„Pripoznavanje i zaštita od diskriminacije”


│ Četvrtak, 23.05.2024. │

„Pripoznavanje i zaštita od diskriminacije”


 

Palić je u sridu, 22. maja i u četvrtak 23. maja bio domaćin pridstavnicima nacionalni manjina u sklopu organizovanog Seminara naminjenog nacionalnim savitima nacionalni manjina.

oebs 01

Seminar pod nazivom „Pripoznavanje i zaštita od diskriminacije” održan je od strane kancelarije Povirenika za zaštitu ravnopravnosti nuz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, u sali Restorana „Ellite Palić”.

Dvodnevnom seminaru prisustvovali su pridstavnici nikoliko nacionalni manjina, a na samom početku prisutnima su se obratili Milan Nikolić i Tatjana Jokanović, ispred Povirenika za zaštitu ravnopravnosti.

oebs 02

Učesnike je pozdravila i Brankica Janković, povirenica za zaštitu ravnopravnosti. U ime Nacionalnog savita Bunjevačke nacionalne manjine, na seminaru su učestvovali dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica ovog savita i Jadranka Tikvicki, pridsidnica Odbora za obrazovanje savita.