Društvo, kultura, umitnost

2. Evropski kongres matica slovenski naroda

Bunjevačka matica

2. Evropski kongres matica slovenski naroda

 Kongres

Bunjevačka matica učestvovala je na „2. Evropskom kongresu matica slovenskih naroda“ koji je održan u Martinu u Slovačkoj, u organizaciji Matice slovačke.

Glavna tema kongresa obuhvaćala je trenutni status matica slovenski naroda u poslidnji 20 godina poslovanja. Na kogresu se divanilo o uzajamnoj saradnji matica u području nauke, istraživanja, umitnosti, književnosti i kulturnog nasliđa, a porid tog, delegati su divanili i o promociji matica u Evropskoj uniji, ko i o saradnji u finansijskom sektoru i medijima.

Ko delegati Bunjevačke matice, na kongresu su učestvovali Ivan Sedlak, pridsidnik Bunjevačke matice i Tamara Babić, potpridsidnica Matice. Oni su podnili referat pod nazivom „Uloga i značaj Bunjevačke matice u Bunjevačkom nacionalnom korpusu.“

Porid Bunjevačke matice, na kongresu je učestvovalo još devet matica, a zaključak ovogodišnjeg kongresa je da će se i ubuduće nastavit saradnja matica slovenski naroda u svim oblastima.

U okviru kongresa, obiluženo je i 150 godina od formiranja Matice slovačke i 1150 godina od misije sveti Ćirila i Metodija i sastavljanja prvog slovenskog pisma.

 

Kliknite na fotografiju da biste je uvećali

 

Prva likovna kolonija

Bunjevačka matica

Prva likovna kolonija

k06

 

Ovog vikenda na salašu Milana Uzelca, kraj Ludoškog jezera, održava se Prva likovna kolonija Bunjevačke matice.

Koloniju je svečano otvorio Ivan Sedlak, pridsidnik Matice, koji se tom prilikom zafalio domaćinu na ustupljenom prostoru, al i slikarima čije će slike krasit prostor Bunjevačke matice od jeseni, kad će bit priređena i izložba slika koje su nastale na kolonijama.

 

 

Kliknite na fotografiju da biste je uvećali

 

 

"Šarena Vojvodina"

Bačka Topola

Pridstavljanje Bunjevaca u okviru projekta „Šarena Vojvodina“

 IMG 7685

 

   Prošle godine u Bačkoj Topoli pokrenuta je manifestacija „Šarena Vojvodina“ s namirom da se upozna tradicija, običaji i kultura naroda koji žive na prostoru Vojvodine. Manifestaciju je pokrenio Dom kulture Bačke Topole, a prvi koji su se pridstavili na ovogodišnjoj manifestaciji bili su Bunjevci.

Med učesnicima našli su se članovi Bunjevačkog kulturnog centra „Tavankut“, vokalna solistkinja Tamara Babić i dica koja u svojim škulama uče izborni predmet bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture. Pored Bunjevaca, u okviru jednočasovnog programa, ove godine će se pridstaviti još i Rumuni, Crnogorci i Šokci.

 

 

 Kliknite na fotografiju da biste je uvećali