Burna konferencija za novinare održana u Savezu bački Bunjevaca

Zadovoljni rezultatom, ukazuju na zloupotribe

 

Pridstavnici Saveza bački Bunjevaca održali su konferenciju za novinare na kojoj je bilo riči o upravo okonačnim izborima, prije svega onima na lokalu, al je bilo i dosta burno u dilu u kojem je Mirko Bajić, pridsidnik SBB-a, govorio o zloupotribama bunjevačkog imena.

– Zadovoljni smo postignutim rezultatima. Osnovni cilj kojeg smo imali kada smo odlučili da samostalno idemo na izbore u Subotici da budemo parlamentarna stranka u lokalu je ispunjen. Kako je rečeno i pre izbora, podržaćemo onu skupštinsku većinu, nadamo se biti i deo nje, koju će činiti u Subotici Srpska napredna stranka i Savez vojvođanskih Mađara. Tu orijentaciju nismo krili od kako su izbori raspisani. Samim tim, za nas ovi izbori nisu bili laki, jer smo naše glasače svesno pozvali da podrže politiku Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na svim nivoima. Ukazali smo da je dobro i da je potrebno da u lokalnoj sredini gde ima 10% pripadnika bunjevačke zajednice moramo da se idenfitikujemo pod svojim imenom, a to smo i učinili – istako je Bajić, koji je podsitio da su u kampanji i najavili da će na izbore u Subotici ić samostalno, da će na Pokrajini bit u koaliciji sa SNS-om, te da će na Republici podržat listu Aleksandra Vučića.

k01

Osvrćuć se na rezultate, Bajić je nastavio:

– Osvojili smo 2,3% glasova, što je sigurno dobar procenat za partiju našeg potencijala, jer smo se orijentisali samo na deo glasačkog tela kojeg čine pripadnici bunjevačke zajednice. Nismo ni u kampanji izašli van tog okvira, opšte stvari smo prepustili našim partnerima. U takvim izborima, dobivši ovaj procenat, imamo saznanje da imamo apsolutno stabilno biračko telo, na šta možemo biti ponosni. U jednom smo segmentu i malo razočarani, nije nam bio naklonjen Dontov sistem, jer nam je drugi mandat "pobegao" za tridesetak glasova. na kraju moram i da čestitam pobednicima SNS-u i hrabroj odluci SVM-a, i da se zahvalim našim glasačima koji su nas u potpunosti poslušali. Jasno je da je jedan deo bunjevačkog biračkog tela glasao za listu pod brojem 1 na svim nivoima.

Govoreć o ciljovima SBB-a nakon izbora, Bajić ji je podilio u četri segmenta.

– Na nivou Republike to je rad na realizaciji Akcionog plana u Poglavlju 23, posebno orijentisano na obezbeđivanje prava na autohtonost kao nacionalna manjina u Srbiji pod imenom Bunjevci. Osnovni cilj u Pokrajini je osnivanje Zavoda za kulturu Bunjevaca u Vojvodini. To druge nacionalne zajednice srazmerne brojčanosti već imaju. Kada je bila inicijativa da se to ostvari, usledile su opstrukcije, i mi smo jedina nacionalna manjina koja tada nije dobila Zavod za kulturu iz čisto političkog odnosa tadašnje vlasti. Nemamo ništa protiv da i druge zajednice ostvare pravo, ali insistiramo da Skupština Vojvodine, zajedno sa Nacionalnim savetom osnuje Zavod. U lokalu je bitno izjednačavanje po pitanju ostvarivanja prava sa drugim brojčanom srazmernim manjinama. To se odnosi na pomoć u radu Nacionalnog saveta, te kroz pomoć u četiri oblasti, kulture, informisanja, obrazovanje i upotrebe jezika.

Završni dio konferencije za medije pripo je temi vezanoj uže za samo bunjevačku zajednicu.

– Prva stvar unutar same zajednice jeste stabilan rad Nacionalnog saveta. Imamo veliku ulogu u radu BNS-a, želimo da on bude funkcionalan, da stabilno radi i obezbedi uslove potrebne našem narodu. Odmah nakon završetka izbora jeste cilj da se Bunjevačka matica dovede u okvir rada, u ingerenciju Nacionalnog saveta. Nema više kompromisa, niti smemo dozvoliti da se dalje urušava jedna važna ustanova koju želimo da napravimo. Prvo će ići zahtev Nacionalnom savetu da postavi Matici takav uslov. Da bi Matica bila ustanova, uslov je po Zakonu, da bude osnovana od strane Saveta. Može neko da bude udruženje građana i da se zove kako hoće, ali onda to što radi mora da radi o svom trošku. Naprimer HKC "Bunjevačko kolo" ne spada pod okvir BNS-a, po Zakonu se, na žalost, može nazvati ko kako hoće.

Poseban dio konferencije za medije bio je posvićen zloupotribi Bunjevačke matice u političke svrhe.

– Matica treba da se bavi istraživanjem, naukom, kulturom, književnošću. Toga danas tamo nema. Ovo nije prvi put da je Bunjevačka matica upotrebljena u političke svrhe. U prošlim izborima su napravili koaliciju sa LSV-om, i pozivali su Bunjevce da glasaju za Ligu. Na ovim izborima su objavili koaliciju sa Vojvođanskom partijom, a izašli su pod imenom Vojvođanska tolerancija. Tu listu da bi bila manjinska predložile su Sandžačko-raška partija i Crnogorska partija. Na toj listi je potpredsednica Bunjevačke matice bila druga. Ivan Sedlak, predsednik Matice, ako želi da se bavi politikom treba da osnuje svoju partiju, a ne da u političke svrhe zloupotrebljava Bunjevačku maticu. ističemo da je podrška Vojvođanskoj partiji, u stvari podrška onima čiji je program Vojvodina republika. Od toga se javno ograđujemo. Pa mi kao naš nacionalni praznik slavimo prisajedinjenje Vojvodine Srbiji. To što on radi je neodgovorno, neozbiljno, ali radi svesno. Ne može Bunjevačkom maticom rukovoditi takav čovek. Pozivam Ivana Sedlaka da da ostavku i da se skloni, a ako želi na izbore, neka osnuje političku partiju, evo, na primer, JUL još ne postoji.

Na kraju je Bajić istako da to nije bio jedini slučaj manipulacije sa podrškom Bunjevaca.

– Ima još koji su tako izlazili, odlučili smo da o tome ne govorimo pre izbora, da ne bude da bude da mi bunimo ljude. Svi oni koji su u Tavankutu i Ljutovu bili pozvani da glasaju za Bunjevce na listi Građani i građanke, glasali su za Azira Jašarija, za Romsku partiju Srđana Šajina. Oni koji to nisu znali bacili su 52 glasa na listu Romske partije Srđana Šajina, udružene sa nekom novom bunjevačkom partijom, a o tome kako je ona nastala, tek će biti reči. Sa ovakvim političarima Savez bačkih Bunjevaca komprimisa neće imati, a o ovim stvarima će se raspravljati unutar naše zajednice. Ponavljamo, pravo je svakoga da ide na izbore, ali mora da govori istinu – dodao je Bajić.

S. N.

 

VIDEO PRILOG

 

FOTO ALBUM

Foto: BIC (Nikola Stantić)