Obilužena dičija nedilja

I BUNJEVAČKA ZAJEDNICA OBILUŽILA DIČIJU NEDILJU

„Rastemo kao jedno, bolji smo zajedno“

 

decija07Ričima: „Ako pripadaš nacionalnoj manjini, imaš pravo na svoj jezik, svoju kulturu i svoju viru. I ako pripadaš nacionalnoj većini takođe imaš pravo na svoj jezik, kulturu i viru. Svako ima pravo da divani onako kako ga je majka naučila, da piva ono što je u ditinjstvu slušo. Svako ima pravo da se na svoj način moli Bogu. Veliki su oni ljudi koji niguju svoju i poštuju tuđu kulturu“, dica koja uče Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture započela su program povodom obilužavanja Dičije nedilje.

Po drugi put u prostorijama Bunjevačke matice, 2. oktobra u 18 sati, Odbor za obrazovanje u Nacionalnom savitu bunjevačke nacionalne manjine na prigodan način obilužio je nedilju posvećenu najmlađima. Prvi put Dičija nedilja je na našim prostorima obilužena 1934. godine, a 1987. godine je i pricizirana Zakonom o društvenoj brizi dece.

Kako to i priliči u programu su učestvovala dica koja su nas podsitila na svoja prava al i obaveze, da iđu u škulu, da uče, rade domaće zadatke, slušaju roditelje, čuvaju tajne svoji prijatelja, prirodu, da se pristojno ponašaju... Dica su tako pokazala i ono što su u svojim škulama naučila, bilo je recitatora, muzičara, a dičija folklorna i plesna grupa Bunjevačkog kulturnog centra „Tavankut“ odigrala je najlipše dičije igre. Koordinator projekta bila je Mirjana Savanov, profesor razredne nastave i pridsidnik Odbora za obrazovanje u BNS,  koja se potrudila da program prođe u najboljem redu.

Isprid Bunjevačke matice, koja je za ovu priliku ustupila prostor, obratila se Tamara Babić, podpridsidnica Matice, a dicu je pozdravio i Nikola Babić, podpridsidnik Bunjevačkog nacionalnog savita, dok se na kraju manifestacije članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje, dr Etela Jerinkić, s par riči obratila dici.

Iako je dugo očekivana kiša, ovog puta išla na štetu dice, velik broj nji se ipak odazvo i učestovo u danu koji je bunjevačka zajednica naminila njima. Najlipši likovni radovi krasili su prostor, a najveće učešće u programu uzela su dica iz Osnovne škule „Matija Gubec“ u Tavankutu, koja pohađaje bunjevački govor, a bilo je i dice iz varoški škula, a med njima i najmlađi član programa, koji još iđe u vrtić.

Kliknite na fotografiju da biste je uvećali