Obavištenje iz UK „Centar za kulturu Bunjevaca”

Izbor „Najlipše preljske pisme 2021.”


 

Dan-Velikog-Prela-logoIz Ustanove kulture „Centar za kulturu Bunjevaca” stiže obavištenje vezano za obilužavanje nacionalnog praznika Bunjevaca – „Dana Velikog prela – 2. februara”.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, izazvane virusom Covid-19, ove, 2021. godine, nacionalni praznik neće bit obilužen na uobičajeni način. „Veliko bunjevačko prelo 2021.” neće bit održano.

Kako se ne bi prikinio kontinuitet obilužavanja nacionalnog praznika, on će ipak bit obilužen na prikladan način, svakako u skladu sa mirama u borbi protiv epidemije, i to kroz izbor „Najlipše preljske pisme”.

U tom cilju iz UK „Centar za kulturu Bunjevaca” raspisali su „Konkurs za izbor najlipše preljske pisme za 2021. godinu”.

Proglašenje „Najlipše preljske pisme 2021”, i dodila priznanja održaće se u prostorijama Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, na Otvorenom univerzitetu u Subotici (Trg Cara Jovana Nenada 15/5), na Marin, 2. februara, 2021. godine, u 13 sati.

 

Prijave na konkurs mogu se slat na adresu:

UK „Centar za kulturu Bunjevaca“ u Subotici,

Trg Cara Jovana Nenada 15/5

24000 Subotica

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30. januar 2021. god.

Prijava na konkurs se vrši slanjom/dostavljanjom pisme u zatvorenoj koverti, potpisanoj šifrom, a u posebnoj koverti se šalju/dostavljaju šifra, te ime autora i broj telefona.