Kraljice na Dove


│ Nedilja, 19.05.2024. │

Kraljice na Dove


 

Sa željom da se stari bunjevački običaji ne zaborave, al i sa željom da se nove generacije nauče kroz primere, u Kulturno-umitničkom društvu „Aleksandrovo” su poslidnji godina pojačali svoj rad, a jedan od programa kojeg su se latili jeste i prikaz običaja „Kraljica” na Dove.

Kraljice 63

Za razliku od premijere prošle godine, napravljen je korak naprid, pa je sad bilo i više dice uključeno u prikaz običaja, ujedno i njegovo čuvanje, divanila je Vesna Takač iz KUD „Aleksandrovo”, a triba dodat da su u prikaz običaja bila uključena i dica koja iđu na folklornu sekciju u OŠ „Sveti Sava” na Bikovu.

Kraljice 30

U ulogi domaćina bili su Grgo Pećerić, na čijem je salašu na Bikovu ovaj običaj i prikazan, te Marija Bošnjak, a oni su, takođe, divanili o tom kako su Dove velik svetac, te da su se kadgod „Kraljice” mogle vidit u varoši, i selima, pa i mistima di su salaši bili gušće ušoreni.

Kraljice 50

Iz KUD „Aleksandrovo” najavljivaje nove programe koji će se razvijat u pravcu čuvanja bunjevačke kulture, tradicije i običaja.

 

 


FOTOGRAFIJE