Saopštenja i konferencije

 


S A O P Š T E NJ E

│ Izvor: SBB │ Subota, 30.10.2021. │


 

SBB logoSavez bačkih Bunjevaca – politička stranka nacionalne manjine, pozdravlja i podržava Sporazum o unapriđenju uslova za održavanje izbora, ali istovremeno ukazuje na ogroman propust koji je u Sporazumu učinjen.

Naime, Sporazumom je pridviđeno da se broj potpisa za liste stranaka nacionalni manjina smanji i da iznosi polovinu potribnog broja potpisa za liste koje nisu liste stranaka nacionalni manjina i za Republičke i za Pokrajinske izbore, a to nije učinjeno za lokalne izbore.

Ukoliko nije namera, a nadamo se da nije, da se stranke nacionalni manjina onemoguće da postave listu u mnogim lokalnim sridinama, onda je neophodno ovu grešku ispraviti i omogućiti da stranke nacionalni manjina na lokalnim izborima mogu postaviti listu pod istim uslovima kao za Republičke i Pokrajinske izbore, odnosno sa polovinom potribnog broja potpisa koji je utvrđen za liste koje nisu liste nacionalni manjina.

Ukoliko to nebi bilo učinjeno, stranke nacionalni manjina u mnogim sridinama bile bi dovedene u neravnopravan, i daleko teži položaj nego što je to sada. Na primer u Subatici bi za listu stranke nacionalne manjine bio potriban daleko veći broj potpisa (minimum 1.000) nego što je sad (minimum 690). Ista je situacija i u mnogim drugim lokalnim sridinama.

Mnoge stranke nacionalni manjina, kao što je to u slučaju Saveza bačkih Bunjevaca imaju interes da na izbore izlaze samo u pojedinim lokalnim sridinama, na ovaj način, ako se odredba ne promini, bio bi im onemogućen izlazak na lokalne izbore, odnosno znatno otežan.

 

 


 

 

 


Saopštenje Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine povodom izjave Zorana Milanovića, pridsidnika Republike Hrvatske

│ Izvor: NSBNM │ Četvrtak, 30.09.2021. │


 

Grb BNSNacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine oštro osuđuje izjavu pridsidnika Republike Hrvatske u kojoj Bunjevce u Republiki Srbiji svrstava u Hrvate.

Gospodina Milanovića podsićamo da, Bunjevci u Subatici o kojoj je divanio, žive 350 godina i da su u toj varoši do polovine XX vika činili većinsko stanovništvo.

O tom vikovnom čuvanju bunjevačke posebnosti svidoče brojni istorijski izvori, popisi stanovništva u kojima je jasno razdvojena bunjevačka i hrvatska nacionalna manjina.

Želju za očuvanjem svog nacionalnog identiteta Bunjevci su iskazali i 2003. godine  kada su osnovali svoj Nacionalni savit. Sačuvali su i standardizovali svoj maternji jezik – štokavsku ikavicu, koji je proglašen za službeni jezik u Varoši Subatici.

Iako izloženi brojnim pritiscima, vriđanjima od strane hrvatske nacionalne manjine Bunjevci ne popuštaju i ne odustaju da čuvaju nasliđe svoji pridaka.

 

Subatica, 30.09.2021.

 

Nacionalni savit

bunjevačke nacionalne manjine

Pridsidnica

dr Suzana Kujundžić Ostojić

 


 
 

 


Reakcija na izjave pridsidnika Republike Hrvatske o Bunjevcima

 

Reakcija na izjave pridsidnika Hrvatske Zorana Milanovića, u kojima Bunjevce naziva Hrvatima, u kojima navodi, da je hrvatska zajednica u Subatici veća nego gotovo sve zajednice u kojima žive Srbi u Hrvatskoj, da su u Subatici 1900. godine, od 100.000 stanovnika “50 odsto bili Hrvati Bunjevci”, i da ju je to činilo “najvećim hrvatskim gradom”.

