji uzgajali su lan i kudelju, koja njim je činila osnovicu za njevo odilo i nošnju.

Postoje ženska nošnja lipča, otmenija, elegantnija, prvo ćemo se zadržat na njoj.

ŽENSKA BUNJEVAČKA NOŠNJA

Kako se oblačila ta Bunjevka, na čije je oblačenje prvo uticala klima severne
Panonije, oštre zime, di je briso severac čak sa Karpata, a lita vruća i privruća, al zato
vlažna prolića i lipe i bogate jeseni.

Bunjevačkoj ženi pripala je zdravo ozbiljna i teška obiteljsko-draštvena obaveza. Ona je bila kućno „slime”, ne samo majka, nana, mama, sestra, jetrova i zaova, ona je morala da brine kako obuć i obut familiju.

Ona je svojim radom morala da izrađuje pojedine dilove i muške i ženske odiće. Umišnost oblačenja i izrade riiva, prinosila se s kolina na kolino, starije majke prinosile su iskustvo i znanje na mlađe snaje il ćeri, al sve su morale ozbiljno prionit na poso, jel to nije bio lak zadatak. Noći su probdile porid čkiljavog lampaša predeć, tkajuć, šivajuć muško i žensko rublje, koje se u principu nije nosilo šit izvan kuće i sve se obavljalo ručno.

Prve šivaće mašine „PFAF” i „SINGER”, pojavile su se tek početkom XX vika, i to u bogatijim familijama. To je obično bio dar odrasloj ćeri od oca, koji je nosila u drugu kuću prilikom udaje, zajedno sa svojom opremom, štafirom.

Nošnja je pokazatelj umišnosti i vridnoće domaćica, al je i znak materijalnog statusa obitelji u društvu uopće.

Svaka promina u životu bunjevački žena odražavala se i na njevoj nošnji. Ona je pratila životno doba jedne žene od njezinog ditinjstva, divojaštva, zaruka, udaje, posli udaje, materinstva, zrile dobi, starosti il udovištva.

I još su strogo poštivane različitosti u nošnji, ako se ona nosila za radne el svečane blagdanske, radosne i žalosne prigode u obitelji.

Tako razlikujemo:
- Radna nošnja – svakidašnja,
- Svečano ruvo za crkvu i blagdane,
- Svadbena nošnja – ruvo za vinčanje,
- Ruvo za žalost – uvik crno,
- Svečana narodna nošnja – oblače je neudate divojke za prigodne svečanosti: dužijancu, grožđe-bal (berbanski), prela i si.

Tri su osnovna razloga uticala na izgled narodne bunjevačke nošnje:
- klimatske prilike,
- starosno doba Bunjevke i
- radne, svečarske i društvene obaveze

Raščlanjivanje nošnje

Doljnji veš, i muški i ženski, s početka je izrađivan od lanenog i kudeljnog platna. Svaka kuća je imala po 2-3 lokovrata za predenje i edan „stan” – razboj za tkanje.

Nije bilo jednostavno stvorit platno od grube prede, koja se morala bilit, jel na suncu, jel iskuvavanjem.

Naglim razvitkom tekstilne industrije, krajem XIX i početkom XX vika, u upotribu za dolnji veš se uzima tj. kupuje bili sifon, patist, konofas i dr. Košulja je bila kratka i dugačka, obavezno uvik sa rukavima. Pojava kombinezona sa bretelama 30-ti godina XX vika, nije bila dugo privaćena kod Bunjevki.

Košulja je bila izvezena bilim vezom, rukavi uvik na „caknice”. Ako je svečana, bila je izvezena i zlatom. Priko košulje nosio se bili prusluk, al nikako sa namirom da naglasi ženstvenost, nego po mogućstvu da što više pokrije ženske obline. Ako su na košulje mećana pucad, onda su ona bila pamučna.

Divojačke košulje, po ričima M. Malagurski, bile su: „Divan sklad bunjevačkog tkanja, veza i kroja”.

Tkanje kućnog platna bila je prava umišnost. Na tkz. brdima, osnivala se jel započinjala šara. Velika pomoć je bila kada su se početkom XX vika na tržištu pojavile male bale pamuka, staje bunjevačkim ženama olakšalo poso, al i doprinelo još više njevoj domišljatosti i umišnosti tkanja.

Skute se ubrajaju u doljnje žensko rublje. Uvik su bile tkane od lana i pamuka. Nadovezuju se na košulju koja se uvik upaše u skute. Šivene su od biljeg platna, u tkz. tri pole, daklem, ne tusta široke. Oko pojasa su nabrane, a vezale su se „uskutnjakom”, za razliku od muški gaća, koje su se vezivale „svitnjakom”.

Dolnji dilovi jel rubovi skuta završavani su šupljinama ili čipkom. No, i skute su se dilile, za svakidašnji rad i za svečane prilike. Divojke su ji počimale nosit u doba oko 14 godina, u to vrime su i momci oblačili prve gaće, a možda i štogod kasnije.

Skute su značajan dio garderobe bački Bunjevaca i njeve nošnje.

Turnir se isto ubraja u dolnji veš, to je nika vrsta platnenog valjka, koje su žene vezivale oko struka. Namina im je bila dvojaka, da suknje lipče stoje i da se lakše nose. Kako su žene bile izrađene, pa pretežno mršave, brez turnira su njim suknje uvik nikako padale i klizale se sa struka. Kad ste vidili da je kod kake žene suknja natrag duža a naprid kraća, cigurno je brez turnira. Turnir se potpasvo, kaiš se opasivo, a pregača se pripasavala.

U doljnje rublje ubrajaje se i tkz. doljnje suknje: ako su svečane, bile su od bilog sifona, izvezene skupocinim vezom. Bordure su bile oko suknje visoke 40-50 cm. Uvik izvezene najlipčim rišelje vezom. Na skute su se do gornje suknje oblačile još dvi a najviše tri suknje. Svaka se kopčala, imala je tkz. vastruž jel šlic. Nikad taj šlic nije išo edan priko drugog, uvik livo jel desno, edan iznad drugog.

Gornje suknje su bile različite, prema namini, da li su radne jel svečane, al opet prilagođene klimatskim uslovima: zimske, litnje, prolićne suknje.

Te gornje suknje su s početka bile vunene, tkane od fine vune u svakakim bojama pa i sa šarama. Bile suknje su široke, od 5-6 pola, dužina uvik ispod članjaka na nogama.

Već krajom XIX i početkom XX vika dolazi do napritka industrije u Engleskoj, Francuskoj pa i u Austro-Ugarskoj, čiji su podanici bili i Bunjevci Subotice, Sombora, Baje. U to vrime došlo je i do ekonomskog uspona Bunjevaca. Oni su za svoj trud dobijali više novaca koji su trošili, jel nisu mogli odolit lipoj svili iz Liona, jel maramama iz Beča.

Svečane suknje su bile od svile, somota, teške atlaske svile na plišave grane. Lipota ovi materijala danas se samo mož zamislit, jel vidit u muzejskim zbirkama, jel još digod sačuvane u starim šublotima. Svile su bile skupe al su i trajale zdravo dugo. Suknje su se smotavale i nikad nisu ostavljane da vise u šafuneru.

Svilene suknje su se ukrašavale portom, zlatnom bordurom, ali ona je izostavljena vrlo brzo, jel je svila sama po sebi bila tako lipa daje svaka bordura bila suvišna. Bordura se tu i tamo stavljala na jednobojnu svilu jel somot. Lipota atlaski svileni sukanja se ne mož opisat, a porid svega, ta svila je imala „držanje” i šuštila je nikim umilnim tonom.

Posebne suknje su bile od vunene tkanine, to su bili rips štofovi, fini umirujući boja. Od taki štofova su se šila ruva za jesen, el rano proliće. Za blagdan Sv. Franje, odrasle divojke su dobijale prvo sukneno ruvo, obično tegetsko, jel duvansko.

Prvi svitski rat je naškodio tekstilnoj industriji, pa je postojala oskudica, al posli rata dolazi do napritka tekstilne industrije, naročito oko 1930. godine. Na ovim prostorima bili su puni dućani prilipom tekstilnom metražom iz Engleske, tkz. krombi štofovima, pa ripsom, velurom, gabardenom i drugim. Iz Francuske, Cehoslovačke, Austrije i Italije donosili su se prilipi dezeni svile, brokata, kadife, somota.

Postojala je tisna veza izmeđ trgovaca svilom, naročito u Subotici i Somboru sa bunjevačkim domaćicama. Kupovale su skupe materijale, imale prifinjen ukus i smisao za lipo a to su i trgovci znali. U Subotici su bili čuveni Poljakovići, a u Somboru Dajč-Polaček, jel Bećin, prodavci tekstila, koji su se uvik trudili da nude što veći izbor robe.Trgovac nikad nije u principu imo isti materijal za dva ruva. Koliko god je forma bunjevački ruva bila ista, ukrasi i šare se nikad nisu ponavljale.

Smatralo se da su Subotičanke više polagale na ruva, neg Somborke.

Za svileno bunjevačko ruvo tribalo je 5-6 meteri a za svileno 5 meteri tkanine. Sa ruvom se ponavljalo za Uskrs, Tijelovo, Trojstvo i Sv. Franju, s jeseni je bilo odstupanja na selima, al o ponavljanju je odlučivo baćin buđelar.

Višto se svečano ruvo razlikovalo u nikim detaljima, pa su Bunjevke iz Subotice uvik uz ruvo imale istu pregaču, dok u Somboru, to nije bio slučaj.

