„Manjinski jezici u obrazovanju i nastavi: izazovi i nove smernice“

Univerzitet u Beogradu

„Manjinski jezici u obrazovanju i nastavi: izazovi i nove smernice“

DSC02175

   Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je u toku  XV međunarodni naučni skup pod nazivom „Manjinski jezici u obrazovanju i nastavi: izazovi i nove smernice“. Rič je o skupu koji se održava već tridest godina u različitim univerzitetskim centrima u svitu i koji se bavi pitanjima manjinski jezika, a okuplja brojne stručnjake iz ove naučne oblasti iz zemlje i svita.

Svečano otvaranje konferencije je održano u četvrtak, 28. maja, u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, a njemu je, isprid Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, prisustvovala pridsidnica Savita mr Suzana Kujundžić Ostojić.

U okviru konferencije, posli svečanog otvaranja, u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja održan je i sajam manjinski jezika i kulture, a nuz brojne nacionalne manjine, priliku da se pridstave su imali i Bunjevci. Tako su prisutni mogli na štandu bunjevačke manjine da vide sve ono što je karakteristično za nacionalnu zajednicu – umitnička dila rađena u slamarskoj tehniki, rađene papuče, tradicionalne bunjevačke kolače, ko i brojna književna, naučna i informativna izdanja bunjevački institucija i udruženja.

Nuz to, Bunjevci su se pridstavili s narodnom igrom i recitacijom na maternjem jeziku.

V.K.

 

 Foto: BIC 

 

 

 

Istorijska tribina „Ištvan Ivanji o Bunjevcima“

Bunjevačka matica

Istorijska tribina „Ištvan Ivanji o Bunjevcima“

IMG 9875

   U okviru „Večeri utorkom“, Bunjevačka matica je 19. maja organizovala istorijsku tribinu pod nazivom „Ištvan Ivanji o Bunjevcima”. Na tribini je divanio pridsidnik Odbora za istoriju Zvonko Stantić, koji je prisutne upozno s ovim istoričarom, profesorom gimnazije, osnivačom Gradske biblioteke u Subotici i piscom monografije Subotice – “Istorija slobodnog kraljevskog grada”. Upravo je u ovom dvotomnom dilu Ivanji piso i o Bunjevcima, za šta se uglavnom služio izvorima iz dokumenata i dila drugi autora.

Tokom trajanja tribine, dila Ištvana Ivanjija su bila izložena u Bunjevačkoj matici.

Istorijsku tribinu je pratio prigodan kulturno-umitnički program.

V.K.

 

 Foto: BIC

 

 

 

Noć muzeja

KUD „Bunjevka”

Noć muzeja

IMG 9727

   Kulturno-umitničko društvo „Bunjevka” je i ove godine, po peti put, učestvovalo u manifestaciji „Noć muzeja”, a tokom jednodnevne izložbe sugrađani su u Društvu imali priliku vidit tri ciline.

   Positiocima su se sa svojim radovima pridstavila dva samouka subotička slikara, Arpad Pete i Ivan Kuntić. U ovogodišnjem programu izložbe „Otvorena vrata Bunjevke”, u okviru Noći muzeja, pridstavljena je i kolekcija nakita od slame ANUBuSu pod nazivom „Savrimena tradicija”, a za zainteresovane je bila otvorena i stalna muzejska etno postavka Društva – Divojački štafir.

   Izložbu je otvorio profesor likovne umitnosti Šandor Kerekeš, a u programu svečanog otvaranja izložbe učestvovo je klarinetista Danijel Loboda.

S. N.

 

Foto: BIC (Nikola Stantić)