IZBORI 2014.

Lista broj 9. - Bunjevačka stranka - Srđan Evetović

Bunjevacka stranka Srdjan Evetovic 

Izbori za nacionalni savit Bunjevaca koji će biti održani u nedilju 26.10.2014.godine je prilika da svojom voljom stavimo tačku na sramotu koju trpimo već duže vrime, a to je da mi Bunjevci nemamo nacionalni savit, odnosno da umesto njega imamo privremeni organ koji su nam drugi odridili umisto nas. I sve zato što bivši članovi savita nisu umeli i nisu tili da se dogovore o tome kako triba radit. Rezultati koje je tribao da postigne savit su potpuno izostali.

Bunjevačka stranka i ljudi sa njene liste su kadri da stvari dovedu u red, jel su oni ti koji su se pokazali da hoće, mogu i znaju kako to da urade, da su organizovani i složni, brzi i postižu rezultate. Ne pričaju mnogo, već rade.

Mi hoćemo:

          Da se završi standardizacija bunjevačkog jezika i da se izmenama propisa bunjevački jezik proglasi službenim na teritoriji grada Subotice i drugim mistima

          Da se osnuje pokrajinski zavod za kulturu Bunjevaca

          Da se u školama izučava istorija i jezik Bunjevaca

          Da se školuju profesori i kadrovi koji će bit nosioci ovoga posla

          Da  Bunjevačka matica dobije isti status ko i Matica Srpska, to jest da postane državna ustanova

          Da i druge bunjevačke organizacije, ko što je Bunjevački kulturni centar, ne budu više udruženja građana već državne institucije

          Da se nastavi bliska saradnja sa najvišim državnim organima koja je započela i održava se  zahvaljujući našem zalaganju

          Da u lokalnoj samoupravi bude angažovano daleko više Bunjevaca neg što je to bilo do sad

Mi znamo i možmo, jel smo se zalagali i postigli:

          Da se nacionalni saviti na teritoriji grada Subotice, pa i Bunjevački finansiraju i iz Budžeta grada

          Da Pridsidnik Republike Srbije positi Suboticu i primi zvaničnu delegaciju Bunjevaca

          Da Pridsidnik Vlade positi  Bunjevačku maticu i razgovara sa pridstavnicima Bunjevaca

          Da bunjevačka udruženja dobijaju sridstava iz Budžeta za svoje delovanje, programe i manifestacije

          Da se prikupe sridstva za izdavanje prvi savrimeni udžbenika za bunjevačku dicu

          Da se sve veći broj Bunjevaca uključuje u organe lokalne samouprave i još mnogo, mnogo toga.

Do sad su Udruženja građana bila ta čiji su pridstavnici činili većinu u nacionalnom savitu Bunjevaca. Zato nije ni moglo doći do dogovora.Osim jednog udruženja, sva ostala su slabo organizovana i bez jasni ciljeva. Kod nas to nije slučaj. Mi smo ti koji uspešno delujemo. Koji smo, pored ostalog,  i deo odborničke grupe Srpske Napredne Stranke u Skupštini grada i tu situaciju uspešno koristimo da se izborimo za ciljeve i potribe Bunjevaca.

 

Lista kandidata