Svakako najlipči dio ženskog odila je suknja.

Svečana narodna nošnja je posebno pripoznatljiva, taliko je lipa i skladna, nema na njoj ničega priviše, ni veza, ni zlatoveza. Bila je bogata, al skladna i zadivljujuća.

Kad se nosila? Prvo su je nosile divojke u svečanim i prigodnim prilikama. Nasleđivala se s kolina na kolino, divojke su je nosile na dužijancama, berba balu, prelu, jel još više, ako se u crkvi obiližavala nika svečanost i ako je bijo upriličen prošijun. S početka XX vika nosila se svečana nošnja i u crkvu.

Sastojala se od:

Košulje zlatom vezene na rukavima i oko vrata.

Prusluka od svile jel atlasa, opšivenog zlatnim portom, dostizo je tek do struka a zakopčavo se srebrnim tokama.

Suknja od najfinije teške svile, lionske, na grane, oivičena portom, zatim pregače štogod tamnije boje, opet ukrašene portom. „Igrač” je pamljika široka od 15-20 cm dužine 3 metera. Vezivo se oko struka.

Napominjem kako nijedna svečana nošnja nije bila ista, misli se na šare, al je zato sadržaj odiće isti i neprominjen.

Radna nošnja je bila jednostavnija, lakša i praktičnija: zavisila je od godišnjeg doba. Liti su koristili lakše materijale, cic, sefir, delin, satin i poldelin. Suknja je obično bila malo grublja: od konofasa, dobro uštirkana. Inače, sva se odila, koja se mogla, kogod i doljnja oprema štirkala (manje se prljala i lipče je stojala i šuškala).

Zimi su se koristili kaki deblji materijali: flanel, diftin, tenis, parket i dr. Od ovi materijala su se šile podsuknje nika vrsta zamine za skute a od ništa lipči su se šile komot-bluze, al uvik na kopčanje po dužini, jel pucetima jel kopčicama, tj. patentama.

Pregače su liti bile od lakši materijala, obično ko i komot-bluza. Zimi je pregača bila tkana od vune u jednu polu, razni boja, čak i crna sa malo diskretnim šarama. Zimi je taka pregača imala posebnu naminu, štitila je tilo od zime, vezivale su se upletenom vunicom, obično obmotanom oko struka i vezivana naprid. Take pregače nisu imale džep, dok su šivene pregače uvik na strani imale džep.

Ruva za žalost uvik su bila crna, a pokadkad sa diskretnim tačkicama. Svaka bunjevačka žena je u svojoj garderobi imala za ne daj Bože, crninu. Crnim ruvom se žalio-kajo kogod od preminuli: otac, majka, mama, uvik se crnina nosila po godinu dana. Za štogod udaljenije rođake, crnina se nosila do 6 miseci.

Prikajat je značilo skinit crninu, u tom slučaju se obično kupovalo novo ruvo.

Ako je Bunjevka zašla u godine, na primer 50 i više, već je počela nosit crno i tamnije ruvo, a ako je ostala udovica, onda je crno počela nositi i prija.

Vinčana ruva su bila izuzetne lipote pa i skupoće. Svaki se trudijo da nevista-snaša budne što lipča i bogatije obučena. U XIX i sa početka XX vika, za nevistu nije bilo uobičajeno bilo ruvo, već šta skuplja i teža svila, na divne cvitne dezene-grane. To su bili tonovi plavi, ljubičasti i sivi al nikad crveni. Posli Prvog svitskog rata, pod uticajom građanskog društva i bunjevačke neviste su se drukčije oblačile. Nevista se pripoznavala po vincu-kruni i malo vela na glavi, od drugi, koji su isto tako bili lipo obučeni u svatovima.

Tako već posli 1920-e godine bunjevačke neviste se oblače u bilo ruvo-vinčano, koje je šivano od najlipči materijala: tafta, svile, kadife, atlasa i dr. Glavu pokrivaje bogatijim velom, često vezenim. Uz svadbeno ruvo, šije se i bili kaputić od najlipčeg bilog sukna. Tako se bunjevačke neviste po svojoj spremi i ruvu, možedu izjednačit i sa najotmenijom građanskom nevistom, samo šta je kroj ruva bunjevački.

Pričesno ruvo, ko pobožan svit odan crkvi bunjevačke majke su imale još jednu veliku zadaću da svoje curice, koje su stasale za prvu pričest obuku što lipče i svečanije.Tako se male prvopričestkinje oblače u divna bila ruvašca, vrlo lipo sašivena, katkad kratka, nejako, a ponikad sasvim dugačka, baš ko male snaše sa bilim čorapicama i bilim cipelicama.

Pričesno ruvo se čuvalo za mlađu dicu jel se davalo rođakama, koje su dorasle za svetu pričest.

Zimska nošnja uslovljena je baš klimatskim prilikama. Ladne i duge zime, nametnile su i način oblačenja u toku zime.

Najstariji odivni predmet poznat etnolozima a naminjen zimskom periodu je tkz. ĆURAK jel u Subotici poznat ko CURDIJA, to je i najskuplji dio ženske nošnje. Šivanje od najfinije tamne čoje jel pliša, obavezno je imo kragnu od krzna, a krznom je bio i postavljen. Ova oprava bila je krojena do kolina. Ćurdije su nosile udate žene. Svekar je svojoj snaji (ne uvik) pravijo ćurdiju za vinčanje, ako je bila zima, jel često se mlada tim odivnim predmetom ponavljala za prve Materice. Ovaj odivni predmet se pravio za čitav život, trajo je sve do smrti, pa se vrlo brižno čuvo od moljaca uz pomoć orovog lišća, lišća duvana, pa i naftalina. Smatra se da je taj odivni predmet, uz dobru zaštitu i brigu, mogo trajat i sto godina.

Curdije su se nasliđivale po ričima Mare Malagurski, al su se kasnije obavezno malo dotiravale i inovirale, prominom kragne jel prominom pucadi.

Jopka je isto zimski odivni predmet, malčice je kraća od ćurdije, uvik izrađivana od somota, ukrašena krznom kune zlatice.

Već u XX viku sve ove zimske predmete, skupe i zaktivne, zaminjiva dugački kaput sa astraganskim krznom crne boje, dužina im je skoro do članjaka, suknja se vidi jedva 10 cm. Taj zimski kaput rađen je pod uticajem građanske mode toga vrimena.

Kako je taj kaput bio elegantan, nosio se samo za prigodne blagdane: Božić, Novu godinu, Poklade. Skoro svaka bunjevačka mlada ima još jedan poništa kraći kaput od boljeg sukna-krombija, koji čini cilinu sa debljom zimskom suknjom. Ta nošnja se vidi još i danas kod stariji žena.

Uz praktičnu svakidašnju zimsku nošnju spada još i kožuv, izrađen od jagnjećije kože. Krzno je okrenuto unutra, zakopčavo se sprid. Kožuv se ukrašavo nikim ukrasima-zanatskim proizvodima, žene skromnijeg imovinskog stanja nosile su ga misto ćurdije.

Marame, neizostavni i veoma značajan dio bunjevačke narodne nošnje. Toliki je značaj marame u ovoj nošnji da se brez nje ova nošnja ne bi pripoznala.

Postoje:

Marame za glavu, i
Marame na „vrat”.

Udajom bunjevačka žena maramu više ne skida. Neće je niko viditi gologlavu, jel je ta marama sastavni dio njezine odiće.

Marame za glavu su veličine 80×80 cm. Kad bi se marame mogle skupit na jedno misto bila bi to, valda, najlipča kolekcija odivni predmeta.

Marame su bile različite, za sve prilike, svečane i svakidašnje. Prvo da malo opišemo te tkz. svečane marame.

Uvik su bile od atlaske svile, na grane, jel samo sa svilom na krajeve. Najčuveniji proizvođač atlaski marama bila je Bečka industrija svile. Ako su marame bile za svečane prilike, uvik su se usklađivale sa ruvom, pa su često bile i iste boje ko ruvo. Početkom XX vika marame su se ukrašavale zlatnim vezom, šta je bilo dosta zaktivno i skupo, pa su take marame vrlo friško bile poabane. U svečanu maramu se mećala tkz. kartonska forma, da marama lipče stoji, a povezat maramu nije bijo ni malo lak poso. Marama se vezala na dva kraja, koja su stojala ukočeno a mrske sa strane su morale bit vrlo pricizno složene, to se nije moglo brez ogledala uradit, odnosno povezat.

Nije se svaka divojka znala povezat, tribalo je dosta truda kako bi se naučilo atlasku maramu povezat.

Mislim da niedan damski šešir na glavi kake dame ne diluje tako otmeno ko atlaska marama na glavi bunjevačke žene i divojke.

Svakidašnje marame su uslovljene potribama pa i godišnjim dobom. Dilile su se na:
- Somotske
- Svilene – nosile su se zimi, s jeseni i prolića
- Delinske – nosile su se nediljom
- Kajačice – crne boje uvik fine suknene sa tkz. udarenim krajom
- Cicove – nosile su se liti, obično su svitlije boje, štitile su od jakog sunca, pa su vrlo brzo blidile (moglo se čut: ,,al mije marama friško izblidila”).

Marama na „vrat” je značajan dio bunjevačke nošnje. Ko što se već kazalo, ove marame su imale nikako dvi upotribe: štitile su od zime a imale su donikle i ukrasni karakter.

