SAOPŠTENJE

│ Izvor: Savez bačkih Bunjevaca │ Petak, 18.11.2022. │


 

ZAVRŠENI SU IZBORI ZA NACIONALNI SAVIT, REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA OBJAVILA JE KONAČNE REZULTATE.

 

SBB logoSavez bačkih Bunjevaca čestita svima koji su izabrani za novi Nacionalni savit Bunjevaca.

Od početka je Savez bačkih Bunjevaca imao stav da na izbore triba da izađu svi koji smatraju da to zaslužuju, da na izborima mora biti više lista i da se tako obezbedi kampanja i motiv da birači na izbore izađu. Taj se pristup pokazao ispravnim. Zafaljujući kampanji koja je vođena za sve tri liste na izbore je izišlo više od 42% birača upisni u poseban birački spisak Bunjevaca, što je najveća izlaznost do sada i čime je apsolutno potvrđen identitet Bunjevaca i legitimitet Nacionalnog savita.

 

Iako je Savez bačkih Bunjevaca jedina aktivna politička stranka bunjevačke zajednice, i da bi bilo normalno i u skladu sa Zakonom, da kao politička stranka nacionalne manjine na izborima za nacionalni savit ima svoju listu, ko što to imaju sve politički organizovane nacionalne manjine, zbog stavova pojedinaca da, kako su rekli, „Nacionalni savit ne triba politizovati“, Savez bačkih Bunjevaca na ovim izborima nije učestvovo sa svojom stranačkom listom, i ostaje da se nadamo da novi saziv Nacionalnog savita neće biti pod političkim uticajem bilo koje stranke, i da će raditi u interesu svi Bunjevaca.

 

Savez bačkih Bunjevaca nastavlja svoj politički rad i protivi se imenovanju Tomislava Žigmanova, pridsidnika DSHV-a, za Ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, iz potpuno jasni i javnosti saopšteni razloga. Zahtivamo i dalje da se Tomislav Žigmanov odrekne stavova izneti u javnost i saopšti da je bunjevački jezik maternji jezik Bunjevaca, a ne „nakaradni jezički monstrum“. Te da se odrekne stavova iz programa DSHV-a, čiji je i dalje pridsidnik, a koji glase - citiramo: „i na svaki drugi način će pred državnim i drugim tijelima zastupati stajalište kako je bunjevački identitet zapravo samo jedan hrvatski subetnički identitet.”. Tek nakon toga može biti prihvaćen ko Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije.

 

 

Subatica, 18.11.2022. godine

Pridsidnik SBB  

Mirko Bajić