Skupština Saveza bačkih Bunjevaca

│Objavljeno: Subota, 18.01.2020.│


 Skupština Saveza bačkih Bunjevaca

IMG 0354

Skupština Saveza bačkih Bunjevaca održana je u petak, 17. januara, na Otvorenom univerzitetu u Subotici. Bila je to prilika da se prisutni upoznaje sa radom SBB-a u proteklom periodu, da se iznese program za pridstojeći period, al i da se izabere pridsidnik, odnosno da se usvoje neophodne promine.

IMG 0357

Na pridlog članova Skupštine povirenje da vodi Savez bačkih Bunjevaca i u narednom periodu dobio je Mirko Bajić. Takođe, usvojene su i promine Statuta, dok su i preciznije definisani programski ciljovi u radu SBB-a. Izabrani su i ostali organi ove političke stranke koja će i u narednom periodu imat sidište u Subotici, te gradske odbore u Subotici, Somboru i Novom Sadu.


Video prilozi: BMC

 

 


Fotografije

 

 

Sidnica Odbora za kulturu

│Objavljeno: 18.01.2020. │

Sidnica Odbora za kulturu

IMG 0340

Na sidnici Odbora za kulturu Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, u proširenom sastavu, održanoj u četvrtak, 16. januara, bilo je dosta divana o onom što je urađeno u protekloj godini, al i onom što pridstoji.

IMG 0328

Tako su i krojene tačke Dnevnog reda, pa je nakon iznošenja aktuelni informacija i usvojen pridlog Izveštaja o radu Odbora za kulturu NSBNM za 2019. godinu, odnosno usvojen je pridlog Plana rada Odbora za kulturu NSBNM za 2020. godinu.

IMG 0334

Divana je bilo i oko prve velike obaveze, obilužavanja nacionalnog praznika Bunjevaca – „Dana Velikog prela”.

 
 

Sidnica Odbora za službenu upotribu jezika i pisma

│Objavljeno: Subota, 18.01.2020.│

Sidnica Odbora za službenu upotribu jezika i pisma

IMG 0320

U četvrtak, 16. januara, u prostorijama Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, održana je druga sidnica Odbora za službenu upotribu jezika i pisma.

IMG 0319

Dnevni red sadržo je tri tačke, 1. Usvajanje zapisnika s prve sidnice Odbora za službenu upotribu jezika i pisma. 2. Sagledavanje dokumenta Odluke o disentiminaciji ositljivi podataka iz Popisa stanovništva, domaćinstva i stanova 2011. godine, 3. Zaključci sa sastanka.

IMG 0314

Kako je istako Ivan Sedlak, pridsidnik Odbora, najviše divana bilo je oko sagledavanja rezultata popisa, odnosno ostvarivanja prava da se u mistima di Bunjevaca ima više od 15%, uvede i bunjevački jezik u službenu upotribu, te pronalaženja načina kako da ta zakonska prava u praksi i budu realizovana u Subotici.