Prve su bile štrikane, riđe iglom pletene, kvadratnog oblika jel riđe duguljastog. Mogle su bit u svim bojama, zavisilo je kome su naminjene i ko će ji nosit. Odlikovale su se lipim rojtama, stoje ujedno bio ukras „velike marame”, kako su se zvale običnim jezikom. Koristile su se za ladne zimske dane, a naročito kada se do grada sa salaša išlo sonicama jel kolima.

Ukrasne marame su se kupovale, mož se kazat da su bile remek dila tekstilne industrije, izmed dva rata. Izgled njim je bio, fina vunena osnova sa imitacijom astragana, zatim svilena sa šarama, izvezenim finim svilenim rojtama, nosile su se u svečanim prilikama u crkvu, jel nike druge obiteljske svečanosti, kogod svadbe, krštenja itd. Take marame nosile su se sve do 50-ti godina XX vika.

Bunjevačke divojke nisu nosile marame, osim u zimskom vrimenu. Išle su gologlave, pa su se brižno češljale pleteć svoju kosu u pletenicu. Kada bi se zadivojčila, obično su je nana jel starija sestra učile kako pletenicu triba savit u „konđu”.

Ako je imala slabu kosu, onda joj se dodavo od kose „uplitnjak”. Konđa se učvršćivala trnodlama, koje su opravljene od tvrđeg materijala. Izmed dva rata divojke su već odlazile frizeru, al nikako nisu sikle kosu.

Posli udaje, posli vinčanja u svadbenoj noći, kada joj se skinuo veo i vinac, mladi se na glavu mećala džega. To je divan komad odiće, poput kapice, koja pokriva konđu koja je izrađena od svile i izvezena zlatnim vezom. Od onda, pa do groba, džega se, po pravilu, nije skidala. LipČe džege nosile su se o blagdanima, kad je digod tribalo skinit maramu. Bunjevka u crkvu nije išla u džegi. Za svaki dan, džege su bile jednostavnije, mogle su se prat u cilju lakšeg održavanja.

„Mislim ništa nije lipče od glave Bunjevke u džegi”… riči su Mare Malagurski.

Obuća je bila posebnog oblika, morala je zadovoljavat i štitit od ladnoće svaku žensku nogu, a morala je doprinet i lipoti i otmenosti bunjevačke nošnje.

Izvesno je da Bunjevka nikad nije nosila čizme i opanke. Išle su liti vrlo često i bose.

Obuća se sastojala od cipela, papuča svakidašnji i svečaniji. Zimi su se nosile cipelke od valjane vune podšivene dobrim i jakim đonom.

Cipele su se kupovale izmed dva rata, naročito cipele „Peko” koje su zadovoljavale ukus bunjevački divojaka i žena.

Papuče su bile zanatske izrade, kupovane na vašarima jel od papučara. Za svaki dan bile su od crne kože, najčešće su se mogle održavat „viksanjem”, (nanošenjem kreme). Svečanije su bile prava remek dila zanatlija, rađene od somota, svile pa i još zlatom izvezene, pa na petu, ukrašene naboranom mašnom od bile, crvene kože jel kake druge farbe. Ni Pepeljuga cigurno nije imala lipču papučicu. Za starije žene papuče su bile od crnog somota sa diskretnim ukrasima. Od u papučama je bio štogod posebno, odzvanjo je niki poseban zvuk pri svakom koraku.

Zimi su se nosile malo veće papuče drvenog đona, zvale su se cokole (klompe).

Čorape su bile vunene, sasvim duge jel štogod kraće ko zokne. Vrlo friško se čorape zaminjivaje kupljenim pamučnim tkz. patent čorapama u crnoj jel drapskoj farbi, a nosile su se i svilene čorape. Tu „čorapu” je iznad kolina pridržavala guma, široka tkz. „štrupandla”.

Torbe, taške, cekeri (kotarice) su bili obavezan rekvizit u rukama Bunjevki. Prvo su ji koristile da bi u njih metnile maramice, novce i svetu knjigu, krunicu (očenaše), ako bi išle u varoš i crkvu.

Torbe su bile prava viština, tkane od vune lipi šara, u nji su se mećale kupljene stvari, šećer, vanilija, čokolada, al i paket sa tekstilom. Torba se nosila vrlo spretno na livoj ruki uspravno. Imale su i drugu naminu, nosila se u njima i rana na njivu, a dica su za škulu u torbi nosila svoj pribor, a to je bila tablica, pisaljka jel „grifla” i sunđer (takog pribora danas više nema). U svečanim torbama se nosio kolač, udatoj ceri za Božić.

Taške il ridikle (francuska rič) ulaze u modu posli Prvog svitskog rata. Bile su male, od kože, lipo izrađene, pa čak i u raznim bojama, kako bi se što bolje uklopile u nošnju tj. ruvo.

Kotarice su bile izrađene od pruća, obično četvrtastog oblika, služile su za prinos kupljeni potriba, jel se u njima nosio sav onaj višak u rani, sir, puter, jaja, šta se prodavalo na peci.

Nakit su Bunjevke volile al se nikad nisu kitile priviše. On njim je pokazivo imovno stanje roditelja. Bunjevke nisu nosile đerdane, to je njima bila nepoznanica. One su nosile zlato, i to dukate, velike i male, uvik znalački urađene kod tadašnji zlatara. Dukati su se vezivali odrasloj divojki uvik u nizu od 5, 7, 11. Doduše, to je nakit, koji se nasliđivo, s kolina na kolino.

Mali dukatići su uvik bili ko ukras sa jednim velikim. Uvik se nisko nosilo oko vrata.

Ako divojka nije imala dukate, onda je obično imala tkz. dugački lanac, na kraju sa medaljonom jel malim satom. Ritko su se nosile narukvice, a ako jesu onda su bile opravljene od niza mali dukata, obično 5-6 komadi.

Daklem, Bunjevka se zlatom krasila, al nikad ne napadno i priviše, šta je, svakako, doprinosilo njezinoj otmenosti. U ušima je nosila menđuše od dukata, naročito pripoznatljivo za Baju i okolinu.

Dičija odića u iščekivanju prinove pripremo se mali štafir. Sastojo se od obavezne dugačke dunjice, u koju se mećalo dite. Porođaj je uvik bio u kući, na salašu, uz pomoć babice jel nike starije iskusnije majke jel rođakinje. Vrlo ufriško posli porođaja dite se krstilo u najbližoj crkvi.

Osim pelena, koje su bile kod kuće pripremljene od bilog flanela, dite se oblačilo u benkice, najčešće domaće izrade. Lagano se dite oblačilo u aljinice i čakčirice, košulje, u štrikane pulovere i čorape. Već od najranijeg doba znalo se koje odilo je za svaki dan, a koje je za nedilju, blagdan jel crkvu. Vrlo friško, pod uticajom građanskog društva, i bunjevačka dica su se oblačila slično onima u varoši. I njeve aljinice su izrađivane od somota, čojice i dr. Kaputi su bili od težeg štofa, uvik sa krznom, pa se kaput nasliđivo od brata jel sestre.

Na nogama su nosili kupljene cipalice na pucad. Zimi su priko cipala navlačili vunene kamašne. Kod kuće, naročito s jeseni i zime, nosili su gumene čizmice „Batine” proizvodnje.

Svaka kuća je obavezno imala kolivku, koja je završavala na tavanu.

MUŠKA BUNJEVAČKA NOŠNJA

Muška nošnja je bila neobična, pod uticajima razni, slobodno možemo kasti, geo-politički prilika.

Prvo, Bunjevac je upalio svoja ognjišta u bačkoj ravnici di je tio, jel ne, moro se bavit zemljoradnjom i uzgojom stoke. On je toliko zavolio svoj poziv i želio je ostat zauvik na zemlji. Ona je njegova i njegove obitelji raniteljica, on je do dna duše pobožan, pa za svoj veliki trud i marljivost ne traži puno od Boga, samo taliko da živi i prizivi njegova obitelj.

Na tim prostorima su se i u političkom smislu dešavala previranja, to područje je bilo Vojna Krajina, granica prema Turskoj, pa su kroz Krajinu prolazile vojske Austrijske carevine. Bunjevci nisu bili pošteđeni ko ni drugi narodi na tim prostorima vojni obaveza, oni su činili i popunjavali odrede graničara. Oblačili su se ko i drugi vojni podaniki, a u doba mira jel primirja na svojim salašima odića je bila „domaća”. Ukidanje Vojne Krajine i graničarstva svakako je imalo uticaja na prominu u odivanju.

U osnovi mušku odiću čine košulja, gaće, prusluk, reklija, čakčire, kaput, opaklija, čizme i opanke.

Sridinom XIX vika a posli revolucije 1848. godine, dolazi do ekonomskog uspona, poljoprivreda sve više postaje ekonomski značajna grana, šta se neminovno odrazilo na ekonomski status Bunjevca, tog zaljubljenika u svoju zemlju, koji kupuje zemlju, krči šume, zaorava livade, širi svoj posid, nosi svoje proizvode na peče, češće dolazi u varoš, susriće se sa varošanima, pa sve to utiče i na njegovo oblačenje. Kod muškaraca razlikujemo:

Svakidašnju nošnju – radnu
Svečanu za crkvu i blagdane.

Košulja i gaće: jedan i drugi odivni predmet je domaće izrade. Od grubog platna bile su košulje dugački rukava, malo nabrane na leđima, a bile su komotne.

Gaće su se vezivale u struku svitnjakom. Liti su gaće slobodne, a zimi su se obmotavale oko noga i na nji su se navlačile čakčire.

Gaće su takođe bile komotne, šivene rukom u 4-6 pola, dugačke do članjaka.

