Predstavnici Nacionalnog saveta u Narodnoj Skupštini Republike Srbije

PREDSTAVNICI NACIONALNOG SAVETA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE

Bajic_Dejanovic_Pokornic  Predsednica Narodne Skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić Dejanović, primila je u utorak, 12. jula, u zvaničnu posetu, predsednika Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine Branka Pokornića i predsednika Odbora za službenu upotrebu jezika Mirka Bajića.

   Predsednica Skupštine je, uz reči dobrodošlice, istakla „da veoma ceni istorijsku ulogu Bunjevaca i da će bunjevački narod, bogate kulturne tradicije i vrednosti po sebi, Srbija uvek podržavati“.

   Predsednik Nacionalnog saveta, Branko Pokornić, upoznao je predsednicu Skupštine Republike Srbije sa statusom bunjevačke nacionalne manjine u Srbiji, istakavši da su i danas prisutne težnje pojedinaca, ali i pojedinih institucija sa hrvatskim predznakom, za asimilacijom Bunjevaca u Hrvate. Predočen je način rada Nacionalnog saveta i bunjevačkih institucija i pozitivni rezultati koji su ostvareni na temelju Ustava i Zakona Republike Srbije, ali i problemi sa kojima se Nacionalni savet, kao demokratski izabrano predstavničko telo bunjevačkog naroda u Srbiji, suočava u svom radu.

   Jedna od važnih tema bila je i rad na standardizaciji bunjevačkog jezika. Mirko Bajić, predsednik odbora za službenu upotrebu jezika, koji je nosioc ovog za Bunjevce prioritetnog programa, upoznao je predsednicu Narodne Skupštine Republike Srbije sa dosadašnjim aktivnostima na ovom planu i sa poslovima koji još predstoje do konačne odluke o statusu bunjevačkog jezika.

   Sagovornici su se saglasili da je neophodno sagledati mogućnost primene pozitivne diskriminascije prema bunjevačkoj nacionalnoj manjini u Srbiji, naročito na planu finasiranja rada nacionalnog saveta i projekata koji se sprovode pod okriljem saveta, imajući u vidu da Bunjevci nemaju drugu matičnu državu i da je Bunjevcima matična država Srbija.

   Predsednica Skupštine Republike Srbije, predložila je i da se o položaju i načinu ostvarivanja prava bunjevačke nacionalne manjine u Srbiji, na jednoj od narednih sednica, upozna Odbor za međunacionalne odnose Narodne Skupštine Republike Srbije.