2. Evropski kongres matica slovenski naroda

Bunjevačka matica

2. Evropski kongres matica slovenski naroda

 Kongres

Bunjevačka matica učestvovala je na „2. Evropskom kongresu matica slovenskih naroda“ koji je održan u Martinu u Slovačkoj, u organizaciji Matice slovačke.

Glavna tema kongresa obuhvaćala je trenutni status matica slovenski naroda u poslidnji 20 godina poslovanja. Na kogresu se divanilo o uzajamnoj saradnji matica u području nauke, istraživanja, umitnosti, književnosti i kulturnog nasliđa, a porid tog, delegati su divanili i o promociji matica u Evropskoj uniji, ko i o saradnji u finansijskom sektoru i medijima.

Ko delegati Bunjevačke matice, na kongresu su učestvovali Ivan Sedlak, pridsidnik Bunjevačke matice i Tamara Babić, potpridsidnica Matice. Oni su podnili referat pod nazivom „Uloga i značaj Bunjevačke matice u Bunjevačkom nacionalnom korpusu.“

Porid Bunjevačke matice, na kongresu je učestvovalo još devet matica, a zaključak ovogodišnjeg kongresa je da će se i ubuduće nastavit saradnja matica slovenski naroda u svim oblastima.

U okviru kongresa, obiluženo je i 150 godina od formiranja Matice slovačke i 1150 godina od misije sveti Ćirila i Metodija i sastavljanja prvog slovenskog pisma.

 

Kliknite na fotografiju da biste je uvećali

 

Bunjevačka Dužionica u Somboru

UG „Bunjevačko kolo“ Sombor

Bunjevačka Dužionica

 IMG 8331

U organizaciji Udruženja građana „Bunjevačko kolo“ iz Sombora, u nedilju 28. jula, bila je održana Dužionica 2013.

 

Od reosnivanja Udruženja ovo je trinajsta somborska Dužionica po redu. Centralne ličnosti ovogodišnje Dužionice, u ulogi bandaša i bandašice, bili su Miloš Vodeničar i Emina Zlatar.

Povorka fijakera i članova Udruženja i gostivi krenila je od restorana „Fijaker stari“ ka crkvi Svetog Trojstva, di je u okviru svečane mise blagoslovljena kruna i kruv od novog brašna. Posli tog na gradskom trgu odigrano je Bandašicino kolo, a povorka je dalje krenila ka zgradi Županije, di je kruv pridat gradonačelniku Sombora, Nemanji Deliću.

Svečana užna i druženje dalje je nastavljeno na polaznoj tački, u restoranu „Fijaker stari“.

Bunjevačka Dužionica u Somboru ujedno pridstavlja i uvod za proslavu jednog od nacionalni praznika Bunjevaca, Dana Dužijance, koji će u Subotici bit obilužen na Veliku Gospojinu, 15. avgusta.

 

 

Kliknite na fotografiju da biste je uvećali

 

Prva likovna kolonija

Bunjevačka matica

Prva likovna kolonija

k06

 

Ovog vikenda na salašu Milana Uzelca, kraj Ludoškog jezera, održava se Prva likovna kolonija Bunjevačke matice.

Koloniju je svečano otvorio Ivan Sedlak, pridsidnik Matice, koji se tom prilikom zafalio domaćinu na ustupljenom prostoru, al i slikarima čije će slike krasit prostor Bunjevačke matice od jeseni, kad će bit priređena i izložba slika koje su nastale na kolonijama.

 

 

Kliknite na fotografiju da biste je uvećali