Prusluk se nosio priko košulje, bio je najčešće od crne čoje, uvik na zakopčavanje srebrnim pucadima. Mlađi momci, nediljom i svecima, nosili su prusluk od svile, jel pliša, obično dezeniran, al ne zdravo napadno.

Reklija je zdravoznačajan odivni predmet, sa košuljom je činio cilinu. Izrađivan je od tamne čoje. Izrađivali su ga krojači kod koji se nabavljo materijal a oni opet kupovali od tkz. angrosista iz Pešte i Beča. Reklija je obično bila do struka.

Čakčire upotpunjuju mušku odiću. Bile su uske i priljubljene nuz noge. Materijal je vunena čoja, ukrašena žinorima i obaveznim džepovima. Cakčire su svakako najvažniji dio muške nošnje, reklo bi se i odraz muškosti i ozbiljnosti.

Ukidanjem Vojne Krajine i graničarstva u mlogome se minja ekonomsko-kulturni život Bunjevaca na ovim prostorima. Uplovili su u ekonomsko-politički mirnije dane. Osićali su blagodat svog rada. Ekonomski se podižu, zbog poslova se češće sriću sa varošanima. Trgovina je oživila, kupuje se i prodaje. Kontaktira se i sa administracijom, posićuje se katastar, sklapaju se ugovori itd. Sve je to uticalo na promine u nošnji Bunjevaca. U njegovom oblačenju se minja na lipče, bolje i praktičnije. Čakčire minjaju svoj oblik 1920, Bunjevac oblači tkz. bričeš čakčire, koje su bile od kolina proširene i dobijale su šunkasti oblik, a odlično su se uklapale uz čizme.

Opaklija i pršnjak činili su zimsku mušku odiću. I jedno i drugo se izrađivalo od ovčjeg krzna. Ovčija koža se učinila, pa se nosila majstoru ćurčiji, i onda naručivala opaklija i pršnjak (popršnjak).

Opaklija je veliki krzneni ogrtač, rađen od 11-13 pola, dosiže do zemlje, doduše, bilo je i veći i manji. Oblačili su je kad su zimi sidali u sonce, pa čak i u kola, ako je bilo ladnije. Opaklija je služila i ko prostirka za odmor. Morala se čuvati od moljaca, pa je često bila iznošena na sunčanje. Ekonomski jače domaćinstvo imalo je najmanje 2-3 opaklije.

Opaklija zanatske izrade bila je ukrašena po rubovima crno-zeleno-crvenom vunicom, a na leđima je visila još jedna crna jagnjećija koža ko ukras.

Pršnjak je zimski odivni predmet, izrađen od krzna, pokrivo je, kako i sam naziv kaže, prsa. Štitio je od zime i vitra, zakopčavo se na ramenu i sa strane.

(Da pršnjak nisu nosili samo Bunjevci u ovim krajovima, dokaz je i slika „Mrtva priroda” slikana iz Srema od Martinovića).

Obuća – zbog napornog rada, a pod uticajem i klimatski prilika, Bunjevci su nosili opanke, papuče, čizme i klompe.

Opanki su kožna obuća zanatske izrade. Načinjena od jake goveđe kože-đon, gornji dio malo mekše kože, uvik sa jezikom naprid. Opanki nisu bili ugodna obuća dok se nešto ne razgaze. U nji je lako dospivala prašina pa i blato, al su se lako čistili jednim trešenjem. Opanki su se mogli nosit na bosu nogu, al i sa čorapama, obično debljim valjanim. Kažu da se Bunjevac teško odlučivo na gumeni opanak fabrike “Bata”.

Papuče su bila funkcionalna i ukrasna obuća. Papuča se nosila u opuštenijim prilikama, pa čak i u varoš. Izrađivane su od jake kože, đon, a lice od crne boks kože. One nisu bile ugodne dok se ne razgaze. Održavale su se viksanjem crnim „viksom” (kremom). Uz papuče su se nosile uredno štrikane čorope, koje su se ispod kolina završavale patent bodom, da bi lipče stojale i da se ne spuzaju. Papuče su trajale i po nikolko godina.

Klompe – drvena obuća bila je izrađena obično od nikog mekšeg drveta, zanatske izrade. Bilo ji u svim veličinama, pa su i muška dica nosila klompe. Klompe su štitile od zime, u nji se mećala čak i slama. Da ne bi žuljile ris noge, poniko je malo naprid oblago krznom. Snig zimi, ni pod jednom obućom nije tako škripio ko pod klompama. To je bila i obuća za dulja putovanja zimi, a i po blatu.

Čizme su najpokazaniji dio obuće bački Bunjevaca. Nosili su ji u varoš, u crkvu, i o svečanostima, digod se tribalo prikazat, brez čizama nije moglo.

I čakčire su bile podređene svojim krojem čizmama. Čizme su bile izrađene od kože, prvo tvrdi sara a kasnije su se izrađivale od mekše kože, mekani jel nabrani sara.

Obući, a pogotovo izuti čizmu nije baš bilo lako i jednostavno. Prvo, u čizme se nisu nosile ni zokne ni čorape, već obojki od parketa jel nikog mekšeg platna. Bilo je pravo umiće zamotat obojke oko nogu tj. stopala pa da se ne napravi nijedna bora koja bi mogla žuljat. Teško su se čizme i skidale, kogod je uvik moro pripomoći u skidanju čizama. Za svaki slučaj postojala je i jedna mala naprava zvana „sluškinja”, u koju se nekako zaglavila peta od čizme, a štapom se pridržavo gornji dio čizme, pa se kojekako izvukla noga. Pravi igrač-Bunjevac nije mogo igrat brez čizama, a papuče, opanki jel klompe nisu mogli dočarat virtuoznost u igri ko čizma, pa još kad je bila ukrašena mamuzama, onda je igra bila izvedena do savršenstva.

Šešir, šubara – nikad Bunjevac nije išo gologlav. Gologlav je bio samo za astalom, pri molitvi jel u crkvi.

Liti je nosio šešir, obično crni od filca, a riđe slamnati. Šešir se kupovo al i friško habo, od znoja, sunca i prašine. Bunjevac je uvik imo makar dva ako ne i više šešira. Jedan je uvik bio svečani, za odlazak u crkvu jel u slučaju smrti, kad nijedan bunjevački pokojnik nije saranjen brez šešira.

Zimi su se nosile šubare od jagnjećijekože, i sa spoljne i unutrašnje strane. Šubare (šepice) su se nosile od jeseni do prolića. Štitile su glavu od vitra i zime.

Za svečane prilike nosile su se astraganske šubare. One su bile daleko skuplje, al i uglednije, nosili su je bogatiji momci.

Štap, sat i buđelar su obavezni dodatni dilovi nošnje. Stariji ljudi, virujemo iz potribe, nosili su štap, čobani kuku. Stap je bio od finog drveta zvani „višnjevac”. Sa početkom XX vika počeli su stariji ljudi nosit sat, uvik džepni, u džepu prusluka, prikačen lancom, srebrnim jel zlatnim za petlju od prusluka. Samo je dida imo privilegiju da čeljad obavištava „koje je vrime”.

Buđelar je vrsta novčanika pravougaonog oblika, sa dosta prigrada izrađen od najfinije kože, tu su se mećali novci i važniji dokumenti. Uvik se buđelar mećo u džep unutrašnji od reklije, uvik na desnu stranu jel u desni džep. Mali buđelar, u obliku potkovice, kožne, mećo se u džep od čakčira, tu se držo sitan novac i po koji dukat. Iz takog buđelara obično su se nagrađivali unučad forintom, a kasnije dinarom.

Zimski kaput – pod uticajom građanskog društva, već posli Prvog svitskog rata, muško odilo se dopunjava savršenim zimskim kaputom, koji se oblačijo priko reklije. Ručno je izrađivan od najfinijeg engleskog štofa, u prvoj varijanti od crne čoje sa somotskom kragnom, kogod ukrasom. U drugoj varijanti se izrađivo od krombi štofa, čiste fine vune. Siven je do iznad kolina, sa kragnom od astraganskog krzna i kožicom postavljen. Činio je toliko lip i kvalitetan odivni predmet, daje to danas neponovljivo. Materijal se kupovo u Subotici, koja je imala nikoliko tekstilni radnja, sa neponovljivim tekstilnim uzorcima. Uz dobro održavanje, vik taki kaputa je bijo i priko 100 godina.

Kožni kaputi, kratki, bili su takođe u upotribi izmed dva svitska rata. Kratko šivani, imali su dosta športsko-radničku funkciju, al već 50-ti godina prošlog vika iščezavaje.

Košulje, muške koriste se već u 20-im godinama XX vika, kupuju se gotove a i šile su ji krojačice. One su dezenirane, ne više isključivo bile, ali zato su u svečanim prilikama uvik prisutne bile košulje.

Tkanje i vezovi u bunjevačkoj nošnji.

Ovo bi mogla biti posebna tema, al ona je ipak dobrim dilom vezana za nošnju.

Tkanje je bio težak i zaktivan ženski poso.Tribalo je u kući nać mista za stan-razboj, pa nabavit osnovu za tkanje, mislim na pamuk i kudeljnu pređu, vunu. Posli je slidilo bojenje, sve je to bio ogroman poso, pa kad se zna da ženska čeljad nisu bila pošteđena ni poljoprivredni poslova (sijanje bašče, kopanje, rukovetanje), onda možemo samo zamislit koliko je žena bila opterećena.

