Posita pridstavnika Britanske ambasade u Beogradu


│ Srida, 29.05.2024. │

Posita pridstavnika Britanske ambasade u Beogradu


Ambasada 04

Pridstavnici Britanske ambasade u Beogradu Džek Votson, politički sekretar, i Vladan Avramović, politički savitnik, positili su u utorak, 28. maja Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine.

Ambasada 08

Pridstavnike Britanske ambasade ugostila je dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine:

Posite ove vrste imamo svake godine i tokom godine, a pridstavnike Britanske ambasade je zanimalo kako radi NSBNM, udruženja i sve ostalo što nas prati. Trudila sam se da ih upoznam sa bunjevačkim identitetom, sa poteškoćama koje imamo tokom svojeg rada, o stvarima u kojima smo uspili, o onom što nas okruživa svaki dan poput obrazovanja, informisanja, kulture... Poklonili smo im i dio naši izdanja, med kojima je i ono koje divani o Dekretu iz 1945. godine, koji je priveden i na engleski – kazala je, izmed ostalog, pridsidnica NSBNM.

 

 


FOTOGRAFIJE