Aktuelna dešavanja

 

Tribina

Bunjevački edukativni i istraživački centar „Ambrozije Šarčević” organizuje tribinu: „Jezik i pismo u službenoj upotribi” 19. maja 2022. godine u 19 sati, u novoj čitaonici Varoške biblioteke u Subatici.