Tkale su se ponjavice, na kojima se spavalo. Pa su se od grubljeg prediva tkale slamarice, koje su se punile kuruznim ljuskurama, riđe slamom. Ponjavice su tkane u 2 pole, pa su sastavljane.

Pokrivalo se, doduše, i zimi i liti dunjama, koje su se punile perjom a to je opet iziskivalo uzgoj gusaka. Čupanje perja isto nije bio lak poso. Guske su se čupale 2-3 puta godišnje.

Tkale su se i tkz. krpare, to su bile prostirke po sobi, obično je krparama bila zastrta čista soba.

Krpare su se tkale od starog platna, koje se kidalo u tanke niti, smotavalo u klupčad, i pomoću kudeljne osnove su se tkale, Širina je bila 70 cm a dužina je zavisila od potribe kuće.

Vez se dilijo na:
- bili vez
- zlatni vez
- svileni vez

I to je tema za sebe, jel di god se moglo, na košulji, bluzi, džegi, marami, vezlo se i vunom i zlatom i svilenim koncom.

Mara Malagurski je o vezu kazala da su mloge neznane žene vezilje prošle tijo i nečujno, al su ostavile iza sebe bogatstvo naše narodne duše i srca, a tako i neizbrisiv trag lipote utkane u najlipče materijale.

Bili vez je bio vrlo prisutan u svim oblicima odiće, di god je bilo moguće, to su košulje, donje suknje, posteljina, peškiri, čašapi i dičija ruvašca. Šlingovalo se u svaki slobodan trenutak, naročito liti u ladovini kakog povećeg stabla, jel opet u dugim zimskim noćima. Dugo spavanje nije bila privilegija bački Bunjevaca.

Da bi vez bio što lipči, u pomoć je morala bit pozvana trukerka, koja je prvo mustru natrukovala, pa se po njoj radilo. Žene su katkad i same trukovale, kadgod čak i običnim plajbasom.

Bili vez se radio DMC koncem francuskog porikla. Najviše su se radile tkz. cakne na suknjama, rukavima, uzgljancama. U bili vez spada i azur, to je izvlačenje niti na materijalu, pravilni žica odnosno tkanja, tu je stvaralaštvo posebno dolazilo do izražaja. Azur je mogo bit i deblji, sa više izvučeni žica, i tanji. Izvlačenjem žica mogli su se ostvarit nezapamćeno lipi radovi.

Vrsta „rišelje” veza se obično radila na doljnjim šifonskim suknjama, al to su radile već iskusnije vezilje, kada su se posli urađenog dezena jel mustre isicali dilovi, pa su ostale šupljike stilizovani figura i cvića.

Zlatni vez je skup, zbog zlatni niti. Radile su ga iskusne vezilje, da ne kažemo profesionalke.

Taj zlatni vez se radio na atlasu za ruva, pa je čitavo ruvo bilo izvezeno zlatnim vezom. Zatim džege, pa marame za glavu i za vrat i konačno košulje, i ženske i muške, al samo one koje su pripadale svečanoj narodnoj nošnji. Zlatnim vezom su se ukrašavale još i somotske papuče.

Svileni vez se radio svilenim koncom, razni farbi. Nije mlogo korišćen, jel je konac bio vrlo ositljiv i jako se mrsijo. Sa njim su se vezli ukrasi na somotu a još lipči je bio na pajicama, i na lakim suknenim ruvima.

Ovaj vez je kasnije zaminjen fabričkom izradom. Bunjevke su tim vezom ukrašavale doljnje suknje. Naročito ga je puno bilo kod žena u Slavoniji, Međumurju i Zagorju.

Održavanje rublja je poso kojim se opet bavi žena. To je bila njezina obaveza, održavanje, pranje, peglanje, roljanje i slaganje u dolafe i šafunere. Bunjevci to jednim imenom zovu – pranje košulja.

Svaka od navedeni radnji nije bila laka, tražila je fizički napor, al i spritnost. Bio je dan posebno određen samo za pranje odila – ruva. Prvo se odvajalo rublje. Bilo rublje je išlo obaško, šareno takođe, a bilo se odabiralo prema zaprljanosti. Pralo se iz 3 vode i na kraju ispiralo u plavilu, pa štirkalo i višalo na štrange, obično na promajnom mistu, između jaki drva. Štrange su vezivala obično muška čeljad ako su bili raspoloženi, ono je moralo bit uvik podpačeno tkz. podpačilom (jači komad drveta najednom kraju rašljast). Bili veš se iskuvavo posli prve jel druge vode, zatim se bilio na suncu, a zimi na mrazu.

Veš se trljo na tkz. pralji, koja se postavljala u korto, koje je stalo na nogarima da se pralje, žene, ne bi morale saginjat. Pralja je rebrasta limena ploča uokvirena u drveni ram, po njoj se trljalo mokro i nasapunano rublje.

Zaplavit veš – zrnca plave boje mećana su u poslidnju vodu za ispiranje, isključivo bilog veša, i to košulja, posteljine, sukanja i dr. Veš je onda dobijo prilipu farbu, biloplavkastu i dilovo je bilje.

Sapun možmo slobodno kazat, bio je isključivo domaće proizvodnje. Tkz. mašćura, otpatci od obrizane slanine jel šunke, stare žmare, užegla mast, brižno se čuvala u kakoj zatvorenoj staroj kačici. Obično s prolića se kuvo sapun, još jedan poso bunjevačke domaćice. Uz pomoć masne sode, kuvo se sapun, sadržina se livala u napravljene kalupe, pa kad se stvrdne rizo se na kocke, dizo na tavan da se osuši, što suvlji tim bolji.Tim sapunom se pravo veš, al se održavala i lična higijena.

Nikolko riči samo o održavanju ruva: posli pranja, peglanje je ušlo u naviku
početkom XX vika.

Tačno se znalo staje od rublja za peglanje a šta za tkz. roljanje.

Roljka je glomazna drvena naprava koji nije imala baš svaka kuća. Znale su se i 2-3 obitelji služit jednom roljkom. Ona se sastojala od drvenog stalka, sa 2 drvene rolne (drvene okruglice-valjkovi), na koje se namotavo veš. Gornji dio je bio isto drveni, u kojem je bio obično postavljen kaki teški kamen. Povlačenjem drveni rolni tamo-vamo dobio se lipo izpeglan veš, prosto staklastog izgleda.

I tako je bunjevačka žena, svojim umićem, bila univerzalna, ne samo kao domaćica kojoj se nijedan poso nije mogo otet, nego i ko odličan račundžija obitelji, brez čijeg rada i domišljatosti se ne bi postigo ekonomski ni kulturni napridak etnosa.

Polovinom XX vika, jel bolje kazano, posli pedeseti godina, sve se suštinski minja. Mlogi se „prirušavaje”, zapostavljaju jel napuštaje svoju nošnju, koja je tako lipa, izuzetna i pripoznatljiva. Sve se pojednostavljiva, industrijalizacija utiče na sve dilove života, i na način oblačenja, modu, pa i ponašanje. Svakako su tu prisutni i novi oštri „vitrovi” socijalističko-materijalistički odnosa, življenja i diktata.

Fala onima koji nisu zaboravili lipotu, vridnosti bunjevačke nošnje, pa je pomno čuvaje u svojim obiteljskim riznicama jel muzejima.

Kulturno-umitnička društva se trude da dočaraju bunjevačku narodnu nošnju, koja se koristila u raznim prilikama.

Vrime je učinilo svoje da je danas malo originala, a obnavljanje za sada je, praktično, i nemoguće, jel tog materijala više jel nema, jel nema tako višti ruka i majstora koji to možedu u originalu kako je bilo izradit.

Zato će i ova zabiluška, bar donikle, čitaocu dočarat kako se kadkod živilo, radilo i oblačilo.

Literatura:
Mara Malagurski Đorđević, Stara bunjevačka nošnja i vez, „Glasnik Jug. Prof. društva knj. XVIII”, Beograd, 1938.
Mara Malagurski Đorđević, Bunjevka o Bunjevcima, Subotica, 1941. god.
Dr Jovan Erdeljanović: „0 poreklu Bunjevaca”, Beograd, 1930.
Dr Ante Sekulić: „Bački Bunjevci i Šokci”, Školska knjiga, Zagreb, 1989. god., str. 189

Kazivanja:
Rože Kalman, Sombor
Estere Kalman, Sombor
Jolice Džikić, Sombor
Muzej grada Sombora

Zahvaljujem se na pomoći dipl. etnologu prof. Dušanki Ogar

Priredila: prof. Marija Bojanin

 

Bunjevački običaji

Kraljice

 

   Kraljice su narodni običaj koji su Bunjevci doneli iz svoje pradomovine i izvodili su ga sve do četrdesti godina prošlog vika. Iako je to vrime koje se pominje u knjigama, Manda (rođ. Buljovčić) Mačković iz Subotice pripovida daje ona ko cura išla u kraljice 1953. i 1954. godine. Razlog zašto više nisu išle ne pamti.

Na osnovu bogato prikupljene građe Vuk Karadžić je „došao do saznanja da su neke… obrednepesme, stare i do hiljadu godina”, a međ njima i kraljičke.(Rečnik književnih termina, Nolit, Beograd, 1992, str. 538) Zato nije ni čudo što su stari Bunjevci kadgod ove pisme nazivali starovinjske. Porid ovi pisama ima i oni koje su novije. Nji je lako pripoznat po temama o kojima pivaju, dok je za nike i jasno naglašeno da su stvarane u novija vrimena. Take su kraljičke o katanama, koje su nastale zbog velikog stradanja Bunjevaca u ratovima tokom XVII vika i kasnije za vrime I svitskog rata. Tu je i jedna malo poznata grupa novi kraljički pisama koje su nastale u današnje vrime tokom osamdeseti i devedeseti godina prošlog vika.