 

SBB logoPoštovani gospodine Milanoviću, Bunjevci su autohton južnoslovenski narod, baš kao što su i Hrvati i Srbi.

Podsitiću Vas, gospodine Milanoviću, na istorijsku činjenicu da je na Velikoj narodnoj skupštini prisajedinjenja današnji prostora Vojvodine tada Kraljevini Srbiji, u Novom Sadu 1918. godine, med svim delegatima bilo 84 delegata Bunjevaca (jedan na 1.000 stanovnika), i 1 (jedan) delegat Hrvat. To dovoljno govori o odnosu broja Bunjevaca i broja Hrvata na ovim prostorima početkom dvadesetog vika. Krajem devetnaestog i početkom dvadesetog vika – znači i 1900-te, Subatica ne da nije bila “najveći hrvatski grad” nego tada u Subatici nije ni bilo Hrvata. Hrvatski jezik se u Subatici nije mogo ni čut, jer ga niko nije ni koristio, divanilo se mađarski, srpski i bunjevačkom ikavicom. Bunjevci, na žalost, jesu bili izloženi nasilnoj asimilaciji u Hrvate, što je kulminiralo sramnom “Naredbom” tadašnje komunističke vlasti 1945-te godine, kojom je naređeno da se svi Bunjevci imaju smatrati Hrvatima bez obzira na ličnu izjavu. Vašim izjavama Vi i danas podstičete i prizivate nasilnu asimilaciju Bunjevaca u Hrvate.

 

Pitam Vas gospodine Milanoviću, ako “takozvani Hrvati” u Subatici i okolini pridstavljaju, kako sami kažu, “bunjevačke Hrvate” – ko pridstavlja u Srbiji Hrvate – Hrvate? Veoma me čudi da dozvoljavate da danas u Srbiji hrvatsku manjinu, gotovo u potpunosti, pridstavljaju pohrvaćeni Bunjevci, a ne Hrvati. Pravo je danas svakoga da se izjasni ili ne izjasni o nacionalnoj pripadnosti onako kako sam oseća i želi i mi Bunjevci to poštujemo. Bunjevci imaju svoj Nacionalni savit, (koji se, uzgred, bira na neposrednim izborima, jer ima dovoljno Bunjevaca upisani u birački spisak manjine), a Hrvati imaju svoje Nacionalno vijeće (koje se, uzgred, nikad nije biralo na neposrednim izborima, jer se nije dovoljan broj Hrvata upisao u birački spisak manjine).

 

Država Srbija je danas demokratska država koja svim manjinama, pa i Hrvatima, omogućuje da se nacionalno izjasne, da niguju svoju tradiciju, kulturu i jezik. Mi Bunjevci, ponosni smo i zafalni, da nas naša matična država Srbija danas pripoznaje kao autohton južnoslovenski narod, i da poštuje naše opridiljenje da smo u Srbiji danas jedna od nacionalni manjina, sa svim pravima i obavezama koje imaju i sve druge nacionalne manjine, i da nam jednako ko i svima, omogućuje nigovanje sopstvenog identiteta, tradicije, kulture i jezika.

 

Vaš pristup, i Vaši istupi, gospodine Milanoviću, najblaže ričeno, graniče se sa krajnjim licemerjem i bezobrazlukom, očigledno zasnovanim samo na mržnji, što je, dozvolićete, po mom skromnom mišljenju, neprimereno jednom pridsidniku ozbiljne evropske države.

Zafaljujemo Ministru Aleksandru Vulinu na reakciji u zaštiti prava i dostojanstva Bunjevaca u Srbiji, i očekujemo da se i ubuduće reaguje na ovakve i slične provokacije, zasnovane na mržnji, a sa ciljem promovisanja asimilacije Bunjevaca u Hrvate.

 

Subatica, 28. septembar 2021.

Mirko Bajić         

Pridsidnik Saveza bačkih Bunjevaca