Saopštenje za javnost Branka Pokornića

Reagovanje Branka Pokornića

 

Branko-PokornicSAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

 

   LEGITIMNI PREDSEDNIK NACIONALNOG SAVETA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE JE BRANKO POKORNIĆ.

   BRANKO POKORNIĆ JE JEDINI ZAKONSKI ZASTUPNIK NACIONALNOG SAVETA UPISAN U SUDSKI REGISTAR U SKLADU SA ZAKONOM.

   Odluke grupe članova Nacionalnog saveta donete na nelegitimnoj sednici koju je bez zakonskih ovlašćenja sazvao Nikola Babić, nemaju nikakvo pravno dejstvo.

   Nacionalni savet normalno funkcioniše i redovna sednica nacionalnog saveta zakazana je za 19. Januar 2013, godine u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu saveta.

 

 

Predsednik Nacionalnog saveta

Branko Pokornić