Bunjevačka matica svoje aktivnosti mora sprovoditi pod okriljem Nacionalnog saveta

BNS

Bunjevačka matica svoje aktivnosti mora sprovoditi
pod okriljem Nacionalnog saveta

Četvrtak, 09.06.2016. 12:50

Nacionalni savet jeste organ samouprave nacionalne manjine u oblastima obrazovanja, kulture, informisanja i jezika. U skladu sa svojim obavezama i ovlašćenjima Nacionalni savet doneo je strategiju razvoja u ovim oblastima i ona je obavezujuća za sve subjekte u okviru nacionalne zajednice, pa i za Bunjevačku maticu.

k03

Rukovodstvo Bunjevačke matice, već duže vreme odstupa od ovih pravila i sprovodi aktivnost za koje nema saglasnost Nacionalnog saveta, i koje su suprotne interesima bunjevačke nacionalne zajednice. Bunjevačka matica prikazuje se kao samostalna organizacija paralelna Nacionalnom savetu, umesto da deluje pod okriljem Nacionalnog saveta. Više puta ukazivano je rukovodstvu Bunjevačke matice na neprhvatljivost takvog delovanja, a na poslednjoj sednici Nacionalnog saveta utvrđeni su stavovi koji su prosleđeni Skupštini Bunjevčke matice i u kojima se zahteva usklađivanje ovih odnosa.

Netačne su tvrdnje Ivana Sedlaka, predsednika UG „Bunjevačke matica“, da Nacionalni savet želi preuzeti imovinu i prostor Bunjevačke matice i da se iz tog razloga na ovu ustanovu vrši pritisak. Istina je upravo suprotna. Bunjevačka matica je reosnovana u vreme SR Jugoslavije kao društvena organizacija upisana u Registar nadležnog ministarstva. Tada nisu još postojali Nacionalni saveti. Nacionalni saveti kao organi samouprave nacionalnih manjina, utvrđeni su Zakonom o nacionalnim savetima u Republici Srbiji, a Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine osnovan je 2003. godine. Odmah po osnivanju preduzete su aktivnosti da se uredi i opremi prostor koji je do tada koristila Bunjevačka matica i da se u tom prostoru trajno reši rad Nacionalnog saveta i Bunjevačke matice koja bi dalje delovala pod okriljem Nacionalnog saveta.

Zahvaljujući aktivnostima Nacionalnog saveta sredstva za uređenje prostora i opremanje su ostvarena, i sačinjen je pismeni akt kojim se garantuje da će sredstva biti namenski korišćena, i da će nakon uređenja i opremanja taj prostor koristiti Nacionalni savet i Bunjevačka matica – tada još uvek registrovana kao društvena organizacija u Ministarstvu Republike Srbije (kopija akta je u prilogu).

Ivan Sedlak je preuzeo rukovođenje Bunjevačkom maticom nakon završetka radova i umesto da sprovede potpisan akt, Bunjevačku maticu je promenom Statuta preregistrovao u obično udruženje građana čiji je on jedini zastupnik i pri tome se proglasio vlasnikom celokupne imovine koju je u ranijem postojanju stekla Bunjevačka matica, i prostora koji je zahvaljujući Nacionalnom savetu uređen sredstvima Ministarstva u iznosu od preko 150.000 eura. Uporedo sa ovim činom preregistracije Bunjevačke matice, otočeli su napadi na Nacionalni savet, koji su rezultirali raspuštanjem Nacionalnog saveta u dva mandata, a sve uz aktivnu ulogu Ivana Sedlaka. Osporavanje Nacionalnog saveta i napadi na savet traju i danas. Ivan Sedlak ne samo da je na taj način bukvalno oteo Bunjevačku maticu od Bunjevaca i pretvorio je u svoje privatno udruženje građana, nego neskriveno sprovodi aktivnosti kojima Bunjevačku maticu uvodi pod okrilje onih likova koji Bunjevce smatraju Hrvatima, a nestručnim i neodgovornim rukovođenjem dovodi Maticu u funkcionalni i finansijski kolaps, pri tom svojom retorikom svesno manipulišući ljudima i javnošću.