Obred i običaj uzimaju se ode ko sinonimi, s obzirom da su oni sastavni dio obredno-običajne kulture i razlika med njima ode se gubi. Obredne pisme se izvode kolektivno, tačno ponavljaju određenu cilinu, uz nju iđe i određena verbalna pratnja. Ova obredna „obaveza” zaslužna je što su se tekstovi pisama tako dugo i dobro sačuvali. A u njima su i običaji razvili poseban i bogat jezik simbola.

Kraljice su ,,deo agrarne magije i kulta božanstva plodnosti a pripadale su običajima oko letnje solsticije (22. juna). Pod uticajem crkve, stara su verovanja hristijanizovana i vezala su se za praznik Duhova (Trojice) , koji pada u vreme oko letnje dugodnevice.”(Rečnik književnih termina, Nolit, Beograd, 1992, str. 402) Zbog pripeva „Ljeljo,, na kraju svakog stiha istraživači smatraju da su to pisme koje su ostatak iz paganskih vrimena, kad su stari Slovini ovaj obred izvodili božanstvu plodnosti. Smatra se i da ,zbog postojanja opšteslovenskih mitskih bića, rusalki, koje potiču od duša utopljenica (pa se taj praznik mogao identifikovati sa Trojicama, hrišćanskim praznikom vezanim za mrtve), smatraju da su Rusalije bile praznik iz kulta predaka. “(Karanović Zoja, Antologija srpske lirske usmene poezije, Svetovi, Novi Sad, 1996, str. 279) Na njega upućiva i to što su kraljice na glavi u kruni imale i ogledalce, koje je uvik simbol onostranog (mogućnost komunikacije sa pokojnima, tj. precima). No, ono njim je služilo i za zaštitu od zli sila i uroka, kojima su bile izložene u mnoštvu svita koji su ophodile. Misto ogledalceta, Bela Gabrić u knjigi „Bunjevačke kraljičke pisme” (Subotica 1996), kaže da su cure na glavi imale malu svetu sliku. To je svakako običaj novijeg vrimena, kad je pagansko prišlo u religiozno i kad ova slika štiti kraljice, a ne ogledalce i priko njeg pokojni – preci.

Obred kraljica u Vojvodini, koliko je dosad poznato, prvi je pominio Vuk Karadžić u „Srbskoj narodnoj pjesmarici” iz 1815. godine, al samo one iz Srema. Da bi 1818. godine u „Riječniku” napiso da se kraljice izvode i u Bačkoj i Banatu. Kaže i kako je svećenstvo ovaj običaj zabranjivalo, što cigurno nije bilo tačno. Zato stoje ovo jedan od oni običaja koji su se najduže zadržali u Vojvodini, pogotovo u Bačkoj i kod Bunjevaca. Triba kazat da su kraljice vodili i Šokci i Srbi u Vojvodini, te da se i kod jedni i kod drugi isto običaj dugo zadržo.

Jovan Erdeljanović u knjigi: „0 poreklu Bunjevaca” (Beograd 1930), je kazo da se ovaj običaj iz severnog dila Bačke i Banata razlikuje od istog koji se izvodi u drugim dilovima zemlje. Podkripljujuć time tvrdnju da su bunjevačke kraljice autentične.

Ovaj običaj, s obzirom na njegovu starost i dužinu izvođenja pritrpio je tusta izmena, prateći tako napridak vrimena u kojem je izvođen obred, koji je kasnije posto običaj.

Iako u osnovi isti, opet se, iz mista u misto, drukčije izvodio, el su se drukčije zvale učesnice, el su se drugačije cure oblačile…

U tekstu koji slidi biće opisano „vođenje kraljica” u Subotici, onako kako je to opisano u literaturi koju sam na ovu temu uspila nać, i uz pomoć kazivanja Kate Kuntić iz Subotice.

Kraljički pisama, koje su pivale kraljice, ima digod oko stotine. One, uglavnom nisu sve zabilužene, a samim tim ni sačuvane od zaborava. Milivoj V. Knežević je u knjigi “Bunjevačke narodne pesme” zabilužio tridest, a kaže da ji je imo šezdest, al zato što nisu sve bile umitnički vridne nije ji ni unosijo u knjigu. Ive Prćić i je takođe skupljo i objavio u knjigi „Bunjevačke narodne pisme” (1939). U njoj ima 108 zabiluženi pisama. Bela Gabrić i Ante Pokornik objavili su zdravo iscrpnu knjigu „Bunjevačke kraljičke pisme” (1996), u njoj je zabiluženo 137 stariji pisama i 30 oni koje su nastale devedeseti godina prošlog vika, kad je ovaj običaj opet obnovljen.

Oblik stiha u kojem su ispivane kraljičke pisme je šesterac sa nestalnom cezurom. Pivale su ji sve učesnice običaja, horski, uz jednoličnu melodiju i bez pratnje instrumenta. Ako je falio koji slog u stihu da bi bio kompletan dodavane su najčešće riči „nane” il „majko”, a po potribi dodavane su i druge.

Ode triba naglasit da se sve kraljičke pisme ne pivaju isto, zato što se i one dile na: koračnice, vesele i žalosne.

Koračnice su se pivale dok su išle od kuće do kuće. Melodija koračnica je živa, jednostavna i brzog ritma, čime je bila odlično prilagođena potribi.

Vesele pisme su se pivale dići, mladima i u ovu grupu su se ubrajale i šaljive. Izvođene su tako što je njev ritam bio ništo sporiji od koračnica. Naglašena njim je melodijoznost, nežnost i blagost.

Žalosne kraljičke pisme su o katanama i one koje su pivane siročićima. Njeva melodija je tužna i takim se glasom i pivaju, da bi naglasile njev sadržaj.

Ovaka podila med pismama primećiva se i u njevom izvođenju. Vesele pisme kraljice pivaju okrenute jedna prama drugoj i stoje dvi po dvi i lagano pocupkuju. Dok se na pripiv Ljeljo odignu petama od zemlje, pa se lagano poklone. Žalosne kraljičke pisme cure su pivale tako što stoje okrenute jedna prama drugoj, a na pripiv se ne naklanjaju i ne pocupkuju, već se lagano njišu. Krune su skidale sa glave i držale ih u livoj ruki (u visini pojasa), kasnije se krune nisu skidale zato što ji je teško posli namistit.

Tematika pisama je raznolika, a u svakoj kući pivana je ona koja najviše pasuje: sirotici, sirotanu, đaku, ditetu, divojki, momku, katani, udovici, udovcu, lovcu, pijancu… Ovaj široki raspon tema ukaziva na to da su kraljice obred plodnosti, koji je naminjen čiloj zajednici i svakom pojedincu u njoj.

Kraljice se izvode na Duhove – Dove i njima se obilužava kraj uskršnji praznika. To je pomičan svetac, tako da nema svoj stalni datum održavanja. Novi zavit kaže da je to blagdan kad je Krist svojim učenicima podario Duh Sveti i dao njim moć govora na više jezika. A oni su ovaj dar, na dan rođendana Crkve, razumili ko svoj misionarski zadatak da idu propovidat radosnu vist po cilom svitu.

Običaj je da se na Dove rano ujtru okite pendžeri i kapije na kući, a na salašima još i volarice, kokošinjci, obori i čardaci. To je bio poso mladog svita iz kuće.

Kraljice el „vođenje kraljica”, kako se još ovaj običaj nazivo, počimo se na dan Dova, tj. išle su prvi i drugi dan, a I. Prćić i Milivoj V. Knežević kažu da se išlo i treći dan. Sva tri dana vođenja kraljica pominje i Bela Gabrić.

Dan prije Dova, poslipodne, one bi se sastajale u kraljičinoj kući, di bi se dogovarile otkaleg će krenit obalazit selo (el varoš), koje će se pisme pivat i da podile koja će šta bit. Nisu se one na taj dan sastale prvi put, još od kraja Uskrsa nalazile su se i uvižbavale pivanje kako ne bi grišile prid svitom. U učenju pisama pomagala njim je uvik jedna starija žena koja je i sama ko cura išla u kraljice.

U kraljice su išle mlade cure, najčešće od 10 do 15 godina, posli ovi godina one su se povlačile i to pripuštale mlađima. Išle su u grupi od 8 cura. Bile su obučene u bilu šlingovanu bluzu i suknju. Išle su bose, a u novije vrime u bilim čorapama i crnim lagovanim cipalama. Na glavi su imale vince – krune od cvića ukrašene perlicama, pantljikama i ogledalcetom, priko kojeg je bio metnut đerdan. Kose su uplitale u pletenice, noć prije kraljica, a sutradan ujtro su ih rasplitale i tako išle. Obalazile su gušće naseljena mista, sela, varoš el ušorene salaše, dok one raštrkane nisu. Razlog je cigurno velika udaljenost, a i to što su u ona ranija vrimena divojke išle bose.

U Subotici nisu nosile barjake el mačove, ko što je to zabiluženo u Bajmoku. Išle su u paru po određenom rasporedu: prvi par su pridnjaci, zatim iđu sabljari, pa diver s kraljicom (koja je bila najmlađa od svi cura) i na kraju ban i banica.

