Mali korak za Grad, velik za Bunjevce

PRES KONFERENCIJA BUNJEVAČKOG INFORMATIVNOG CENTRA

Mali korak za Grad, velik za Bunjevce

 

kzs_03U prostorijama Bunjevačkog informativog centra u četvrtak, 29. decembra, održana je pres konferencija na temu sednice Skupštine grada Subotice, na kojoj se raspravljalo o budžetu grada. Jedna od tema sednice bio je i amandman kojim bi se obezbedila sredstva za finansiranje radio emisije na bunjevačkom jeziku „Bunjevačka rič“, di je odlučeno da se iz budžeta grada finansira rad emisije na Radio Subotici.
– Zafalni smo gradskoj upravi na tome što smo dobili ova sridstva, čime će se rasteretiti budžet Bunjevačkog nacionalnog saveta. Ipak, i dalje ostajemo pri našim zahtevima, da uđemo u sistem finansiranja, da budemo deo Radio Subotice koja je ko javni servis dužan da se brine o svim građanima, pa i Bunjevcima. Imali smo dosad apsurd da se bunjevačka emisija čuje svudan, samo ne u Subotici, di ima i najviše Bunjevaca. Ovo je prvi korak, a iđemo ka ostvarivanju svi prava, da i Bunjevci konačno dobiju redakciju na svom jeziku – istako je, izmed ostalog, Mirko Bajić, direktor NIU „Bunjevački informativni centar“.

Mr Suzana Kujundžić Ostojić, urednica u NIU „BIC“ divanila je o izdanjima koja izlaze već godinama unazad, a koja su svidok da se sve više i organizovanije radi. Ipak, ono što je dosad bio problem, a na čemu se intenzivno radi jeste standardizacija jezika.
– Bunjevački jeste jezik, to je moj maternji jezik i na to sam ponosna. Radimo na tom da on postane i standardizovan, al to nije ni lak ni jeftin poso. Nacionalni savit će, sad kad neće morat plaćat rad na stvaranju bunjevačke emisije, sad moć ta sridstva iskoristit da se poso na standardizaciji jezika ubrza. Bunjevci jesu posebna nacionalna manjina, a nek se manu svi pokušaja da Bunjevce privedu u kake druge nacionalne zajednice, nek se ne bave nama, ko što se ni mi ne bavimo njima – istakla je mr Kujundžić Ostojić.

O radio emisiji „Bunjevačka rič“ i o namirama na njenom daljem razvijanju, divanila je Nataša Nimčević, urednica za elektronske medije u NIU „BIC“.
– Godinu koju ispraćamo završavamo sa 262. emisijom koja se emituje na RTV Novi Sad 2, Radio Trend Bačka Topola i Radio Somboru, odnosno 65. emisijom na Radio Subotici. Emisija od pola sata je korisna, al ipak nedovoljna. Vrimenski prostor je jedva dovoljan da se isprate aktuelna dešavanja u bunjevačkom nacionalnom korpusu. Nedostaju brojni sadržaji, poput stalni rubrika, al i aktuelni gradski dešavanja koja se tiču Bunjevaca. Virujem da bi naši Bunjevci volili čut šta se dešava u varoši i na njevom maternjem jeziku. Krajom godine u Somboru smo dobili pravo da imamo emisiju od sat vrimena, pa se svi nadamo da će to bit vodilja i za druge radio stanice, pa i za Radio Suboticu, di Bunjevaca i ima najviše – kazala je na kraju Nataša Nimčević.

 

kzs_02kzs_01

 

Prijem prid Novu godinu

PRIJEM PRID NOVU GODINU

Druženje – povod za ocinu

 

Pokornic   U prostorijama Bunjevačke matice, u sridu 28. decembra, održan je koktel za pridstavnike svi bunjevački institucija. Bila je to prilika, da se ocini rad svake institucije ponaosob, ali isto tako da se nakon sumirani rezultata odluči šta je ono najbitnije što Bunjevce čeka u Novoj godini. Po ričima Branka Pokornića, pridsidnika Bunjevačkog nacionalnog savita, Bunjevci se mogu pofalit jedinstvom koje su uspili ostvarit ove godine, a rezultati u četri oblasti Savita su svakako povezani s takim stanjem.

