"Ekspresija" u KUD-u "Bunjevka"

KUD „Bunjevka"

Ekspresija

 IMG 1932

   Iako je manifestacija Noć muzeja ove godine otkazana, u subotu, 17. maja, mnoge institucije su održale svoj program, koji je bio humanitarnog karaktera.

   Nezvanično otvaranje izložbe slika „Ekspresija” održano je u Kulturno-umitničkom društvu „Bunjevka”, koje se po četvrti put uključilo u manifestaciju Noć muzeja. Svoja dila na izložbi su prikazali samouki subotički slikari Pete Arpad i Ivan Kuntić.

   Nuz izložbu slika, „Bunjevka” se pridstavila sa svojim standardnim etno postavkama „Divojački štafir”, ko i ekponatima koji se nalaze u okviru Galerije-suvenirnice „Mala tajna” koja radi u ovom subotičkom društvu.

   Zvanično otvaranje izložbe biće upriličeno kada se dobije nov termin za održavanje XI Noći muzeja.

 

 Foto: BIC (Nikola Stantić)     

 

 

 

„Bunjevačka lipa rič”

BUNJEVAČKA MATICA

„Bunjevačka lipa rič”

 IMG 1659

U prostorijama Bunjevačke matice u subotu, 10. maja, proglašenjem najbolji mladi stvaralaca završen je VII konkurs literarni radova „Bunjevačka lipa rič”. Po ričima nosioca projekta Mirjane Savanov, profesorice razredne nastave, i ove godine stiglo je tušta radova pisani na bunjevačkom jeziku, kako proze tako i poezije, kojim su dica konkurisala u pet kategorija, proza i poezija-mlađi i stariji uzrast i proza-sridnjoškularci. Tom prilikom najboljim mladim piscima i pisnicima dodiljene su diplome i pokloni, dok su ostali učesnici dobili zafalnice.

Po mišljenju žirija najbolji radovi ove godine su:

Treća mista

1. Sićanje moje majke, Željana Tumbas Loketić, 2. razred OŠ „Matija Gubec” Tavankut

2. Jedna je mama, Slađana Buljovčić, 8. razred OŠ „Vuk Karadžić” Bajmok

3. Uskršnje jaje, Marija Imgrund, 2. razred OŠ  „Matija Gubec” Tavankut

4. Posli litnje kiše, Natalija Der, 6. razred OŠ „Matija Gubec“ Tavankut

5. Avlija na salašu, Mlica Tumbas, 1. razred Sridnje tehničke škule „Ivan Sarić“ Subotica

Druga mista

1. Aprili-li, aprili-li, Tijana Zubelić i Miljana Miranović, 4. razred OŠ „Matija Gubec“ Tavankut

2. Prvi snig, Anabela Vuković, 8. razred, OŠ „Matija Gubec“ Tavankut

3. Stiglo je proliće, Dunja Beretić, 2. razred OŠ „21. Oktobar“ Sombor

4. Podvodni svit, Martina Stupar, 6. razred OŠ „Vuk Karadžić“ Bajmok

5. Na salašu kod dide i majke, Mila Tadić, 2. razred Sridnje hemijsko-tehnološke škule „Lazar Nešić“ Subotica

Prva mista

1. Čista soba, Vesna Milunović, 4. razred OŠ „Sveti Sava“ Bikovo

2. O salašu, Jovana Malinović, 5. razred OŠ „Sonja Marinković“ Subotica

3. Život jedne pahuljice, Vanja Tintor, 4. razred OŠ „Matija Gubec“ Tavankut

4. O čem maštam, Ivana Ostojić, 5. razred OŠ „Miloš Crnjanski“ Novi Sad

5. Uskršnje jutro, Valentina Juhas, 1. razred Sridnje ekonomske škule „Bosa Milićević“ Subotica

Svake godine se med dobrim, boljim i najboljim radovima istaknu i oni, koji zbog svoje originalnosti zaslužuju specijalnu nagradu, a ove godine istakla su se čak dva rada i to:

Moj kerić, Sanja Lacić, 3. razred OŠ „Sonja Marinković“ Subotica

O maternjem jeziku, Bojana Savanov, 8. razred OŠ „Matija Gubec“ Tavankut

Kako je cio konkurs bio naminjen dici, kroz program je prisutne vodila Tijana Zubelić iz OŠ „Matija Gubec“ iz Tavankuta, dok su u muzičkom dilu programa učestvovali Pavle Kujundžić i Aleksandar Ivić na violini i Aleksandar Rukavina na harmoniki.

 Nataša Stantić     

 

Foto: BIC (Nikola Stantić)     

 

 

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2014. godini

Grb VojvodineРепублика Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Покрајински секретаријат за образовање, 
управу и националне заједнице 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21  487 4604   F: +381 21  456 217 
Ounz@vojvodinа.gov.rs 

БРОЈ:  128-90-598/2014                                                                            ДАТУМ: 28.04.2014. 