Nacionalni savet ima jasan stav: Bunjevačka matica se mora vratiti pod okrilje Nacionalnog saveta i Ivan Sedlak ne može više rukovoditi ovom organizacijom.

Subotica, 09. 06. 2016.

Mirko Bajić

Predsednik IO BNS

Predsednik SBB

Video prilog s konferencije možete pogledati ovde.

 


Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

Ekskurzija za đake koji uče bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture

BNS

Ekskurzija za đake koji uče bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture

Ponediljak, 06.06.2016. 12:45

 Bunjevački nacionalni savit je i ove škulske godine za dicu koja pohađaje predmet bunjevački govor s elementima nacionalne kulture pripravio jednodnevni izlet u formi male ekskurzije na Đorđević salašu.

S obzirom na broj dice i uzrast, izlet je isplaniran i organizovan u tri dana – 4. i 5. juna odnosno 12. juna za najbrojnije, male Tavankućane.

26

Bila je ovo deveta po redu škulska godina kako se vakim izletima obraduju i nagrade dica koja uče bunjevački.

 - Bunjevački nacionalni savit je, ko i u poslidnji par godina, za vaku organizaciju imo podršku fondacije "Mijo Mandić" – istakla je pridsidnica NSBNM mr Suzana Kujundžić Ostojić.

Zelena oaza Đorđević salaša, sportski tereni i igrališta pružili su brojne mogućnosti za opuštanje, uživanje i sigranje za ukupno priko četristo mališana koji pohađaju bunjevački. Brojne radionice su ove godine imale akcenat na modernom i kreativnom – dica su crtala, slikala, vajala…, sigrala se loptom, vijačom, čunjevima, kartama, plesala nuz limbo-dance…

Bunjevački edukativno-istraživački centar je za ovu priliku pripravio dičiju lutkarsku pridstavu autorke Ane Popov koju je sa svojim đacima iz OŠ "Vuk Karadžić" iz Bajmoka pripremila učiteljica Svetlana Mormer.

Da se ne zaborave sigre s kojima su se zabavljali naši stari, dide i majke, pobrinili su se članovi KUDŽ "Bratstvo" s koordinatorom Antušom Romićom iz Subotice koji su prikazali brojne, već pomalo zaboravljene sigrarije nuz koje su se dica lipo zabavila i uživala.

Dičija graja i cika bili su dokaz više da su vaki izleti velika radost dici ko i potriba i prilika za druženje i međusobnu razminu iskustava učitelja i nastavnika koji pridaju bunjevački.

R.P.

 

 

 

 

 

FOTO ALBUM

Foto: BIC

 

 

Konferencija za novinare Saveza bačkih Bunjevaca

Konferencija za novinare SBB

Srida, 01.06.2016. 12:45

Na konferenciji za novinare održanoj u sridu, 1. juna je izneto da Savez bačkih Bunjevaca bezrezervno podržava politiku Srpske napredne stranke.

Na pokrajinskom nivou Savez bačkih Bunjevaca je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom i ključni cilj u Skupštini Vojvodine im je formiranje Zavoda za kulturu Bunjevaca u Vojvodini.

b04

Na lokalu u Subotici, Savez bačkih Bunjevaca je u vlasti sa Srpskom naprednom strankom i Savezom vojvođanskih Mađara. Ključni cilj u gradu Subotica im je da bunjevačka zajednica bude ravnopravna sa drugima u ostvarivanju prava, i da se odnos lokalne samouprave prema bunjevačkoj zajednici ostvaruje priko Nacionalnog savita.

Video snimak cile konferencije možte pogledat ovde.

Izvor: Bunjevački media centar

 

 

FOTO ALBUM

Foto: BIC (Nikola Stantić)