Nagrada za dicu

EKSKURZIJA

Nagrada za dicu

 

e02   Prid kraj škulske godine, Bunjevački nacionalni savit je i ove godine organizovo jednodnevnu ekskurziju za dicu koja u svojim škulama pohađaje izborni predmet Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture.

Tako je u nedilju 3. juna bio organizovan izlet u Sombor. Tom prilikom dica su obašla zgradu Županije, di se nalazi i najveća slika na Balkanu veličine 28 kvadratni metara, a rič je o sliki “Bitka kod Sente”, autora Ferenca Ajzenhuta. U okviru obalaska Sombora bila je uključena i posita Muzeju, al i kulturno umitnički program GKUD “Ravangrad” u Sokolskom domu.

Najradosniji trenutak za dicu bio je odlazak na Dida Hornjakov salaš, di ji je dočekala užna i velik broj radionica. U okviru ekskurzije proslavljen je i četvrti Tandrčkov rođendan, a načeta je i slavljenička torta. Druženje je nastavljeno nuz sigranje na travi, fudbal, odbojku, igre bez granica…

 

Kliknite na fotografiju da biste je uvećali