Društvo, kultura, umitnost

POKLONI ZA DOBRU I VRIDNU DICU

 


POKLONI ZA DOBRU I VRIDNU DICU

│ Srida, 13.12.2023. │


Paketici 010

Ko i prijašnji godina Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine misli na svu dobru i vridnu dicu koja u subatičkim škulama pohađaje nastavu bunjevačkog jezika sa elementima nacionalne kulture.

Paketici 011

 Njev trud je iz godine u godinu sve bolji, a u duhu pridstojeći praznika, prija svega Božića, slatki paketići su obradovali svakog đaka. Malo „slatke energije" dobro dođe dok se savlađivaje novi zanimljivi sadržaji, nove riči, pismice, pripovitke...

 

 


FOTOGRAFIJE


 

 

 

GODIŠNJI KONCERT KUD „ALEKSANDROVO”

 


GODIŠNJI KONCERT KUD „ALEKSANDROVO”

│ Utorak, 12.12.2023. │


KUD Aleksandrovo 023

U nedilju, 10. decembra, u sali MKC „Nepker”, Kulturno-umitničko društvo „Aleksandrovo” održalo je svoj godišnji koncert.

KUD Aleksandrovo 040

Bila je to prilika da se vide sve folklorne grupe ovog Društva, a naravno, najveće aplauze dobili su najmlađi koji su bili i najsimpatičniji.

KUD Aleksandrovo 091

Svojim dolaskom i učešćom podršku su dali i KUD „Svetoslav Kaćanski-Bard” iz Srbobrana i iz SKC „Stevan Sremac” iz Sente.

 

 


FOTOGRAFIJE


 

 

 

UNAPRIĐIVANJE OBRAZOVANJA

 


UNAPRIĐIVANJE OBRAZOVANJA

│ Ponediljak, 11.12.2023. │


 

U organizaciji Udruženja e-Regija u Kongresnom centru Ceptor, Potes Andrevlje, Banoštor, od 8. do 9. decembra održana je obuka za unapriđivanje kompetencija pridstavnika nacionalni savita nacionalni manjina u oblasti obazovni politika.

Obuka 002

Pozdravne riči uputili su Anamarija Viček, državna sekretarka u Ministarstvu prosvite, Žužana Macko, iz Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice, i Žolt Namestovski, iz Udruženja e-Regija.

Obuka 003

Tokom obuke divanilo se o temama „Pravo na obrazovanje pripadnika nacionalni manjina u Republiki Srbiji", „Zakonska regulativa – zakoni iz oblasti prosvite", „Nadležnosti nacionalni savita nacionalni manjina u oblasti obrzovanja", „Izazovi u obrazovanju manjina", „Nadležnosti Zavoda za unapriđivanje obrazovanja i vaspitanja u oblasti manjinskog obrazovanja – Programi nastave i učenja na jezicima nacionalni manjina", „Nadležnosti Zavoda za vridnovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u oblasti manjinskog obrazovanja – Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, matura", a bilo je i divana o udžbenicima na jezicima nacionalni manjina, odnosno o proceduri odobravanja udžbenika.

Obuka 001

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine pridstavljale su dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica NSBNM, i Jadranka Tikvicki, pridsidnica Odbora za obrazovanje u NSBNM.