 

На основу члана 22. став 4. и у складу са чланом 26. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, бр. 50/2013), и члана 3. Одлуке о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за дотације организацијама етничких заједница („Службени лист АПВ“, бр. 5/2006) Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице расписује

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката

очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини 

у 2014. години

Конкурс се расписује за суфинансирање програма, пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2014. години, у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.

Конкурс се расписује на укупан износ од  13.500.000,00 динара.

 

 I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Средства се додељују за суфинансирање програма, пројеката и активности организација, удружења, асоцијација и других субјеката, које имају за циљ афирмацију вредности мултикултурног друштва и очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2014. години, намењених нарочито за:

-       унапређење продукције и продукцију телевизијског и радијског програма, интернет презентација, других облика електронских презентација, штампаних пропагандних активности, активности у штампаним медијима и других облика медијских активности;

-       издавање књига, брошура, часописа или других публикација непрофитног карактера;

-       организовање семинара, конференција и других облика научних и едукативних скупова;

-       организовање културних, образовних, спортских и других манифестација.

 

II УСЛОВИ КОНКУРСА

·         На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована правна лица – организације, удружења, асоцијације и други субјекти са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очувању међунационалне толеранције, односно организације, удружења и асоцијације чији су програми, пројекти или активности усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције у Аутономној Покрајини Војводини;

·         На Конкурс се могу пријавити искључиво непрофитне оргaнизације.

·         Приликом одлучивања о додели средстава процењиваће се обим и значај поднетог предлога пројекта, начин реализације и конкретни ефекти које ће пројекат остварити;

·         Приликом одлучивања о додели средстава предност ће имати они пројекти који се односе на развијање, очување и неговање духа међунационалне толеранције код младих;

·         Средства по конкурсу се неће додељивати за финансирање текућих трошкова или инвестиционих трошкова подносиоца пријаве.

 

III ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 

Наменски подрачун код Управе за трезор

Правилник о изменама Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС”, број  8/2014), Министарства финансија Републике Србије, Управе за трезор - Сектора за јавна плаћања и фискалну статистику, предвиђа да се, због потребе да се рационализује коришћење ресурса код државних органа и органа локалних власти, као и  повећања ефикасности рада тих органа, изврши сукцесивно укидање наменских подрачуна код Управе за трезор. Наведено се односи на све субјекте који нису директни или индиректни буџетски корисници, тачније на удружења, фондације и задужбине, предузетнике, цркве и верске заједнице, политичке странке (ове измене се не односе на привредна друштава).

Сви поменути субјекти су у обавези да по реализацији раније дозначених средства на подрачун код Управе за трезор,изврше укидање подрачуна и брисање из Евиденције код Управе за трезор.

У складу са наведеним, средства по Конкурсу ће бити исплаћивана искључиво на рачуне субјеката код пословних банака.

 

Јавне набавке

Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под регулацију члана 2. став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012), односно уколико ће се средства остварена по овом конкурсу користити за набавку радова, добара или услуга, а учешће јавних средстава чини више од 50% вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним набавкама.

 

IV НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

·         Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Секретаријата;

·         Конкурсна документација се може преузети од 28.04.2014. године у просторијама Секретаријата или на web адреси www.puma.vojvodina.gov.rs

·         Подносилац може поднети само једну пријаву на Конкурс;

·         Уз пријаву се обавезно подносе копије следећих докумената:

1.    Званичан доказ о регистрацији организације(решење АПР-а);

2.    Потврда о пореском идентификационом броју (ПИБ);

3.    Званичан доказ о отвореном наменском подрачуну код пословне банке.

·         Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на језику националне заједнице који је у службеној употреби у Аутономној Покрајини Војводини;

·         Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (зграда Владе АПВ) или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за образовање,

управу и националне заједнице

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 16 

Са назнаком: ЗА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 ОЧУВАЊА И НЕГОВАЊА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ  

 ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ 

·         Конкурс је отворен до 09.06.2014. године, односно до утрошка средстава за наведене намене обезбеђених у буџету АП Војводине за 2014. годину.

 

ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

·         Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице;

 ·     Комисија неће узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве исписане нечитко или графитном оловком, као ни пријаве које нису предмет Конкурса;

·         Комисија неће узимати у разматрање пријаве подносилаца којима су додељена средства по основу претходних конкурса Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима;

·         Комисија неће узимати у разматрање пријаве директних буџетских корисника;

·     Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информације или изађе на лице места, односно да за доделу средстава одреди испуњење додатних услова;

·         Решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, на основу предлога конкурсне комисије;

·         Секретаријат ће поднете пријаве разматрати и о њима одлучивати сукцесивно, до закључења Конкурса;

·         Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;

·         Решење покрајинског секретара је коначно и против решења се не може уложити правни лек;

·         Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају;

·     Са подносиоцима пријава којима су одобрена средства, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице ће закључити уговор о суфинасирању активности по основу кога ће средства бити исплаћена. 

·         Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Секретаријата по окончању Конкурса.

 

                                                                                                      Покрајински секретар       

                                                                                                         Mgr. Deli Andor s.k.         

                                                                                                        (мр Андор Делис.р.)