Dok su išle i pivale su, a na pripev Ljeljo bi zastale, odigle se petama od zemlje i naklonile se. Sto izgleda ko da stalno pocupkuju, dok su njim đerdani lupkali o ogledalca, od čega se čuo potmo zvuk. Kad krenu od kuće pivaju ovu koračnicu:

„ Mi selu iđemo,
Selo od nas biži,
A što od nas biži.
Mi mu ne iđemo,
Da ga porobimo,
Već mi mu iđemo,
Da ga veselimo!”

(Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930, str. 11)

Kad ji zaustave isprid kake kuće onda pivaju ovu veselu pismu:

„ Mi ode dođosmo,
Prid najbolje dvore.
Vode zaiskasmo,
Vode nam ne dadu,
Već nam vina daju:
Vina ne pijemo,
Da se opijemo,
Da se opijemo,
Već, vode pijemo
Pa da mudrujemo. ”

(Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930, str. 13)

Posli ove uvodne pisme, domaćin se obraćao kraljicama s ovim ričima: „Ajde, kad mudrujete, pivajte od junaka, pivajte od divojaka, pivajte od đaka, pivajte od jedinka, od jedinice, pivajte od siročeta, Ud. – prama tome ko koga ima. ” (Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930, str. 14) Posli ovi riči kraljice krenu pivat svoje pisme koje su birale spram tog koga ima u kući u koju su došle. U jednom mistu bilo je više grupa kraljica. Svaka od nji imala je svoje kuće koje obalazi, a onda je „išla na teren od drugi”. Dešavalo se da se one na putu sustriju. Ovom pismom su se pozdravljale:

„Il nam se klanjajte
Il nam krune dajte,
Il ćemo se biti,
Pa će krvi biti,
Krvi do kolina,
Mesa do pojasa. ”

(Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930, str. 13)

Tekst pisme jasno kaziva da su se znale potuć. To se dešavalo najviše ako zađu u „tuđ” sokak, el ako je koja od divojaka imala momka a išla je u kraljice, što nije bilo dozvoljeno. Zbog taki stvari tuča je bila obavezna.

Još na početku je napominjeno da su se kraljice vodile i u južnoj Bačkoj, di je bilo još strasniji primera:
„Priča se da su i u Bačkoj išle kraljice do 1853. godine, pa ih je tada vlast ukinula. … Pričaju da su se često između sebe tukle, mačevima, kada bi se na putu sretale. Otuda je, vele, i ravnica pored Curuga, dobila ime devojačka humka.jer su se na to mestu kraljice tukle i izginule. Slušao sam i dai u Banatu i Sremu ima po jedna devojačka humka. ” (* Kićine pesme, Zbirka srpskih narodnih pesama, Knjiga I, Jadran, Beograd, 1924, str. 54)

Svaka domaćica je bila „… počašćena i sretna što su kraljice posjetile njenu kuću tim prije, jer se nekad vjerovalo da kraljice unose radost, veselje i sreću u seljačke kuće.” (Velin Stjepan, Etnografija Južnih Slovena u Mađarskoj, Budimpešta, 1975, str. 84) Kad kraljice dođu u kuću one su pivale najčešće nasrid avlije el u ambetušu. Domaćin metne stoc i na njeg izvezenu uzgljancu, na koju sidne kraljica. Onda se ostale divojke poredaju, okrenu jedna prama drugoj i krenu pivat. Kraljice su za svoju pismu najviše darivane sa jajima, divenicom, šunkom, a u novija vrimena davali su se novci. Ako koja kuća ne primi kraljice el ji na kraju izvođenja običaja ne daruje, virovalo se da će je stignit kaka gadna nevolja.

Stihovi ove pisme ukazuju daje zdravo stara, što se mož zaključit po tom što čuva stare motive o vilama koje kolo vode. I svakako je primer jednostavnosti i lipote narodne poezije.

Ćeri jedinici kraljice su vako pivale:

„Jedinica Mara,
Više nego granja!
Savi, savi grane
Na sve četri strane,
Tamo vile, nane,
Divno kolo vode
I u kolu, nane
Jedinica Mara
Divno kolo vodi
I pismu izvodi. ”

(Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930, str. 47)

Kraljice su obavezno obalazile i plebaniju. Tamo su pivale ovu pismu:

„Gospodin plebanoš,
Ustaj, pa pošetaj
Iz ćele u ćelu,
U baštu pod ružu,
Kud Gospodin hodi,
Za njim cviće rodi
Svakojake fele:
Modre i zelene,
Žute i crvene, –
Ruža se razvila,
U kalež savila,
Na oltar nošena,
Misa govorena. ”

(Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930, str. 47)

Ovo je primer religiozne izuzetno lipe pisme, skladnog i odmirenog narodnog izričaja, koja divani o Gospodinu našem Isusu Kristu i njegovoj žrtvi za nas. Koji je dao svoju krv za spasenje svita, koju mi pijemo iz kaleža, i o čemu se divani na svakoj svetoj misi.

Tamo di u kući ima đaka kraljice su pivale vako:

“Evo naših đaka -
Na izbor junaka
I med njima, nane,
Đače samouče.
Đače samouče
Sam knjigu nauči.
Iz knjige mu kažu,
Da lulu ne puši;
Iz knjige mu kažu
Da sablju ne paše,
Da konja ne jaše,
Da curu ne Ijubi;-
Iz knjige mu kažu
Da majke ne cvili.
A l on lulu puši,
A l on sablju paše,
A l on konja jaše,
A l on curu Ijubi-
Pa on majke cvili.”

(Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930, str. 50)

Đače, iako ga knjiga ne uči tako, postaje muškarac i junak, ali i taki on za majkom plače.

U kući di je divojka znala se pivat i ova pisma:

Rozina molba

“Loptala se Roza
Zlaćanom jabukom.
Bacili je momci
Gori u oblake.
Al besidi Roza
Gori, oblacima:
Oj oblaci, đaci,
Po Bogu braćaci,
Vratite mi moju
Zlaćanu jabuku,
Došli su mi gosti -
Gosti od radosti:
Svekar i svekrva,
Diver ijetrva
I mog Iva momci. ”

(Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930, str. 55)

I ova pisma porid svoje lipote pokaziva koliko su kraljičke pisme stare, zato što u njoj ima tragova paganskog virovanja di vladari upravljaje dešavanjima u prirodi. Božanstva imaju zadatak da probude prirodu, i da se bore protiv svoji neprijatelja (zime). Ovako tumačenje mož nam onda objasnit i zašto se dvi kraljičke povorke nisu smile susristi i zašto su se onda, ako se to i desi, tukle.

„Kad kralj/ica pobedi, dakle nastaje proleće/leto, što potvrđuje vegetativnu funkciju obreda. ” (Karanović Zoja, Antologija srpske lirske usmene poezije, Svetovi, Novi Sad, 1996, str. 278) Dok se obred odvija kraljica sidi a ostale divojke igraju oko nje, i ne smidu stati, jel bi onda stalo i bilje da raste. Bosonoge one dodiruju zemlju i tako na nju prinose svoju plodnost. Iz tog razloga su njim i kose raspuštene, zato što se virovalo da upletena kosa usporava, ako ne i zaustavlja sve oko sebe, pa tako i prirodu.

Kraljičke pisme, porid tog što su običajne i obredne, upućuju i na tragove inicijacije (prilaska iz jednog stanja u drugo u ovom slučaju iz neudati u udate), di one zajednici pokazivaju sebe iduć od kuće do kuće, iđu „tražit misto” di bi se mogle udat, otaleg u pismi: svekar i svekrva, diver i jetrva.
U pismama se tuguje i nariče, pa čak i proklinje. Taka je i ova pisma, koja divani o nesrićnoj ljubavi.

Divojka neće za nedragog

„Zaspala je Kata
Gori, na čardaku.
Kraj nje sidi majka,
Bile dvore slaže:
Spavaj, spavaj, Kato,
Moje dite drago!
Kome te je, Kato,
Obećao babo -
Obeć ‘o te, Kato,
Stipićevom Josi!
Al’ besidi Kata:
Kad vidite nane,
Josine svatove,
Iznes ‘te me, nane,
Prid dvor na sunašce,
Pokrijte me, nane,
Bilim burundžukom,
Podviknite, nane,
Tanko glasovito,
Vrlo žalovito:
Umrla mi Kata!
Kad je doš ‘o Joso
S njegovi svatovi,
Ali ide Joso
U zelenu goru.
Pa privrće Joso
Drvlje i kamenje
Pa on traži, nane,
Zmiju šarovitu,
Al’prokleta, nane,
Ta junačka ruka -
Mal se nisam, nane,
Na nju nasmijala!”

(Karanovic Zoja, Antologija srpske lirske usmene poezije, Svetovi, Novi Sad, 1996, str. 81)

Smrt boljanog Ivše

„Razbolje se Ivša
I zažele nane,
Da mu Manda dođe
Al’besidi Ivša:
Gradi, gradi, nane,
U avliji bašču,
Pa sadi nane,
Svakakog cvića,
Za najviše nane,
Žutog tulipana -
Žutog tulipana
Bilog ljiljana:
Ne bi l’, došla nane,
Ta Manda divojka!
Sve su cure, nane,
Redom dolazile:
Cvićom se kitile: -
Ne dolazi nane
Ta Manda divojka.
Al’besidi Ivša:
Kopaj, kopaj, nane,
Bunar podpendžerom,
Sve će cure, nane,
Redom dolaziti
I vodu nositi:
Ne bi l’ došla, nane,
Ta Manda divojka.
Sve su cure nane,
Redom dolazile
I vode nosile -
Ne dolazi, nane,
Ta Manda divojka.
Kad je bilo, nane,
Sunce na za ‘od,
I kolu je, nane,
Bilo rasi ‘odu,
Al’izaš’o Ivša
Pod pendžer na gredu,
Pa s’obazre Ivša
Na sve četri strane:
Ondud iđu, nane,
Mandini svatovi,-
Ne vidi se Mandi
Toga bilog lica
Ispod toga, nane,
Zelenoga vinca;
Ne vidi se Mandi
Ti plavi’ očica
Ispod tije’, nane,
Dugi’ trepavica!
To Ivša izusti,
Pa dušu ispusti.
Pritrčala Manda,
Dušu pridržala
U bili keceljac,
U zeleni vinac.”

