Pridstavljen „Bunjevački kalendar” za 2014. godinu

BKC „Subotica”

Pridstavljen „Bunjevački kalendar” za 2014. godinu

 IMG 0497

   U prostorijama Bunjevačke matice u utorak, 15. aprila, pridstavljen je „Bunjevački kalendar” za 2014. godinu, kog izdaje Bunjevački kulturni centar „Subotica”.

   O izdanju su divanili Miroslav Vojnić Hajduk – Marača, urednik „Bunjevačkog kalendara”, Mile Tasić, bibliotekar i Etela Jerinkić, pomoćnica gradonačelnika Subotice zadužena za kulturu.

   Svi zainteresovani mogu da kupe „Bunjevački kalendar” u prostorijama Bunjevačke matice, Korzo br.8, te u kancelariji Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, koje se nalaze na adresi Trg cara Jovana Nenada 15/5. 

 Nataša Stantić   

 

 

 Foto: BIC