Društvo, kultura, umitnost

KONCERT ZA KRAJ GODINE

 


KONCERT ZA KRAJ GODINE

│ Utorak, 19.12.2023. │


Bratstvo koncert 1041

Kulturno-umitničko društvo „Bratstvo” ostalo je virno svojoj tradiciji – pripravilo je godišnji koncert na kojem su priliku nastupit imali svi folklorci, kroz sve grupe.

Bratstvo koncert 1053

Nastupali su i već provireni igrači koji su nuz folklor godinama, pa i oni koji su moždar ove godine krenili sa ovim vidom nigovanja tradicije, a svi su na sceni bili jednako važni. U sali Tehničke škule „Ivan Sarić” ređale su se koreografije, a posebnu pažnju privuko je splet bunjevački igara sa kojima je nastup i započet.

Bratstvo koncert 2010

Koncert su oplemenili gosti iz Foklornog ansambla „Vila” iz Novog Sada, te pisnikinje Gabrijela Diklić i Alisa Prćić Vukov.

N. S.

 


FOTOGRAFIJE 

 

 

BOŽIĆNJAK

 


BOŽIĆNJAK

│ Ponediljak, 18.12.2023. │


 

Zimski vazduh donosi miris kvasnog tista i zlatni figurica koje krase božićnjake, neodoljive kreacije koje se smatraje blagoslovom astala tokom praznika kod rimokatolika koji 25. decembra proslavljaje Božić.

Mala Bosna 030

Tradicionalno u Maloj Bosni, nedaleko od Subatice održana je „Izložba božićnjaka" koje su napravile domaćice, al i dica.

Božićnjak, kadgod više od običnog kolača, pridstavlja duh zajedništva i tradicije. Oduvik je bio simbol radosti, plodnosti i ljubavi prema porodici.

Na izložbi su pridstavljene i šarene figurice koje krase božićnjake. Med izlagačima su ove godine bili i ono koji su prvi put pravili božićnjak, a pojedine domaćice se sićaje kako je to kadgod bilo na salašu.

S. I.

 


VIDEO PRILOG


 

 

 

KULTURA BUNJEVACA U NOVOM SADU

 


KULTURA BUNJEVACA U NOVOM SADU

│ Petak, 15.12.2023. │


 

U četvrtak, 14. decembra, u Arhivu Vojvodine u Novom Sadu, održano je pridavanje na temu „Kultura Bunjevaca u Novom Sadu – istorijske tribine".

Tribina NS 016

Prisutni su mogli uživat u pridavanju dva vrsna govornika, prof. dr Borisa Stojkovskog iz Novog Sada, al i iz Subatice, ko i publiciste iz Sombora Milana Stepanovića.

Govornici su, kako im je to već i običaj, kroz zanimljiv divan, potkrepljen činjenicama, obradili dilove istorije Bunjevaca, a oni su i uključeni u pripravljanje daleko obimnijeg štiva koje se tiče istorije bunjevačke zajednice.

Tribina NS 008

Tako je prof. dr Boris Stojkovski divanio o problemima istraživanja najstarije bunjevačke istorije, odnosno o izazovima i metodologiji istraživanja. Gost iz Sombora, Milan Stepanović, je pridstavio prilog istoriji Bunjevaca koji divani o subatičkom kapetanu Luki Sučiću, a koji će bit i dio monografije „Plemićke porodice bački Bunjevaca".

Tribina NS 021

O značaju ovaki okupljanja divanila je i dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Bunjevačkog edukativnog i istraživačkog centra „Ambrozije Šarčević", te je najavila kako pridstojeći period nosi realizaciju značajni izdanja koja divane o istoriji Bunjevaca.

Pridavanje „Kultura Bunjevaca u Novom Sadu – istorijske tribine" realizovano je u organizaciji Bunjevačkog edukativnog i istraživačkog centra „Ambrozije Šarčević", nuz podršku Varoši Novog Sada, Matice srpske i Arhiva Vojvodine.

 

 


FOTOGRAFIJE


VIDEO PRILOG: TV ARS MEDIJA