(Karanović Zoja, Antologija srpske lirske usmene poezije, Svetovi, Novi Sad, 1996, str. 83)

Među najlipče kraljičke pisme ubrajaju se one koje su pivane katanama. Pivale su se kod oni kuća koje su imale koje muško čeljade u katanama (vojski). Puno je Bunjevaca stradalo na tuđim frontovima, ratujuć za Austriju, Tursku tokom XVII vika i posli za vrime I svitskog rata. I to sve za tuđu korist i privlast. Ove pisme su vrlo slične i groktalicama, starim bunjevačkim epsko-lirskim pismama, jel pivaje o ratnim stradanjima, boli i žalosti oni koji su ostali brez svoji najdraži. U stihove bi kraljice umetnile i ime vojnika koji nije došo kući. Čime je bilo još više naglašeno tužno osićanje.

Odlazak momka u katane

„Sinoć kasno knjiga
Iz Budima stigla
Dulićevom Ivi:
Kupi, kupi, Ive,
Momke u katane:
Di je jedan u nane
Ne vodi od nane;
A di su dvojica
Braću ne rastavljaj;
A di su trojica
Otud po jednoga;
Di su četvorica
Otud po dvojicu.
Rano rani Ive,
U nedilju ranu,
Prija mise rane,
Prija blagoslova
Baš kad su junaci
Na blagoslov pošli,
Kupi, kupi Ive
Momke u katane:
Di je jedan u nane,
On vodi od nane,
A di su dvojica,
On braću rastavlja.
A di su trojica
Otud po dvojica;
Di su četvorica,
Otud po trojica.
Kad su očli mladi,
Pod budimske ravne,
Al’besidi Ive:
Okren ‘te se, braćo,
Našem bilom dvoru:
Kako nam je braćo,
Dvore potamnilo!
Sad se naše majke
U crno uvile;
Sada naše sele
Venu kao jele;
Sada naše ljube
Venu ko ruže;
Sad naša dičica
Sinja kukavica:
Nit ‘po svitu smidu,
Niti krušca jidu;
Nit’ vodice piju,
Da krušac zalijul”

(Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930, str. 59)

Majkine suze i tuga bile su najveće i najduže:

„Glas dolazi nani
sa bojnoga polja
Daje teške rane
Ranko zadobio.
Teške rane, Ranko,
Nije pribolio,
U dalekoj zemlji
Dušu ispustio.
Kad je čula nana
Te žalosne glase,
U srce je bolna
Strila udarila,
Pa je govorila:
O moj mili sine,
Ti teško ranjeni,
Alaj tebe majka,
Na žalost odrani,
Da se može majka,
Ticom učiniti,
U kljunu bi majka
Svete vode dala,
Pogubljenom sinu
Na grob poslala.
Dedpošetaj kralju, kralju,
Poklon barjaktaru,
Okreni se kolo,
Kolo naokolo. ”

(Gabrić Bela i Pokornik Ante, Bunjevačke kraljičke pisme, Subotica, 1996, str. 105)

S obzirom na veliki broj poginuli vojnika, jasno je da je za njima ostalo i puno siročadi. Njima su kraljice ovako pivale:

“Sirotica Mara
Nigdi nikog nema,
Ni sele, ni brata,
Samo jednu strinu
I još jednu ujnu.
Strina “zastrinjiva “,
Ujna “zaujniva”:
Kad joj kruva daju,
Kamena joj dadu;
Kad joj kosu pletu,
Guštera upletu;
Kad na vodu šalju,
Vragu je pridaju.
Nigdi nikog nema,
Ni sele, ni brata,
Samo jednu strinu
I još jednu ujnu. ”

(Gabrić Bela i Pokornik Ante, Bunjevačke kraljičke pisme, Subotica, 1996, str. 109)

Vragolasti i šaljivi pisama je zdravo malo. Med njima je najpoznatija:

„ Zec Boga moli,
Lisica ga dvori,
Na lisici perce,
Na kurjaku zvonce.”

(Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930, str. 30)

Taka je i pisma ,Sitna šteta”

,Izgorila majko,
Didina koliba.
Silna joj se, majko,
Šteta dogodila:
U kolibi majko,
Santa – kvočka bila
I ćoravo pile;
Krnja zdila, majko,
I didna, majko,
Nova japundžija: –
Kad je glediš, majko,
Ni zakrpa nema,
Kad je miriš, majko,
Konci je pritežu. ”

(Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930, str. 31)

Kraljice su pivale i dići, mada za nji nije bilo tusta pisama.

,Narasla je trava
Za odžakom sama.
Pere travu kosi,
Voda otkos nosi.
Janja ručak nosi:
Kajgane i žmara
I malo rebara.
Tu nji dvoje sili,
Pa ručak poili.”

(Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930, str. 32)

Nisu sve kraljičke pisme jednake umetničke vridnosti. Nike od njih je vrime pokvarilo unoseći u nji nove i neprikladne riči, što ji čini manje il ni malo lipim. Za to je najbolji primer ova pisma:

,Barušini, nane,
Zabat molovali
I na zabat, nane,
Mandu naštampali
I nuz Mandu, nane,
Peru naštampali
I nuz Peru, nane,
Dvi tri čaše cvića. ”

(Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930, str. 27)

Katkad pisma lipo počne, puna je stari mista, a onda upole prikinuta sa stihovima koji se vidi da su iz novijeg vrimena al brez umetničke lipote.

„Oj više višanja,
Više nego granja!
Savi, savi grane
Na sve četir strane,
Kuda vile ode,
Divno kolo vode,
I med njima Ive
Sve dvi i dvi ljubi,

A onda je nadometnuto:

“I u njemu Jela
Vikom podvikiva:
A stoje to Ive,
Sve dvi i dvi ljubiš,
A mene ne ljubiš!
Dosta sam ti dala
Tri marame jaja,
Da ne spavam sama,
A ja, opet sama!
Ja ću opet dati
Dvoja troja jaja,
Da ne spavam sama”

(Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930, str. 26)

Kad kraljice završe s pivanjem u kući, domaćin ji daruje a one mu ovako uzvraćaje:

“Od dvora do dvora
Do careva stola,
Di car vino pije,
Car caricu budi
U oko je ljubi:
Ustaj, car-carice
Čuju se kraljice,
Otvaraj sanduke,
Pa vadi jabuke,
Te daruj kraljice:
Kralja i kraljicu,
Bana i banicu,
Sva četir pivača
I dva rastavljača
Što kolo rastavlja,
I sve kolo redom
Kolo naokolo. ”

(Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930, str. 12)

Kad kraljice završe obalazak kuća, obično pridveče, iđu opet kod glavne – kraljice u kuću i tamo dile darove. Kako su često dobijale puno jaja, obično njim je kraljičina mama pekla kajgane.

Oživljavanje običaja „vođenja kraljica”

Tek devedeseti godina ponovo ga oživljava Kata Kuntić iz Subotice sa svojom folklornom grupom KUD „Bunjevka,,.

„Trudimo se, kaže ona, da se držimo običaja onako kako su ga naši stari održavali. Ono što smo novije uveli je da kraljice prija nego što krenu pivat po kućama, prvo iđu na misu u crkvu. “ Divojke iđu bose, i samo tamo di baš moraju zbog terena malo obuku papuče. Oblačenje je malo dopunjeno, na bilu bluzu oblače šarene prusluke a na suknju meću šaren igrač. Kosu isto nose ko i kadgod i ukrašavaju je sa perlicama, pantlikama i ogledalcetom. Starosna dob divojaka je oko 10-15, ali se kadgod desi da kraljica budne imlađa.

Nadamo se da se ovaj lipi običaj neće zaboravit, ko što ga ni naši stari nisu napuštili.

Literatura:
1. Knežević V. Milivoj, Bunjevačke narodne pesme, Subotica, 1930.
2. Karanović Zoja, Antologija srpske lirske usmene poezije, Svetovi, Novi Sad, 1996.
3. Rečnik književnih termina, Nolit, Beograd, 1992.
4. Velin Stjepan, Etnografija Južnih Slovena u Mađarskoj, Budimpešta, 1975.
5. Kićine pesme, Zbirka srpskih narodnih pesama, Knjiga I, Jadran, Beograd, 1924.
6. Kazivanje Kuntić Kate, Subotica, 2005.
7. Kazivanje Mačković Mande, Subotica, 2005.

Opšta literatura:
1. Prćić Ive, Bunjevačke narodne pisme, Subotica, 1939.
2. Bandić Dušan, Ogledalo-kapija, zvezda u knjizi istog autora Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko, Beograd, 1989.
3. Karanović Zoja, Kraljice u Vojvodini – obredna praksa i folklorizam, Pčesa, Novi Sad, 1987.
4. Sekulić Ante, Bački Bunjevci i Šokci, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
5. Gabrić Bela i Pokornik Ante, Bunjevačke kraljičke pisme, Subotica, 1996.

Priredila: mr Suzana Kujundžić - Ostojić

 
Još članaka...