Pozivnica Tavankut

Poštivani, pozivamo vas da nam uveličate veče posvećeno bunjevačkoj poeziji, muziki i štampanim izdanjima na bunjevačkom jeziku u organizaciji UK "Centar za kulturu Bunjevaca" - "Nek se znade da Bunjevac živi", 25. jun (subota) u 19 sati.