   Ivan Sedlak, pridsidnik Bunjevačke matice istako je da su čeljad u Matici zdravo tušta uradila, kad je u pitanju očuvanje tradicije, običaja i jezika, a tom u prilog iđe i skoro izdata knjiga Marka Peića „Oscilacije života“, koja je pored drugi izdanja ove institucije, svakako jedna od najvažniji. Pored tog Matica se mož pofalit bogatim programom u okviru manifestacije Večeri utorkom, velikim brojem promocija, a ove godine obilužila je i 100 godina crkvene Dužijance. Kad su mladi u pitanju i ove godine održan je konkurs Bunjevačka lipa rič, na kojem su najmlađi uzeli najviše učešća. Ovo je bio samo osvrt na veliki dio posla koje je Bunjevačka matica uradila ove godine.

   Ne smimo zaboravit ni Odbore Nacionalnog savita, pa je tako Mirjana Savanov, pridsidnik Odbora za obrazovanje istakla da je urađeno tušta u ovoj oblasti, o čemu najbolje svidoči broj upisane dice na Bunjevački govor s elementima nacionalne kulture. Škulska 2011/2012. godina značajna je i po tom što je po prvi put predmet Bunjevački govor s elementima nacionalne kulture uveden i u više razrede osnovni škula.
   Mirko Bajić, pridsidnik Odbora za službenu upotrebu jezika, naglasio je značaj standardizacije bunjevačkog jezika, koja se očekuje u 2013. godini, a poslovi oko ovog zadatka već su dobrim uznapridovali. Pored tog, ko direktor NIU Bunjevački informativni centar, zadovoljan je ostvarenim rezultatima u radio programu, koji je u Somboru prija nikon vrimena dobio umisto po sata, emisiju od sat vrimena nediljno, a to je dobar korak kad je u pitanju informisanje Bunjevaca, pa se nada da će se tim primerom vodit i ostale radio stanice na kojima se emituje emisija na bunjevačkom jeziku.
   Kad je informisanje u pitanju, jedna od najznačajniji institucija je svakako Bunjevački informativni centar, koji se pored izdavanja „Bunjevački novina“ i „Tandrčka“, bavi i drugim izdanjima. Mr Suzana Kujundžić Ostojić, urednik „Bunjevački novina“ kazala je da BIC svake godine ima čim da se pofali, a ovog puta to je bilo izdavanje knjiga, Bunjevačkog kalendara, Tandrčka i njegovog blaga 3, kao i jedno modernije izdanje za dicu, a rič je o cd izdanju Tandrčak Vam divani. To je samo jedan dio rezultata s kojima je BIC završio ovu godinu.

   Na kraju ne smimo zaboravit ni Sombor, di je aktivno Udruženje građana „Bunjevačko kolo“, koje pored obilužavanja nacionalni praznika Bunjevaca organizuje i velik broj tribina, kao i kulturni sadržaja. Ono na šta su Somborci posebno ponosni u 2011. godini je izdanje knjige Veljka Petrovića „Tri bunjevačke pripovitke“, kojim je upotpunjen jubilej 90 godina postojanja udruženja.

(Kliknite na fotografiju da biste je uvećali)

 

Bunjevački kalendar 2012

PROMOCIJA BUNJEVAČKOG KALENDARA

Iz štampe izašo 19. kalendar

Kalendar_2012   U prostorijama Srpskog kulturnog centra „Sveti Sava“, 23. decembra promovisan je Bunjevački kalendar za pristupnu 2012. godinu. Veliku pomoć u izdavanju Kalendara dao je Bunjevački informativni centar, koji je pored finansiranja doprino i jezičkoj uobličenosti Kalendara, pa tako Kalendar mož stat ruku pod ruku s drugim izdanjima BIC-a.
   Na promociji su divanili Miroslav Vojnić Hajduk Marača, urednik Kalendara, Nevenka Bašić Palković, bibliotekar savitnik i kustos Gradskog muzeja u Subotici, Mirko Bajić, direktor BIC-a i Stevan Nemet, tehnički urednik Kalendara. Tom prilikom Nevenka Bašić Palković divanila je o istoriji bunjevački kalendara i izdanja u Subotici, te o značaju Bunjevačkog kalendara, dok je Mirko Bajić naglasio značaj današnji izdanja za standardizaciju bunjevačkog jezika.
   Sadržaj Kalendara je uz male izmene osto isti, na prvim stranicama nalaze se izveštaji institucija Bunjevačkog nacionalnog savita, uvik interesantni tekstovi o običnim ljudima, razni saveti za domaćine i domaćice, zanimljivosti, kao i pisme bunjevački autora. To je samo jedan mali dio sadržaja Kalendara, a ukoliko želite da ga kupite, informacije o prodajnim mistima možete dobit na broj telefona 024-523-505.

(Kliknite na fotografiju da biste je uvećali)