Izbori 2016.

Lista “Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić” pridstavila svoje ciljove

Utorak, 05.04.2016. 14:15

Lista za lokalne izbore u gradu Subotica “Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić” proglašena je u petak, 1. aprila. Kako je kazano na konferenciji za novinare koju je u utorak, 5. aprila, održo SBB, ova lista će verovatno bit pod rednim brojom sedam.

Na konferenciji je izneta činjenica da je na ovoj listi zastupljeno 50 odsto žena, a med prvi sedam kandidata čak četri su žene. Takođe, prvi sedam članova liste SBB-a su članovi Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, što, kako je kazano, ukaziva da izbori za SBB nisu samo stranačka stvar i interes političke stranke, nego da su ovo izbori na kojima postoji poseban interes i značaj za cilu bunjevačku nacionalnu zajednicu.

k01

Članica pridsidništva SBB-a, Stela Bukvić je kazala da se SBB neće borit samo za prava bunjevačke nacionalne manjine, nego i za to da se glas malog čovika više čuje u lokalnom parlamentu. Na listi SBB-a nalazi se i Kata Kuntić koja je na konferenciji za novinare izrazila zadovoljstvo što će Bunjevci na lokalnim izborima konačno imat svoju listu za koju će moć glasat.

Nosilac liste, pridsidnik Saveza bačkih Bunjevaca Mirko Bajić, novinarima je pridstavio ciljove ove liste, a ko osnovni je naveo ostvarivanje prava za bunjevačku nacionalnu zajednicu u Subotici, što je, kako je kazo, moguće ostvarit jedino ako se ostvari odgovarajući politički potencijal u gradu i ukoliko se Bunjevci izbore da budu dio buduće skupštinske većine u Subotici.

- Imamo potribu da se izborimo za jednaka prava koje imaje i druge nacionalne zajednice u Subotici, a mi, nažalost, ta prava u mnogim segmentima još uvik nismo dostigli. Ova prava se posebno ističu u oblasti obrazovanja, kulture, upotribe jezika i pisma, informisanja na bunjevačkom jeziku i prava na srazmerno zapošljavanje pripadnika bunjevačke nacionalne zajednice u državnim, pokrajinskim il opštinskim institucijama – kazo je Bajić, te dodo da Bunjevcima niko ova prava neće ostvarit, već se, sad kad imaju listu, moraju sami izborit za sebe i za ono što njim pripada.

Bajić je još jedared naglasio da SBB na nivou pokrajine i republike podržava listu broj jedan “Srpska napredna stranka – Aleksandar Vučić”.

Na konferenciji za novinare su takođe prisustvovali kandidati sa liste “Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić” Dragan Kopunović, Boris Bajić i Ksenija Stojičić.

V.K.

 

VIDEO PRILOG

 

FOTO ALBUM

Foto: BIC (Nikola Stantić)