TRI DECENIJE „BUNJEVAČKOG KALENDARA”

 


TRI DECENIJE „BUNJEVAČKOG KALENDARA”

│ Petak, 29.12.2023. │


Kalendar 002

U „Bunjevačkoj matici” je u petak, 29. decembra, održana svečana promocija „Bunjevačkog kalendara” za pristupnu 2024. godinu, a nuz Bunjevački kulturni centar iz Subatice, stao je i suizdavač – „Bunjevačka matica”, dok je Kalendar realizovan nuz podršku Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, Varoši Subatice i AP Vojvodine, ko i Republike Srbije.

Kalendar 016

Bilo je ovo trideseto izdanje „Bunjevačkog kalendara”, a ako se računa i prvo koje je pridstavljalo „reprint” kadgodašnji kalendara, trideset i prvo, a iza svi je stao ko urednik Miroslav Vojnić Hajduk koji je i pozdravio okupljene na promociji. Nuz urednika, o izdanju su divanili i Lazarela Marjanov i Mijo Mandić, dok je na kraju promocije okupljene pozdravio Veljko Vojnić, pridsidnik „Bunjevačke matice”, al i zaminik pridsidnice NSBNM.

Kalendar 026

Svečanu promociju su svojim pismama obogatili Alisa Prćić, Geza Babijanović i Ratko Belić, dok su u muzičkom dilu programa nastupili Tamara Babić i Gordan Papić.

Kalendar 005

„Bunjevački kalendar” za pristupnu 2024. godinu mož se nabavit u „Bunjevačkoj matici”, odnosno u „Bunjevačkom informativnom centru”.

 

 


VIDEO PRILOG


FOTOGRAFIJE