Čestitke za nacionalni praznik


│ Petak, 02.02.2024. │

Čestitke za nacionalni praznik


 

Pripadnici bunjevačke nacionalne manjine danas proslavljaje svoj nacionalni praznik, Dan Velikog prela. Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine je ustanovio 2. februar ko nacionalni praznik ove zajednice.

Prelo

„Veliko prelo" je kulturna manifestacija, prvi put održana davne 1879. godine sa ciljom očuvanja tradicije, običaja i jezika kroz zajednička okupljanja. Pokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka čestita svim pripadnicima bunjevačke nacionalne zajednice i njevim institucijama nacionalni praznik.

 

 


 

 

Održana prva obuka povodom primene novog Pravilnika o sufinansiranju projekata u oblasti javnog informisanja

│ Četvrtak, 01.02.2024. │


Održana prva obuka povodom primene novog Pravilnika o sufinansiranju projekata u oblasti javnog informisanja

│ Info:  https://mit.gov.rs


 

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija započelo je održavanje trodnevni obuka pridstavnicima jedinica lokalni samouprava povodom primene novog Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Obukama su prisustvovali pridstavnici jedinica lokalni samouprava koji rade na poslovima projektnog sufinansiranja u cilju boljeg upoznavanja sa odredbama novog Pravilnika i pratećim obrascima.

Novim pravilnikom su bliže uređeni izgled i sadržina obrasca za podnošenje projekata, kriterijumi za ocinu projekata, izgled i sadržina obrasca za podnošenje prijave za člana komisije, kriterijumi za bodovanje prijava za članove komisija, način rada i odlučivanja konkursne komisije, kriterijumi za internu i eksternu evaluaciju podržani projekata, obaveza zaštite poslovne tajne i autorskog prava korisnika sridstava, ko i druga pitanja od značaja za sprovođenje konkursa u oblasti javnog informisanja.

Dejan Parcetic

U narednom periodu Ministarstvo će, takođe, organizovat i obuke namenjine zainteresovanim pridstavnicima medija u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, ko i obuke za lica koja su zainteresovana za rad u komisijama za ocinu projekata. Obuke se realizuju nuz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Prvoj obuki prisustvovo je i državni sekretar Dejan Parčetić koji je tom prilikom pozdravio sve pridstavnike jedinica lokalni samouprava i poželio im produktivan rad.

Novim Zakonom detaljno je preziciran postupak projektnog sufinansiranja, ko i uspostavljanje platforme, odnosno Jedinstvenog informacionog sistema za sprovođenje i praćenje sufinansiranja projekata u oblasti javnog infomiranja. Kreiranjom platforme omogućićemo svim organima javne vlasti koji raspisivaje konkurse u oblasti javnog informisanja da ovaj postupak sprovedu efikasnije i transparentnije. Nastojali smo da na ovaj način otklonimo nedostatke uočene tokom decenije sprovođenja projektanog sufinansiranja i da cio postupak, odnosno svi akti nastali u postupku sprovođenja konkursa budu dostupni javnosti, vodeć računa prija svega o ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja – kazo je, izmed ostalog Parčetić.

 

 


 

 

 

155 godina Muzičke škule u Subatici

│ Srida, 17.01.2024. │


155 godina Muzičke škule u Subatici

 

Muzička škula u Subatici obilužila je značajan jubilej - 155 godina neprikidnog dilovanja. Ova škula, osnovana 1868. godine, smatra se najstarijom muzičkom škulom na teritoriji današnje Srbije.

Muzicka skula

Sa svoji početni tri odsika za violinu, violončelo i pivanje, i isto toliko nastavnika, škula je prirasla u modernu, vaspitno-obrazovnu instituciju koja je stub kulturnog života varoši Subatice. Nuz to, njezini učenici osvajaje mnogobrojne nagrade.

Nastavnica Nataša Kostadinović ljubav prema muziki gaji od malena. Njezini učenici na takmičenjima uvik osvajaje nagrade.

S. I.

 


VIDEO PRILOG