KONKURS 1.

 

Za izbor „Najlipše preljske pisme 2023“ na obilužavanju nacionalnog praznika „Dan Velikog prela 2023“ – povodom 20. godina od osnivanja Bunjevačkog nacionalnog savita - koji će se održat u četvrtak, 2. februara 2023. godine u restoranu „Spartak“ u Subatici.

 Prijava u zatvorenoj koverti triba da sadrži:

1. Tekst pisme sa šifrom

2. U posebno zatvorenoj koverti navest šifru, ime autora i broj telefona.

  

 

KONKURS 2.

 

Za izbor „Najlipše prelje Velikog bunjevačkog prela 2023“ na obilužavanju nacionalnog praznika „Dan Velikog prela 2023.” - 20. godina od osnivanja Bunjevačkog nacionalnog savita - koji će se održat u četvrtak, 2. februara 2023. godine u restoranu „Spartak“  u  Subatici.

Prijava kandidatkinja za izbor „Najlipše prelje“ triba da sadrži:

- ime i prizime

- adresa

- godina rođenja

- zanimanje

- broj telefona

- kratka biografija (do po strane teksta)

 

 

Rok za podnošenje prijava je 30. januar 2023. godine.

Prijave slat na adresu: „Centar za kulturu Bunjevaca“, Trg cara Jovana Nenada 15/5, 24000 Subatica

Informacije na telefon 060 759 000 4

 

 Dan-Velikog-Prela-logo